21 September 2012

Rapport US State Department legt schuld impasse Tibetaans-Chinese dialoog bij Beijing

International Campaign for Tibet, 14 september 2012

In haar jaarverslag aan het Congres over de status van de gesprekken tussen de Chinezen en Tibetanen, legt het Amerikaanse ministerie de schuld voor de impasse in de dialoog bij de Chinese regering, en voor “het creëren van een cyclus van repressies” in Tibet, hetgeen geleid heeft tot de crisissituatie met betrekking tot zelfverbrandingen.

“De Amerikaanse regering maakt haar verwachting duidelijk, dat Peking de volgende stap moet zetten om de crisis te de-escaleren en om terug te keren naar de discussietafel,” zegt Todd Stein, directeur Government Relations bij International Campaign for Tibet. “Het aandringen van de VS op onderhandelingen wankelt niet, zelfs niet nu de dialoog zich in sluimertoestand bevindt”.

Het ministerie dient ieder jaar bij het Congres een ‘Rapport over Tibet Onderhandelingen’ in, zoals vereist door de ‘Tibetan Policy Act’ van 2002. Dit meest recente verslag heeft betrekking op de periode van 2011 tot het eerste kwartaal van 2012.

Het rapport herhaalt het lang bestaande beleid van de VS dat “Het betrekken van de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers door China om de problemen van Tibetanen op te lossen, in het belang is van de Chinese regering en het Tibetaanse volk.” Er op wijzend dat de laatste dialoog ronde plaatsvond in januari 2010. Het rapport constateert dat de laatste dialoogronde plaatsvond in januari 2010 en dat een tiende ronde een “positieve stap zou zijn op dit kritieke moment.” Het lijkt schuld voor de impasse bij Peking te leggen door te zeggen: “de vooruitzichten voor een hervatting van de dialoog door de Chinese regering lijken somber.” De Tibetaanse leider, Kalon Tripa Lobsang Sangay, heeft aangegeven dat men van Tibetaanse zijde “altijd en overal” klaar staat om de Chinezen te ontmoeten.

Met betrekking tot de situatie in Tibet, legt het rapport ook een verband tussen het ‘steeds intensievere en geformaliseerde systeem van controles’ om ‘sociale stabiliteit’ af te dwingen en de Dalai Lama te ondermijnen, en de reeks van zelfverbrandingen. Het stelt vast: “Toenemende overheidsbemoeienis in Tibet op religieus- en cultureel terrein lokt daden van verzet onder de Tibetaanse bevolking uit.”

Ten aanzien van de politieke verandering in de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap, stelt de Commissie vast dat de Dalai Lama in 2011 “zijn politieke autoriteit op het gekozen Tibetaanse leiderschap” heeft overgedragen. Het constateert dat de speciale coördinator voor Tibetaanse kwesties, staatssecretaris Maria Otero, een ontmoeting heeft gehad met Lobsang Nyandak, vertegenwoordiger van Zijne Heiligheid de Dalai Lama in Amerika, en ook met de vertegenwoordiger van de Dalai Lama in New Delhi.

Zoals vereist, staan in het ‘Tibet onderhandelingen rapport’ over de stappen die de Amerikaanse regering heeft ondernomen om de Tibetaans-Chinese dialoog te bevorderen. In deze lijst staan de inspanningen van hoge ambtenaren om Tibet in multilaterale fora onder de aandacht te brengen, onder meer bij de VN-Mensenrechtenraad in Genève en in de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Het rapport is hier in het Engels te verkrijgen.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer