17 March 2016

Plannen voor tweede spoor door Tibet bevestigd: zo mogelijk nog grotere gevolgen


Railroad map


De Chinese regering heeft de versnelde uitvoering bevestigd van de plannen voor de bouw van een nieuwe spoorlijn van Chengdu naar Tibet, die loopt van het oosten van Lhasa tot in de buurt van de grens met India, alsmede een uitbreiding van de spoorlijn naar de grens met Nepal.


De officiële bevestiging van de nieuwe route naar Chengdu – door een ambtenaar omschreven als “de grootste achtbaan ter wereld” – en naar Kyirong aan de grens met Nepal werd deze maand op China’s Nationale Volkscongres in Peking aangekondigd en tijdens eerdere officiële vergaderingen in Lhasa.


De nieuwe route naar Chengdu doorkruist een aantal cultureel zeer belangrijke gebieden in Tibet, waaronder gebieden waar sinds wijdverbreide demonstraties over Tibet in 2008 hardhandig wordt opgetreden, en over fragiele op grote hoogte gelegen landschap, dat bijna drie keer zo snel opwarmt als de rest van de aarde.


[1]


Tsering Jampa, directeur van International Campaign for Tibet in Europe, zei: “In milieu, demografisch en cultureel opzicht zijn de gevolgen van deze nieuwe spoorweg op het landschap en Tibetaanse leven in Tibet zo mogelijk nog groter dan de verbinding van Golmud in Qinghai naar Lhasa, die in 2006 werd geopend. De lijn zal een gebied, dat rijk is aan bossen en mineralen doorkruisen en zal verdere grootschalige exploitatie van Tibet’s natuurlijke hulpbronnen vergemakkelijken. Verder zal ook migratie naar Tibet worden bevorderd, zowel van seizoensgebonden toeristen en migranten, als ook permanente kolonisten.”


De ambtenaren hebben bevestigd dat het werk aan de Sichuan-Tibet spoorlijn dit jaar zou worden versneld naar de 13

de
Vijfjarenplan periode (2016-2020)

[2]


, te beginnen met de werkzaamheden aan de eerste fase van de route, Lhasa naar Nyingtri (of Kongpo, Chinees: Linzhi) in de Tibetaanse autonome Regio.


[3]


Dit is dicht bij het gevoelige gebied van Arunachal Pradesh in India, dat China claimt als deel van de Volksrepubliek China, hetgeen in India tot verontrusting heeft geleid over gevolgen voor de regionale veiligheid, zoals ook door commentatoren in India en Zuid-Azië naar voren wordt gebracht.


Lobsang Gyaltsen, voorzitter van de Tibetaanse autonome Regio regering, zei tijdens een bijeenkomst van Tibetaanse afgevaardigden in China’s Nationale Volkscongres dat: “We plaatsen echt veel nadruk op deze spoorlijn”.


[4]


De Chinese staatsmedia deelden mee dat de reistijd van Chengdu naar Lhasa zal worden teruggebracht van 42 uur met de trein en drie dagen over de weg naar minder dan 15 uur. Lin Shijin, een hoge ingenieur bij China Railway Corporation, werd door China Daily aangehaald met  te zeggen: “Het is net de grootste achtbaan ter wereld. Met een geprojecteerde levensduur van 100 jaar, is dit mogelijk een van de moeilijkste spoorwegprojecten ter wereld om te bouwen.”


[5]


Samen met de aankondiging van een reeks andere belangrijke infrastructuur en waterkracht projecten, bevestigde de vergadering van het Chinese National Volkscongres deze maand ook de uitbreiding van het Qinghai-Tibet Railway van Shigatse (Chinees: Rigaze) naar Kyirong (Chinees: Gyirong) aan de grens met Nepal. Eerder berichten in de Chinese en Nepalese media hebben aangegeven, dat voltooiing van de bouw van Tibet spoorlijn van de nieuwe verbinding in Shigatse, die geopend is sinds medio september (2015), tot aan de grens van India en Nepal gepland staat voor 2020.


[6]


De nieuwe lijn zal Lhasa en Shigatse verbinden met Kyirong (Chinees: Gyirong) op de grens van Nepal en Yatung (Dromo in het Tibetaans) in de Tibetaanse autonome Regio, aan de grens met Sikkim, India en Bhutan. Commentatoren in India hebben India, Bhutan en China omschreven als “onderdeel van een strategische driehoek in de oostelijke Himalaya in de vorm van de zeer belangrijke Chumbi vallei in Yadong (Yatung) provincie van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR).”


[7]


De nieuwe lijnen zijn onderdeel van verschillende nieuw geplande routes, die ofwel op het Tibetaanse plateau eindigen of dit doorkruisen, hetgeen neerkomt op een dramatische toename in aantal en capaciteit van de verbindingen met de rest van het Chinese spoornet.


[8]


De ambitieuze plannen waren in kaart gebracht door de Chinese minister van spoorwegen en zijn plaatsvervanger, beiden zitten nu voor corruptie in de gevangenis met een in levenslang omgezette geschorste doodstraf.


Grootschalige investeringen in infrastructuur in Tibet door de Chinese overheid – in spoorwegen, vliegvelden en wegen – dient het meerledig doel van het faciliteren van een ongekende toeristische boom, uitbreiding van Tibet’s mijnbouw mogelijkheden en dienen ook China’s strategische en militaire doelen. Hoewel de Chinese autoriteiten erop hebben gewezen, dat het spoor meer toeristen mogelijk zal maken en zal helpen om armoede te verlichten, verschaft de Lhasa-Nyingtri Railway voor de Chinese leger een gemakkelijke toegang in een regio met uiterst moeilijk terrein en zeer beperkte toegang via de weg. De hoofdstad Bayi van de prefectuur Nyingtri staat bekend als een basis van Volksbevrijdingsleger.


Een analyse door de Congressionele Executive Commissie aangaande China met betrekking tot prognoses voor de nieuwe spoorlijn van Lhasa naar Chengdu, concludeert dat de gevolgen die van de Qinghai-Lhasa spoorweg “ver zou kunnen overtreffen”.


[9]


CECC concludeerde dat in demografische termen, de Sichuan-Tibet spoorlijn de TAR zal verbinden met een bevolking in de Sichuan provincie, die 17 keer groter is dan de bevolking van de Qinghai provincie, die de Qinghai-Tibet spoorlijn verbindt met de TAR, aldus de officiële Chinese bevolkingsstatitstieken van 2000.


[10]


De CECC verstrekte gegevens waaruit blijkt dat de nieuwe spoorlijn aanzienlijke uitbreiding van exploitatie door de Chinese regering van de Tibetaanse bosrijkdommen zou kunnen vergemakkelijken. De Tibetaanse Autonome Regio heeft het grootste volume van het totale aan staand bos (2,29 miljard kubieke meter) van alle provincies in China, terwijl de provincie Sichuan het op een na grootste volume aan vast bos in China heeft. De Sichuan-Tibet spoorlijn zal drie gebieden op prefectuur niveau, die rijk zijn aan bosgebied, doorkruisen. De Tibetaanse Autonome Prefectuur Ganzi (Kardze) in Sichuan, en de prefecturen Changdu (Chamdo) en Linzhi (Kongpo) in de TAR.


[11]


De uitbreiding van de infrastructuur in Tibet heeft dramatische gevolgen voor het Tibetaanse landschap. In dit kader vallen waarschuwingen voor een ‘ecosysteem shift’ op het plateau ten gevolge van klimaatverandering en menselijke activiteiten, en vermindering van de toekomstige watervoorziening naar China en Zuid-Azië. Slechts enkele weken na de opening van de Qinghai-Tibet spoorlijn in 2006 maakten de Chinese staatsmedia bekend dat zich scheuren begon te ontwikkelen in de betonnen constructies als gevolg van het zakken en het kraken van de permafrost fundering. Nu hebben wetenschappers gewaarschuwd, dat de opwarming in temperatuur, samen met de hausse in de bouw en verstedelijkte infrastructuur, in combinatie tot onherstelbare schade aan het ecosysteem zullen leiden, waaronder de voorspelde verdwijning van grote delen van de graslanden, alpenweiden, natte gronden en de permafrost op het Tibetaanse plateau in 2050.


[12]


De nieuwe spoorlijn routes werden bekrachtigd tijdens de Nationale Volkscongres, het Chinese parlement, dat op 5 maart in sessie ging in de Grote Hal van het Volk in Peking. Elk jaar in maart houdt de Chinese Communistische partij twee plenaire vergaderingen, een voor de wetgevers, het Nationale Volkscongres (NPC), en één voor zijn belangrijkste politieke adviesorgaan, de Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC). De bijeenkomsten staan bekend als de “twee sessies” en ze stellen de agenda van de regering voor het komende jaar vast.


[13]

Het 12
de

Nationale Comité van de Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), begon vandaag ( 14 maart) de afsluitende bijeenkomst van de jaarlijkse zitting.

Voetnoten:

[1].

Zie hier het ICT rapport over Tibet’s milieu, ‘Blauw Goud van het hoogste plateau: Tibet’s water en klimaatverandering’,https://savetibet.nl/fileadmin/images/ictreports/ICT-Water-Report-2015.pdf


[2]

Zie het Chinese staatsmedia rapport:

http://www.zhikunedu.com/ZhengFuGZBG/479623.html


een rapport van de Chinese staatsmedia netwerk ‘China Tibet Online’ op 4 november 2014 verklaarde: “De Lhasa -Nyingchi Railway loopt 433 kilometer en langs 34 stations, waaronder negen grote, en zal 402 kilometer nieuwe lijnen aanleggen, die zijn ontworpen om een gemiddelde snelheid van 160 kilometer per uur te trekken. De verwachtte afronding is binnen zeven jaar en de Lhasa-Nyingchi Railway zal een grote vermindering aan reistijd met zich meebrengen. Het zal minder dan een uur reizen zijn van Lhasa naar Lhokha prefectuur, en twee uur duren om uit te komen op Nyingchi Prefectuur.” Eerdere staats berichten in de media hadden optimistisch aangegeven, dat werk al in 2013 zou beginnen, hoewel anderen hadden opgemerkt dat begin februari 2011 geen definitief besluit was genonome over ofwel een zuidelijke ofwel een noordelijke route van Lhasa in Bayi, de kleine stad, die dient als de hoofdstad van de prefectuur Nyingtri, en die vooral bekend staat om zijn militaire garnizoenen. Commentator Claude Arpi haalde de officiële Chinese media aan met te zeggen dat in aanvulling hierop, “Beijing haar plannen aankondigde om 278 miljoen yuan ($ 45.000.000) te investeren voor de uitbreiding van de luchthaven Mainling (Nyingtri), net ten noorden van de McMahon lijn. China Tibet Online stelt: “De overvloedige toeristische mogelijkheden en vele beroemde schilderachtige plekjes in de regio zullen meer en meer toeristen aantrekken naar Nyingtri als hun eerste stop voor Tibet. In het eerste halfjaar van 2014 ontving Nyingtri in totaal ontving 836.200 toeristen uit binnen-en buiteland.”Het project heeft een belangrijke militaire oogpunt, aangezien Bayi, het belangrijkste Chinese garnizoen in Zuid-Tibet, zich in de buurt bevindt.” De Daily Pioneer, India, 6 november 2014: “goed voor de gans, goed voor de ganzerik”,http://www.dailypioneer.com/columnists/edit/good-for-the-goose-good-for-the-gander.html


Zie meer hierover in het ICT report:


Nieuw strategisch spoorwegnet tot aan de grenzen van Tibet brengt milieu in gevaar en verhoogt verontrusting over regionale veiligheid


[3]


China Daily in het Engels, 2 februari 2016. Het werd ook gemeld door Lobsang Gyaltsen, voorzitter van de Tibetaanse Autonome Regio regering, tijdens de vierde zitting van het 10

de

Volkscongres van Tibet in Lhasa eerder in februari, en bevestigd door Yin Li, waarnemend gouverneur Sichuan, in de vierde zitting van de 12

de
Volkscongres van Sichuan in Chengdu.


[4]


Overgeleverd door Associated Press na een persconferentie in de marge van de vergadering, 7 maart 2016.


[5]

China Daily, 2 februari 2016,


http://english.chinatibetnews.com/ly/lyxw/201602/t20160201_1064992.html


[6]


De Chinese ambtenaar Yang Yulin werd door in een beircht in de Chinese staatsmedia Global Times aangehaald dat in de loop van het 13

de

vijfjarenplan periode (2016-2020), de aanleg van een spoorlijn verbinding Shigatse met Gyirong zal beginnen, dat een verbinding naar Nepal heeft en met de provincie Yatung, een handelscentrum dat grenst aan India en Bhutan. De ‘Sky rail’ loopt van Lhasa naar zuid Tibet, Global Times, 24 juli, 2014. Kyirong is één van de vier provincies die het Qomolangma (Everest) Nationaal Natuur reservaat omvatten, samen met Dinggye, Nyalam en Tingri.

Zie meer hierover in het ICT report:


Nieuw strategisch spoorwegnet tot aan de grenzen van Tibet brengt milieu in gevaar en verhoogt verontrusting over regionale veiligheid


[7]


De ‘Strategische Driehoek India-Bhutan-China: Een Analyse’ door Rahul Bhonsle (een Indiase leger veteraan, Eurasia Review, 18 juli 2012(http://www.eurasiareview.com/18072012-india-bhutan-china-strategic-triangle-analysis/)


Zie meer hierover in het ICT report:


Nieuw strategisch spoorwegnet tot aan de grenzen van Tibet brengt milieu in gevaar en verhoogt verontrusting over regionale veiligheid


[8]

Zie het ICT report:


Nieuw strategisch spoorwegnet tot aan de grenzen van Tibet brengt milieu in gevaar en verhoogt verontrusting over regionale veiligheid


[9]


Voor meer informatie over de route van Golmud naar Lhasa, zie eerdere rapport van ICT, ‘Het volgen van de IJzeren Draak’,


http://www.savetibet.org/tracking-the-steel-dragon/


[10]


Sichuan-Tibet Railway Work gaat van start, gevolgen overtreffen wellicht ver de Qinghai-Tibet Railway’, CECC, 30 oktober 2009,http://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/sichuan-tibet-railway-work-to-start-impact-may-far-surpass-qinghai


[11]


CECC meldt dat een lage resolutie, Chineestalige kaart, herdrukt in een op 1 september 2009 door de staat gecontroleerde media bericht, aangeeft dat vijf van de zeven belangrijkste haltes tussen Chengdu en Lhasa steden zijn in de prefecturen Ganzi, Changdu en Linzhi. Een analyse van commissie medewerkers laat zien dat ongeveer driekwart van de lengte van het spoor zal liggen binnen de drie hout-rijke prefecturen. CECC Special Topic Verslag over Tibet, 2008-9,http://www.cecc.gov/publications/issue-papers/cecc-special-topic-paper-tibet-2008-2009#389


[12]


Beth Walker, “Tibetaanse plateau ziet massale ‘ecosysteem shift’ tegenmoet”, 23 oktober 2014:http://www.thethirdpole.net/tibetan-plateau-faces-significant-ecosystem-shift/


Zie meer op: ‘Werken aan veerkrachtige ecosystemen voor aanpassing aan klimaatverandering in de Aziatische hooglanden’ van Jianchu Xu en R. Edward Grumbine, 28 augustus 2014,http://wires.wiley.com/WileyCDA/WiresArticle/wisId-WCC302.html


[13]


ICT zal analyses van de plannen presenteren, zoals beschreven in andere verslagen.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer