26 August 2011

Ontmoeting Obama en de Dalai Lama: Tibet is van groot internationaal belang

19 februari 2010

Ondanks toenemende Chinese druk ontmoette president Barack Obama op 18 februari de Tibetaanse geestelijk leider de Dalai Lama in het witte huis. Daarna was er een ontmoeting tussen de Dalai Lama en de Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton.

De officiële persverklaring van de VS regering na de bespreking luidt als volgt:

‘Vanochtend heeft de president in het Witte Huis een ontmoeting gehad met Zijne Heiligheid de Dalai Lama. De president sprak zijn steun uit voor het behoud van de unieke religieuze, culturele en linguïstische identiteit van het Tibetaanse volk en voor de bescherming van de mensenrechten van Tibetanen in de Volksrepubliek China. De president loofde de ‘middenweg’-benadering van de Dalai Lama en zijn streven om zonder geweld en in dialoog met de Chinese regering tot een oplossing voor de kwestie Tibet te komen. De president benadrukte dat hij beide zijden steeds heeft aangemoedigd om in rechtstreeks overleg tot overeenstemming te komen en was verheugd om te horen dat de besprekingen onlangs opnieuw zijn hervat. De president en de Dalai Lama waren het eens over het belang van een positieve en constructieve relatie tussen de Verenigde Staten en China.’

Volgens Lodi Gyari, de speciale gezant van de Dalai Lama en voornaamste onderhandelaar met de Chinese regering, getuigt deze ontmoeting “duidelijk de steun van President Obama’s voor de inspanningen van de Dalai Lama om de Tibet kwestie op te lossen en daarnaast zijn persoonlijke respect voor hem.”

Gezien de ernstige schendingen van de mensenrechten in Tibet en het wegblijven van concrete resultaten als gevolg van de recente Chinese-Tibetaanse dialoog, achtten de twee leiders het noodzakelijk om internationale druk uit te oefenen op Chinese leiders om de aspiraties van het Tibetaanse volk serieus te nemen.

“Het is zeer aanmoedigend voor het Tibetaanse volk om te zien dat president Obama de Middenweg Benadering van de Dalai Lama steunt om een vreedzame oplossing te vinden voor de Tibetaanse zaak. Deze ontmoeting zou de Europese leiders moeten inspireren een coherent EU beleid op te stellen die de Dalai Lama steunen in zijn inspanningen voor een geweldloze oplossing voor Tibet”, zegt Tsering Jampa, Directeur ICT Europe.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer