22 June 2020

Rechtbank verwerpt het beroep van Tibetaanse voorvechter van corruptiebestrijding

ICT: “China moet Anya Sengdra onmiddellijk vrijlaten en vreedzame activisten in Tibet beschermen”

Een Chinese rechtbank in een Tibetaans gebied verwierp op 17 juni 2020 het beroep van de Tibetaanse activiste Anya Sengdra, die in 2019 een gevangenisstraf van zeven jaar kreeg voor zijn vreedzame campagne tegen corruptie door Chinese overheidsfunctionarissen.

De oproepen van acht andere Tibetanen werden ook afgewezen.

Anya Sengdra werd op 6 december 2019 veroordeeld voor ‘de misdaden van het veroorzaken van problemen, het vormen van een bende om de sociale orde te verstoren en andere kwaadaardige zaken’ door de volksrechtbank van Gade (Chinees: Gande) in de prefectuur Golog (Guoluo) in Qinghai provincie.

Lin Qilei, de advocaat van Anya Sengdra, had toen tegen de media gezegd dat het vonnis niet zal worden aanvaard en dat er beroep wordt aangetekend. De hoorzitting was aanvankelijk gepland op 27 april. Het werd echter de avond van 26 april uitgesteld en westerse diplomatieke bronnen gaven aan dat de reden was dat de rechter onwel was geworden.

De Golog (Chinees: Guoluo) Tibetan Autonomous Prefecture Intermediate Court, provincie Qinghai, verwierp het beroep van Anya Sengdra na een hoorzitting op 16 en 17 juni, zei zijn advocaat.

De International Campaign for Tibet roept op tot onmiddellijke vrijlating van Anya Sengdra.

 

Tweet van de advocaat

Op 17 juni plaatste Lin Qilei, de advocaat van Anya Sengdra, het volgende op Twitter:

“De Tibetaan Anya Sengdra en anderen worden verdacht van de misdaden van het uitlokken van problemen en het verzamelen van menigten om de sociale orde te verstoren in de tweede instantie van hun proces, en na twee dagen proces in het Golog Tibetan Autonomous Prefecture Intermediate Court, en hun veroordeling voor de rechtbank is om ‘het beroep af te wijzen, de oorspronkelijke zin te behouden’. Het proces eindigde op 17 juni 2020 om 18.00 uur. Als verdedigers betuigen wij onze spijt. ”

Bronnen vertelden ICT dat de advocaat en de familie van Anya Sengdra hadden gehoopt hem na de hoorzitting in het detentiecentrum te ontmoeten, maar de autoriteiten daar stonden dat niet toe. De advocaat plaatste een foto met de familie direct na de hoorzitting:

Tweet van de advocaat

ICT eist zijn vrijlating
De International Campaign for Tibet (ICT) roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Anya Sengdra, die uitsluitend wordt gevangen gehouden omdat hij vreedzaam campagne voerde tegen corruptie en kritiek had geuit op het overheidsbeleid.

ICT roept de internationale gemeenschap ook op er bij de Chinese regering op aan te dringen Anya Sengdra vrij te laten en individuen zoals hij te beschermen die in hun gemeenschappen opkomen voor goed bestuur en gerechtigheid.

Dat is vooral belangrijk in Tibet, dat de Chinese regering al meer dan 60 jaar op brute wijze bezet houdt.

 

Anticorruptiecampagnes
Anya Sengdra is een fervent campagnevoerder tegen corruptie bij de overheid sinds ten minste 2014, toen hij en andere lokale Tibetaanse nomaden een vrijwilligersorganisatie oprichtten onder de naam: Mangdon Ling (wat betekent: “Public Affairs Forum”) om het machtsmisbruik van de lokale autoriteiten te bestrijden.

Hij bekritiseerde lokale functionarissen voor het overhevelen en misbruiken van overheidsgeld – met name van verplaatste nomaden – en voerde campagnes tegen illegale mijnbouwactiviteiten en de jacht op en stroperij van bedreigde dieren.

Na zijn arrestatie op 4 september 2018 werd Anya Sengdra geslagen en zonder toegang tot een advocaat vastgehouden gedurende zijn eerste 48 dagen in detentie. Zijn vrouw en andere familieleden mochten hem niet zien. Er waren zorgen over zijn gezondheid.

Anya Sengdra is een van de meer dan 500 Tibetaanse politieke gevangenen. Onder Chinese heerschappij worden Tibetanen gearresteerd en gemarteld omdat ze hun basisrechten uitoefenen. En dit aantal wordt alleen maar meer.

Lees het verhaal van deze gevangenen, en stuur ze een bericht.

 

Vage overtredingen
‘Het veroorzaken van moeilijkheden’, waarvan Anya Sengdra werd beschuldigd, is een vaag geformuleerd delict op grond van artikel 293 van het Chinese strafrecht.

De Chinese autoriteiten hebben het delict de afgelopen jaren steeds vaker gebruikt om vervolging in te stellen en voor represailles tegen mensenrechtenverdedigers en andere activisten die kritiek hebben op het beleid en de praktijken van de regering.

Anya Sengdra werd ook beschuldigd van ‘slechte daden’. In 2019 gebruikte China een landelijke campagne tegen ‘zwarte en kwade krachten’ om de loyaliteit van Tibetanen aan de Dalai Lama en hun unieke cultuur aan te pakken. Van eenentwintig Tibetanen was bekend dat ze in mei 2019 gevangenisstraffen kregen in verband met de campagne.

In september verhoogde China zijn inspanningen om gewoon gedrag van Tibetanen strafbaar te stellen door nieuwe maatregelen te introduceren “voor het elimineren van pornografie en illegale inhoud in de autonome regio Tibet.”

Ondanks hun titel maken de maatregelen het voor Tibetanen illegaal om informatie te delen over het voorstel van de Dalai Lama voor Tibetaanse autonomie en om Tibetanen tegen elkaar op te zetten.

 

VN-interventie
In mei 2020 hebben vier mensenrechtenexperts van de VN en de VN-werkgroep voor willekeurige detentie er bij de Chinese regering op aangedrongen de aanklacht tegen Anya Sengdra in te trekken.

De VN-mensenrechtendeskundigen waren bezorgd dat het ‘legitieme werk’ van Anya Sengdra strafbaar zou worden gesteld. Ze uitten ook hun bezorgdheid over meldingen van verslechtering van zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid tijdens zijn detentie.

De rechten van Anya Sengdra en de rechten van de Tibetanen moeten ‘volledig worden gerespecteerd’, zeiden de experts in hun verklaring. China moet voldoen aan zijn verplichtingen op het gebied van internationaal recht, waaronder het verwijderen van de aanklachten tegen Anya Sengdra, zeiden ze.

 

Boodschap van ICT U.S.’s Matteo Mecacci, president van de International Campaign for Tibet:

De afwijzing deze week van het beroep van Anya Sengdra is wederom een zwarte vlek op het Chinese strafrechtsysteem in Tibet, waar een aanklacht bijna zonder uitzondering gelijk staat aan een veroordeling.

Anya Sengdra zit in de gevangenis omdat hij campagne heeft gevoerd tegen corruptie bij de overheid en misbruik van openbare middelen. In een gezonde samenleving zou hij worden geprezen als een goede burger. Maar onder de vervormde heerschappij van de autoritaire Communistische Partij van China – hetzelfde regime dat, laten we niet vergeten, de klokkenluidersarts onderdrukte die het publiek wilde waarschuwen voor de gevaren van de coronavirus-pandemie – wordt Anya Sengdra beschouwd als ‘slecht’.

Maar het enige kwaad in dit geval is de criminalisering van burgerlijk gedrag door Tibetanen door de Chinese overheid. We roepen China op om Anya Sengdra onmiddellijk vrij te laten en we dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om voor hem op te komen en voor alle gewetensgevangenen in Tibet.

Share this
24 April 2024

Jetsun Pema ontvangt Pearl S. Buck Award

Jetsun Pema, het jongere zus van de Tibetaanse spirituele leider de Dalai Lama, heeft de prestigieuze Pearl S. Buck Award ...

18 April 2024

Panchen Lama Protest in Den Haag op 25 april

Op 25 april 1995 vierde Gedhun Choekyi Nyima zijn zesde verjaardag. Nauwelijks een maand later werd hij 's werelds jongste politieke gevangene. ...