5 January 2018

Proces van Tibetaanse activist vandaag geëindigd zonder bekendmaking uitspraak

Gerechtsdocumenten Tashi Wangchuk

Een pagina uit de gerechtelijke stukken van Tashi Wangchuk’s proces. (Afbeelding: Liang Xiaojun).
Klik image om te vergroten.

Het proces vandaag van Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk, die participeerde in een video documentaire van de New York Times, kreeg wereldwijde aandacht toen hij en zijn Chinese advocaat de beschuldigingen van ‘separatisme’ onderuit haalden.

In een ongekende taferelen in de rechtszaal in Yushu, Qinghai, werd de video van de New York Times getoond, waarin is te zien hoe Tashi Wangchuk naar Beijing reist om een beroepschrift in te dienen over de rechten van de Tibetanen om hun eigen taal te spreken en te leren. Tashi Wangchuk en zijn advocaat pleitte niet schuldig en er is nog geen vonnis uitgesproken.

Tashi Wangchuk’s advocaat Liang Xiaojun zei in een microblog vandaag (4 januari 2018) dat een rechter vier uur lang mondelinge pleidooien had aangehoord en uitspraak zal doen op een niet nader bepaalde datum. Liang Xiaojun postte ook een samenvatting van het proces dat de autoriteiten bij het Yushu Intermediate Court hadden aangespannen, waarin werd gesteld dat in de video-documentaire, Tashi Wangchuk de Chinese overheid “opzettelijk had aangevallen”, en “tot etnische haat had opgehitst”. De verklaring zei ook dat de New York Times video een “negatief imago” van de Chinese autoriteiten de wereld in had gestuurd.

In de video sprak Tashi Wangchuk, die voorheen een winkel in Yushu runde, over zijn ongerustheid over het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur, mede in verband met de erosie van de Tibetaanse taal. China’s grondwet garandeert het recht van ‘etnische minderheden om hun eigen taal te spreken. Tashi Wangchuk en zijn advocaat ontkenden de beschuldigingen van ‘separatisme’, waarbij zijn advocaat aan de Associated Press zei dat: “De aanklagers zich strict ideologisch opstelden” (Associated Press, 4 januari 2018). In de documentaire zegt Tashi Wangchuk: “Ik wil proberen om de wetten van de Volksrepubliek van China te gebruiken om het probleem op te lossen.”

Een bij de video betrokken New York Times medewerker plaatste vóór zijn arrestatie in januari 2016 de opmerkingen van Tashi Wangchuk online, waar Tashi Wangchuk stelde dat hij niet alleen de Chinezen wilde bedanken, die “oprecht de minderheden beschermen”, maar ook “president Xi, die deze afgelopen paar jaar een democratisch en gezagsgetrouw land heeft nagestreefd” (@jonah_kessel, 2 januari 2018).

Een volledige vertaling van de door de rechtbank afgegeven en op sociale media geposte document is als volgt:

De documentaire video ‘Een Tibetaanse Reis voor Gerechtigheid’ maakt gebruik van Tashi Wangchuk als een geïnterviewde en verwisselt feiten voor fictie, belasteren en vallen onze regering aan voor “het vernietigen van de etnische cultuur” en geven een kwaadwillige interpretatie van de aard van de gevallen van zelfverbranding, die in de afgelopen jaren in de Tibetaanse gebieden hebben plaatsgevonden, gaan opzettelijk in tegen het etnische beleid van de overheid, zetten aan tot etnische haat en zweren samen om de etnische eenheid, en de eenwording van het land, en de politieke en sociale stabiliteit van de Tibetaanse gebieden te ondermijnen. Nadat dit document op het internet werd gepost, werd het in grote getale geherpost en in de grote media buiten China en op anti-Chinese websites, en uitgezonden en gepubliceerd, met een toenemende invloed kwaadwillig verspreidt, een demonisering van het internationale imago van China op het wereldtoneel, die ernstige gevolgen veroorzaakte.

Als gevolg van de bovengenoemde factoren, moet het volgende bewijs als overtuigend bewijs worden aangenomen:

Schriftelijk bewijs, getuigenverklaringen, de bekentenis van verdachte Tashi Wangchuk en zijn verdediging voor het omgaan met audiovisueel materiaal.

De rechtbank is van oordeel dat de verdachte Tashi Wangchuk voorbij is gegaan aan de uitvoering van tweetalig onderwijs en de sociale en economische ontwikkeling en sociale stabiliteit in de Tibetaanse gebieden, om de regering aan te vallen en de grondwet van de Volksrepubliek China te schenden. Hij belasterde de regering met “moord op de etnische cultuur”, en “het vernietigen van de geschreven en gesproken taal”, en “het controleren van het daadwerkelijke gebruik van de Tibetaanse etnische cultuur door het Tibetaanse volk” en “strak toezicht” en “willekeurige arrestaties” op willekeurige gronden, het verwisselen van feiten voor fictie en beweerde openlijk, dat hij de criminelen, die zelfverbrandingen plegen, begreep en hij legde de schuld voor de zelfverbranding misdaden bij de overheid, zette aan tot etnische haat en ondermijnde de nationale eenheid en eenwording van het land. Deze acties, die ingaan tegen artikel 103, lid 2 van de Criminal Law van de Volksrepubliek China, houden in dat hij het aanzetten tot separatisme heeft begaan.

Chinese advocaat Liang Xiaojun plaatste vandaag in het Chinees (vertaald door ICT): “Ik weet dat veel mensen bezorgd zijn over Tashi Wangchuk’s veroordeling. Maar ik ga niet de straf voorspellen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat Tashi onschuldig is. De rechtbank bestaat uit voornamelijk Tibetaanse medewerkers en in de aanvullende verdediging fase zei ik: Sprekend over het Tibetaanse volk, ik ben een buitenstaander. Maar ik, en vele andere mensen, waarderen de Tibetaanse cultuur, en ik hoop dat de Tibetaanse cultuur niet zal afnemen op dezelfde wijze als de Chinese traditionele cultuur. Ik hoop op uw sympathie voor het oprechte hart van deze uitmuntende Tibetaanse jonge man”.

In een tweede tweet zei Liang Xiaojun: “Na in totaal vier uur van 9:30 tot 1:30, werd Tashi Wangchuk’s rechtszaak voor het aanzetten tot het splitsen van het moederland afgerond. De rechtbank verdaagde het proces om een straf te bepalen. De proces werd uitgevoerd in de Chinese taal, waarbij de video ‘Een Tibetaan zoekt Gerechtigheid’ het belangrijkste punt van bewijs was. Bij het tonen van het relevante bewijsmateriaal, gaven zowel het openbaar ministerie als de verdediging en Tashi Wangchuk zelf uiting aan hun standpunten. Tashi Wangchuk gebruikt duidelijke taal en had een duidelijk standpunt.”

Als indicatie voor de internationale belangstelling voor de zaak meldde de New York Times dat in China gevestigde diplomaten uit de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada en de Europese Unie naar Yushu waren gereisd, maar dat de Chinese autoriteiten hen niet toestonden om het verloop van het proces te observeren.

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet, zei: “Het is absurd dat een gematigde, bedachtzame jonge man, die niets meer gedaan heeft dan het verdedigen van het cultureel recht om de eigen taal te gebruiken, en ervoor koos om dit te doen in overeenstemming met China’s eigen wetten en de grondwet, is gevangen gezet, een strafrechtelijke vervolging moet ondergaan. Als China werkelijk een ‘negatieve beeldvorming’ probeert te vermijden in de internationale opinie, hetgeen zoals de aanklagers beweren het resultaat was van deze korte en evenwichtige video, dan moeten zij nu het juiste doen en Tashi Wangchuk vrijlaten.”

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer