21 December 2015

Rapport Europees Parlement over EU-China betrekkingen betreurt verslechterende mensenrechtensituatie in Tibet en ChinaBrussel, 18 december 2015

– Na een belangrijk debat in het Europees Parlement op woensdag (16 december), keurden meer dan 500 Europarlementsleden een rapport goed, waarin de ernstige bezorgdheid wordt geuit over de mensenrechten in Tibet en China, en gepleit wordt voor een meer coherent EU-beleid ten aanzien van China en de noodzaak om “de uitwisseling tussen de EU en China over mensenrechten te verdiepen, gekoppeld aan concrete verbeteringen in de situatie ter plekke.”


Het door Europarlementariër Belder (Nederland, Europese Conservatieven en Gereformeerde Groep) opgestelde rapport over de EU-Chinese betrekkingen volgde op het tweede bezoek aan China van de EU Speciale Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten, de heer Stavros Lambrinidis en de 34

ste
EU-China mensenrechtendialoog op 30 november in Peking.


Vincent Metten, EU-Policy Director van ICT-Brussel, zei: “We juichen de sterke bewoordingen en de ruimte voor Tibet en mensenrechten kwesties in het Belder rapport toe. Leden van het Europees Parlement hebben hun ernstige bezorgdheid naar voren gebracht over de algemene verslechtering van de situatie van de mensenrechten in Tibet en China en over een aantal zorgwekkende ontwikkelingen, zoals het Buitenlandse NGO Beheer en wetsontwerpen met betrekking tot terrorismebestrijding, het gebrek aan toegang tot Tibet, de anti-Dalai Lama campagnes, het ontbreken van godsdienstvrijheid, de criminalisering van zelfverbrandingen, de gedwongen verplaatsingen van nomaden, het gebruik van foltering en de degradatie van het milieu op het Tibetaanse Plateau.”


ICT merkt nadrukkelijk de aan EU-burgers opgelegde reisbeperkingen in Tibet op: “Dergelijke beperkingen gelden niet voor Chinese burgers (met inbegrip van diplomaten en journalisten) in de EU-lidstaten; ICT dringt er dan ook op aan dat maatregelen worden genomen om het principe van wederkerigheid af te dwingen”. Dit standpunt weerspiegelt het door vertegenwoordigers Jim McGovern en Joseph Pitts op 26 februari 2015 bij het Amerikaanse Congres ingediende wetsvoorstel, dat bekend staat als de ‘Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet 2015’. De wetgeving moet Chinese ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor het instellen of uitvoeren van het reisbeleid in Tibetaanse gebieden, de toegang tot de Verenigde Staten ontzeggen, totdat China haar discriminerende beperkingen op toegang van Amerikanen tot Tibet opheft.


Tijdens het aan de stemming voorafgaande debat, zei Nicolas Schmit, sprekend namens het Luxemburgse EU-voorzitterschap, dat de situatie van de mensenrechten op veel gebieden aan het verslechteren is, en dat de EU het argument naar voren moet blijven brengen, dat dat dit zal leiden tot meer instabiliteit in China.


Antonio López-Istúriz White (EPP, ES) verwelkomde de nadruk op mensenrechten en fundamentele vrijheden en de belangen van ondermeer het Tibetaanse volk. Jo Leinen (S & D, DE), hoofd van de met China-betrekkingen belaste delegatie, benadrukte het belang van de dialoog over de mensenrechten en die over Tibet en Taiwan in het bijzonder. Charles Tannock (ECR, UK) zei dat hij voor een goede relatie met China was en kritisch was ten opzichte van de mensenrechten in China en de onderdrukking van de Tibetaanse cultuur en andere religieuze minderheden. Thomas Mann (EPP, DE), voorzitter van de Tibet Interest Group, pleitte voor onbelemmerde uitoefening van het boeddhisme, betreurde de toenemende milieuvervuiling op het Tibetaanse plateau en drong er bij China om de relatie met de Dalai Lama te hernieuwen.


In haar Jaarverslag over Mensenrechten en Democratie in de Wereld van 2014 en het op 17 december aangenomen beleid van de Europese Unie hierover, merkte het Europees Parlement ook het gebrek aan resultaten van de mensenrechtendialoog met China op, en riep de EEAS op om haar mensenrechtenstrategie met betrekking tot China grondig te heroverwegen, een positie die ICT volledig deelt. De 34

ste

EU-China mensenrechtendialoog vond plaats op 30 november in Peking. Van EU-zijde werden de kwestie van Tibet en de kwestie van de bescherming van het milieu en mensenrechten naar voren gebracht. In haar meest recente rapport “Blauw Goud van het hoogste plateau: het water van Tibet en de wereldwijde klimaatverandering” meldt ICT dat het kwetsbare, sneller dan de rest van de wereld opwarmende milieu van Tibet van cruciaal belang is voor de wereld.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer