10 January 2015

Persbericht - Letland moet zich gedurende haar EU voorzitterschap inzetten voor de hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog

(Brussel, 9 januari 2015) – International Campaign for Tibet (ICT) roept Letland op om zorgen dat de kwestie Tibet hoog op de politieke agenda van de Raad voor Buitenlandse Zaken geplaatst wordt, nu het Baltische land sinds 1 januari 2015 het halfjaarlijks roulerende voorzitterschap van de Raad bekleedt. 

Vincent Metten, EU-Policy Director op het Brusselse kantoor van ICT Europe, stelt: “De bevolking van de Baltische staten, niet lang geleden nog onder het Sovjet-bewind, weten wat het is om direct te maken te hebben met politieke vervolging door een bezettende macht. Er zijn veel overeenkomsten tussen de recente geschiedenis van Letland en de huidige situatie in Tibet. Om deze reden is er onder de bevolking van Letland en de andere Baltische landen ruime steun voor de Tibetaanse zaak. Het is belangrijk dat beleidsmakers de wensen van hun samenleving in acht nemen bij een dergelijke belangrijke aangelegenheid.” 


“In de afgelopen jaren heeft Peking een agressieve diplomatieke aanpak ten opzichte van de EU-lidstaten gehanteerd, en hen onder druk gezet om af te zien van ontmoetingen met de Dalai Lama of Tibetaanse vertegenwoordigers. De EU en haar lidstaten moeten gezamelijk een gecoördineerd standpunt ten aanzien van Tibet aannemen om hun invloed te versterken en te laten zien dat het niet aan de Chinese leiders is om de politieke agenda van democratische Europese landen te dicteren”, voegde Vincent Metten toe. 
Vorige maand ondernam ICT een missie naar Riga, de hoofdstad van Letland, waar de het Comité voor Mensenrechten en Publieke Zaken van het Letse parlement als gastheer optrad voor een hoorzitting over Tibet. ICT informeerde de Commissie over de recente ontwikkelingen in Tibet en over de betrekkingen tussen de EU en China. De hoorzitting werd aangevuld door mevrouw Gyaltsen Drolkar, een voormalige Tibetaanse non, bekend als een van de “zingende nonnen van de Drapchi gevangenis”, die voor de commissie een getuigenis aflegde over haar ervaring gedurende haar lange gevangenschap in Tibet. Tijdens dezelfde gelegenheid had ICT ook een ontmoeting met diplomaten op het Letse Ministerie van Buitenlandse Zaken en overhandigde hen ICT’s aan de Letse President gerichte aanbevelingen. 
ICT adviseerde tot een meer actieve Letse steun voor bij het ??bevorderen van de hervatting van de sinds 2010 vastgelopen Chinees-Tibetaanse dialoog. Tevens adviseerde ICT tot afgifte van een verklaring door de EU aan het begin van 2015 om te markeren dat het 5 jaar gelden is dat de laatste gespreksronde tussen de Chinese regering en de vertegenwoordigers van de Dalai Lama heeft plaatsgevonden. Onlangs is op 5 en 6 januari de 27ste vergadering van de Werkgroep voor der Chinees-Tibetaanse Onderhandelingen in Dharamsala afgesloten. In haar slotverklaring gaf de werkgrope opnieuw op krachtige wijze aan dat het doel van de dialoog is om door onderlinge onderhandelingen te komen tot een oplossing voor Tibet met werkelijke Tibetaanse autonomie binnen de Volksrepubliek China.
Bovendien acht ICT heroverweging van het mensenrechtenbeleid van de EU ten aanzien van China en Tibet, waaronder de EU-China mensenrechtendialoog, noodzakelijk voor de geloofwaardigheid van het buitenlands beleid van de EU. Met name gelept op de drie recente gevallen van zelfverbranding in december 2014 het totale aantal zelfverbrandingen sinds februari 2009 op 136 brengt. 
ICT’s aanbevelingen aan de Letse President benadrukten de grote verantwoordelijkheid van landen als Letland, die zelf recentelijk directe buitenlandse bezetting hebben ervaren. Bovendien bekleedt Letland het voorzitterschap van de EU in de periode voorafgaand aan de Dalai Lama’s 80ste verjaardag in juli, een belangrijke gebeurtenis voor de Tibetaanse beweging en haar inzet voor de bevordering van geweldloosheid en dialoog. 
Het geven van een aanzet tot een meer uniforme en ambitieuze benadering van de mensenrechten in Tibet zou Letland’s sterke steun voor deze waarden, waarop de EU is gegrondvest, bevestigen.
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer