17 November 2015

Partij baas Tibet spreekt over trekken van “rode lijnen” in de anti-Dalai Lama strijd


De partij baas van Tibet benadrukte de noodzaak om de innerlijke loyaliteit aan de Dalai Lama onder Tibetaanse ambtenaren uit te roeien en te verhinderen dat ze onderricht in ballingschap bijwonen, nu het belang van de “anti-separatistische strijd” op het hoogste niveau in Peking wordt benadrukt. Zijn opmerkingen werden gemaakt in dezelfde week als dat het onaangekondigde


bezoek aan Lhasa


door Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden en een de meest prominente supporters van de Dalai Lama wereldwijd, samen met een delegatie van het Huis van Afgevaardigden.Chen Quanguo, Partij Chef van de Tibetaanse Autonome Regio


Enigszins ongebruikelijk impliceerde de officiële krant Global Times een zekere kritiek op de opmerkingen van partij chef Chen Quanguo van de Tibetaanse Autonome Regio, toen het verklaarde dat het “separatisme… moeilijk te ontdekken” is en dat “de lokale overheden meer informatie over de [Dalai Lama] activiteiten op een open en transparante manier moeten verstrekken.” (Global Times, 11 november 2015).

[1]


De harde lijn opmerkingen maakte Chen Quanguo in een ‘vraag en antwoord’ artikel, gepubliceerd door de CCP Centrale Commissie voor Discipline Inspectie, die corruptie bestrijdt


[2]


en volgde op eerdere waarschuwingen voor de “bestraffing” van Tibetanen, die “fantasieën over de 14 Dalai-kliek” koesteren”.


[3]


Dit wijst er op dat de over de hele volksrepubliek uitgerolde anti-corruptie campagne in Tibet wordt gebruikt om politieke doelstellingen te realiseren inzake de verdere ondermijning van de Dalai Lama. Ook erkent dit in feite het falen van de Chinese autoriteiten om loyaliteit aan de religieuze leider in ballingschap uit te roeien, zelfs onder Partij leden.


De opmerkingen richtten zich ook op de nieuwe beperkingen voor Tibetanen op het bijwonen van onderricht door de Dalai Lama in ballingschap en verklaarden: “In de afgelopen jaren is niet één persoon uit onze regio naar het buitenland gegaan om deel nemen aan het door de ‘Dalai-kliek’ georganiseerd ‘boeddhistische onderricht’.”


Als gevolg van de steeds systematischere aanpak door de autoriteiten in het ??voorkomen van dergelijke reizen naar religieus onderricht, en een steeds venijnigere anti-Dalai Lama campagne, waren er in juli 2014 bij een belangrijke onderricht bijeenkomst door de Dalai Lama in India minder Tibetanen uit Tibet, dan de Chinese boeddhisten. Het was de eerste keer dat dit was gebeurd, sinds de Dalai Lama was begonnen met het geven van belangrijk onderricht in ballingschap. Het is ook een bewijs voor de moeilijkheden, die de Tibetanen in vergelijking met de Chinezen ondervinden bij het verkrijgen van paspoorten. Daarnaast reflecteert het ook de door de autoriteiten opgelegde strengere beperkingen op bewegingsvrijheid in Tibet.


[4]


Het commentaar van de TAR partij chef legt een verband tussen de gepolitiseerde campagne van Xi Jinping tegen corruptie en de ‘strijd tegen het separatisme’, die is op haar beurt weer verband houdt met de steeds systematischere politieke campagne om loyaliteit aan de Dalai Lama uit te bannen.

In een recent interview,

[5]


Chen beschreef de maatregelen, die momenteel in de TAR van kracht zijn:


“We implementeren grotere discipline door een systeem van 15 bepalingen, de ‘Bepalingen betreffende de Bestraffing van de Communistische Partij Kaders in Overtreding van de Politieke Discipline’ en ‘Voorzieningen voor Bestraffing Uitvoerende Ambtenaren in Overtreding van de Politieke Discipline’. Deze zorgen voor een ‘rode lijn’ voor belangrijke politieke discipline en het opzetten van ‘hoogspanningslijnen’. Er zullen strenge straffen opgelegd worden aan partij leden en kaders, die geen vaste overtuigingen hebben, degenen die in hun hart niet één zijn met partij en volk, degenen met ‘twee gezichten’ over belangrijke kwesties betreffende goed en kwaad, en degenen die onjuiste opvattingen over etniciteit hebben, degenen die doen alsof ze niet in religie geloven, maar dat heimelijk toch doen, degenen die deelnemen aan illegale organisaties, en degenen die zich openlijk verzetten tegen de uitspraken van het Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij.”


“Er zullen strenge straffen komen voor partij- en kaderleden, die de Dalai-kliek volgen, die infiltratie en sabotage activiteiten ondersteunen, die het land verlaten om de 14

de

Dalai te vereren, deel te nemen aan zijn ‘boeddhistisch onderricht’, luisteren naar zijn preken, en degenen, die hun familieleden en kinderen wegsturen op te worden opgeleid in scholen, die geleid worden door de 14

de

Dalai-kliek. Tot nu toe zijn dit jaar 19 gevallen van politieke discipline overtredingen onderzocht en in de autonome regio Tibet zijn 20 mensen gestraft. In de afgelopen jaren is niet één persoon uit onze regio naar het buitenland gegaan om deel te nemen aan door de Dalai-kliek georganiseerd ‘boeddhistische onderricht’.”


Eerder dit jaar merkte ICT op dat beperkingen in de bewegingsvrijheid bijdragen aan een afname in het aantal Tibetanen, dat vanuit Tibet in staat is om de Dalai Lama’s onderricht in India bij te wonen, zoals tijdens een in Ladakh in India gegeven Kalachakra initiatie in 2014.


[6]


Chen’s verklaringen lijken het succes van deze nieuw verhoogde wurggreep op bewegingsvrijheid te weerspiegelen.

Voetnoten


[1]


Ambtenaren worden gewaarschuwd voor ‘Dalai aanbidding’. Het commentaar citereerde een ‘in Tibet-gevestigde expert’, als volgt: “Echter, een in Tibet-gevestigde expert, die anoniem zei dat het moeilijk is om zulke mensen te identificeren, omdat separatisme een ideologische kwestie is en dit meestal moeilijk is om te ontdekken tijdens werving gewoon door alleen hun woorden en daden. De deskundige voegde daaraan toe dat de 14

de

Dalai Lama steeds meer kleur bekent, en dat lokale overheden in een transparante en open manier meer informatie over zijn activiteiten moeten bieden.”


http://www.globaltimes.cn/content/951991.shtml


[2]

In het Chinees en volledig in het Engels vertaald hieronder:

http://csr.mos.gov.cn/content/2015-11/09/content_19075.htm


[3]

ICT-rapport, 28 januari 2015,


https: // www. savetibet.org/communist-party-officials-punished-for-supporting-dalai-lama/


[4]


Zie ICT-rapport, ‘Een beleid, dat Tibetanen vervreemd: Het onthouden van paspoorten aan Tibetanen, terwijl China de controle verscherptl’,
[5]http://csr.mos.gov.cn/content/2015-11/09/content_19075.htm

[6]
“Een
beleid, dat Tibetanen vervreemd,”


Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer