25 February 2014

Secretaris Kerry wijst ondersecretaris Sarah Sewall als speciale coördinator voor Tibetaanse Kwesties

Media Nota
Office of the Spokesperson
Washington, DC
21 februari 2014

Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft de staatssecretaris voor de civiele veiligheid, democratie en mensenrechten, Dr. Sarah Sewall, aangewezen om ook op te treden als Speciale Coördinator voor Tibetaanse Aangelegenheden van de Verenigde Staten. Als Speciale Coördinator zal ondersecretaris Sewall het beleid, programma’s en projecten van de Amerikaanse regering aangaande Tibetaanse zaken wereldwijd coördineren, en in het bijzonder binnen de context van onze bilaterale relaties met de Volksrepubliek China, India en Nepal, waar grote groepen Tibetanen verblijven.

Dr. Sewall zal werken om de inhoudelijke dialoog tussen de Chinese regering en de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers te bevorderen. Zij zal nauwe banden onderhouden met het Congres en maatschappelijke groepen, die belang hebben bij het ??behoud van het unieke culturele, religieuze en taalkundige erfgoed van de Tibetanen en het beschermen van Tibet’s fragiele milieu. Voorgangers van Ondersecretaris Sewall traden ook op als speciale coördinator.

Dr. Sarah Sewall, voormalig Senior Docent in Public Policy bij de John F. Kennedy School of Government aan de Harvard University, werd op 20 februari 2014 beëdigd als de staatssecretaris voor de civiele veiligheid, democratie en mensenrechten.

Naast haar verantwoordelijkheden als Speciale Coördinator voor Tibetaanse Aangelegenheden, houdt de onderminister toezicht op en coördineert zij de werkzaamheden van het Bureau voor Bevolking, Vluchtelingen en Migratie, het Bureau voor Democratie, Mensenrechten en Arbeid, het Bureau voor Internationale Drugshandel and Rechtshandhaving, het Bureau voor Conflict en Stabilisatie Operaties, het Bureau voor Terrorismebestrijding, het Bureau voor Bewaking en Bestrijding van Mensenhandel, het Bureau voor Wereldwijde Strafrechtspleging, en het Bureau voor Wereldwijde Jeugd Kwesties.

Het originele artikel is hier te vinden.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer