17 March 2016

Ongekende diplomatieke actie in Genève voor mensenrechten in China


Ambassador Keith Harper


Amerikaanse ambassadeur Keith Harper legt een gezamenlijke verklaring af namens twaalf landen over de situatie van de mensenrechten in China. Afbeelding Screenshot UN webcast


De internationale gemeenschap heeft de afgelopen weken met ongekende diplomatieke acties een duidelijk signaal afgegeven aan China, waaronder de eerste collectieve verklaring bij de Mensenrechtenraad van de VN, een zeldzame gezamenlijke verklaring om aandacht te vestigen op mensenrechtenschendingen en een high-profile verschijning door de Dalai Lama tijdens een evenement met mensenrechtenverdedigers in Genève vorige week, welke gemodereerd werd door de VN adjunct Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.


Dalai Lama speaking


Diplomaten zaten in een volle zaal te luisteren naar de Dalai Lama, die sprak over mensenrechten en het maatschappelijk middenveld op vrijdag (11 maart ). (Foto: ICT)


Diplomaten zaten op vrijdag (11 maart) in een volle zaal te luisteren naar de Dalai Lama, die sprak over mensenrechten en het maatschappelijk middenveld. China’s delegatie in Genève had hen aangespoord om weg te blijven bij het evenement, dat was aangekondigd als ‘side event’ van de op dit moment plaatsvindende VN-Mensenrechtenraad in Genève en mede werd gesponsord door de Verenigde Staten en Canada. De discussie zelf, die plaats vond in het kader van een bijeenkomst van laureaten van de Nobelprijs voor de Vrede,


kan hier worden bekeken

.


Een dag eerder, op 10 maart, uitte een groep landen – Australië, Denemarken, Finland, Duitsland, IJsland, Ierland, Japan, Nederland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten – hun bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in China. Het was voor het eerst, dat een dergelijke verklaring in de geschiedenis van de Raad voor de Mensenrechten gezamenlijk werd afgegeven (


de verklaring is hier in te zien


). De verklaring heeft betrekking op de arrestaties van advocaten en activisten in de afgelopen maanden en de “onverklaarbare recente verdwijningen en schijnbare gedwongen terugkeer” van Chinese burgers en buitenlanders naar China.


Nadat VN-mensenrechten chef Zeid Ra’ad Al Hussein zijn belangrijke jaarlijkse toespraak over de globale situatie van de rechten voor de raad had afgelegd, las de Amerikaanse ambassadeur Keith Harper zijn verklaring voor, waarin hij specifiek de situatie in Tibet noemde, en zei: “in de afgelopen weken heb ik mijn bezorgdheid te kennen gegeven over China’s arrestaties van advocaten en andere activisten. In het verleden heb ik ook mijn bezorgdheid geuit over de mensenrechtensituatie in de autonome regio’s van Tibet en Xinjiang, en deze zorgen blijven bestaan. Het is mijn opdracht om dergelijke problemen te bespreken, en ik geloof dat er moet meer ruimte moet zijn voor kritische reflectie en dialoog.” (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53242#.VuL6YebcLEQ


and


http://webtv.un.org/watch/id-contd-annual-report-28th-meeting-31st-regular-session-human-rights-council/4796743029001


).


In een verdere verklaring voor de Raad op 15 maart uitte de EU ook haar bezorgdheid over de schendingen van de mensenrechten in China, in het bijzonder met betrekking tot Tibet en Xinjiang.


Kai Mueller Executive-directeur van ICT Duitsland en VN-coördinator bij ICT zei: “Deze ongekende diplomatieke actie stuurt een krachtig signaal aan China, dat het een rode lijn heeft overschreden en er is grote ongerustheid bij de eensgezinde landen. Het brengt ook een boodschap van steun aan mensenrechtenverdedigers in China en Tibet voor hun moedige optreden.”


De verklaringen in Genève volgen op een zeldzame gezamenlijke actie van de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Japan en de Europese Unie, die China schriftelijk hun bezorgdheid overbrachten over de onlangs aangenomen Anti-Terreur Wet, het ‘Cyber Security’ wetsontwerp, en het wetsontwerp over het Management van Buitenlandse Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s).


[1]


China reageerde in de Raad voor de mensenrechten op donderdag boos op de kritiek over de mensenrechtensituatie in China en beschuldigde de Verenigde Staten van hypocrisie en misdaden, waaronder verkrachting en moord van burgers.


De Chinese autoriteiten hebben tevens ernstige bezwaren ingediend tegen het verschijnen van de Dalai Lama in Genève in het Graduate Instituut on 11 maart. Het staatsmedia-agentschap Xinhua meldde, dat de Amerikaanse regering had “aangedrongen om de Dalai Lama uit te nodigen om de gebeurtenis bij te wonen, ongeacht de felle Chinese oppositie.” Woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Hong Lei werd in hetzelfde artikel aangehaald met te zeggen dat “bij betrokken partijen officiële kennisgevingen” waren ingediend, aangezien de Dalai Lama “een politieke balling is, die al lang betrokken is bij activiteiten om China op te splitsen, in tegenstelling tot een eenvoudige religieus persoon. De Dalai Lama was de grootste lijfeigene eigenaar in het oude Tibet en heeft geen recht om te praten over de mensenrechten.”


[2]


Dalai Lama


De Dalai Lama sprak met honderden Tibetanen in de buurt van de beroemde ‘gebroken stoel’ tegen de achtergrond van internationale vlaggen buiten het VN-gebouw in Genève. (Foto: ICT)


De Dalai Lama sprak op 11 maart voor een volle menigte over de mensenrechten en het maatschappelijk middenveld en deelde het platform met mensenrechtenactivisten Tawakkol Abdel-Salam Karman en Leila Alikarami en werd gemodereerd door de VN-adjunct-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Kate Gilmore, die hem omschreef als “een globaal figuur van een dergelijke statuur, dat hij ons allemaal toebehoort”. De Dalai Lama sprak later met honderden Tibetanen in de buurt van de beroemde ‘gebroken stoel’ tegen de achtergrond van internationale vlaggen buiten het VN-gebouw in Genève.


Op dezelfde dag als de gezamenlijke verklaring op 10 maart (ook de Tibetaanse Volksopstanddag), legde International Campaign voor Tibet namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring af bij de Raad in Genève over de Anti-Terreur Wet in de Volksrepubliek China. De volledige tekst van de verklaring is hieronder bijgevoegd.


In haar statement bij de Raad deze week op 15 maart, verklaarde Nederland bij de Raad voor de Mensenrechten namens de EU: “De detentie van mensenrechtenactivisten, advocaten en werknemers van mensenrechtenverdedigers in China, en de gedwongen verdwijningen op buitenlands grondgebied, roepen ernstige vragen op over China’s respect voor haar internationale verplichtingen inzake mensenrechten en haar verklaarde inzet voor de handhaving van de rechtsstaat. De verdwijning en detentie van vijf inwoners van Hongkong, onder wie twee EU-burgers, en de publieke uitzending van hun zogenaamde bekentenissen vormen aanleiding tot ernstige bezorgdheid. Individuen, die zijn aangehouden voor hun inspanningen om de rechten van anderen te beschermen en voor de vreedzame uitoefening van hun vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van Liu Xiaobo, Ilham Tohti, Xu Zhiyong en Wang Yu, dienen te worden vrijgelaten. China moet ook rekening houden met de verontrusting over het wetsontwerp voor Buitenlandse NGO’s en de recente wetgeving voor nationale veiligheid en terrorismebestrijding. Ten slotte dringt de EU er bij China op aan om de oorzaken van de onrust aan te pakken en de dialoog met verschillende etnische groepen, met name in Tibet en Xinjiang, te bevorderen.”.Statement afgegeven door ICT Policy Director Vincent Metten namens Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Mr. President,


Wij willen de speciale rapporteur bedanken voor zijn verslag.


China heeft zijn eerste ‘anti-terreur’ wet op 27 december 2015 goedgekeurd en daarmee de door internationale overheden uitgesproken bezorgdheid genegeerd, dat de draconische maatregelen in naam van de nationale veiligheid zullen worden gebruikt om hardhandig te optreden tegen Tibetanen, Oeigoeren en het Chinese maatschappelijk middenveld.


Sinds mei 2013 heeft in Tibet een agressieve ‘terrorismebestrijding’ campagne met een sterke politieke dimensie een uitbreiding van militarisering op de hoogvlakte, buitengerechtelijke executies, marteling en opsluiting met zich meegebracht. Dit ondanks het ontbreken van een gewelddadige protesten in Tibet.


De nieuwe wet, die op 1 januari van dit jaar van kracht werd, is een escalatie van dergelijke onderdrukkende en contra-productieve maatregelen. De brede en vage taal verhoogt de straffeloosheid van de Chinese partij en geeft enorme discretionaire bevoegdheden aan zowel de staatsorganen als de veiligheidsdiensten.


Het op een hoop gooien van ‘terrorisme’ met een ongedefinieerd aan religie gelinkt ‘extremisme’, geeft meer ruimte voor de strafbaarstelling van bijna elke vreedzame uiting van de Tibetaanse identiteit, niet-gewelddadige afwijkende meningen of kritiek op het etnische of religieuze beleid, in een politiek klimaat waarin de verbannen Dalai Lama wordt beschuldigd van het ‘aanzetten tot terrorisme’ vanwege een golf van zelfverbrandingen in Tibet.


Mijnheer de Voorzitter, wij geloven dat vrede en stabiliteit niet kunnen worden bereikt door middel van hyper-beveiliging en onderdrukking van mensenrechten, en we zijn uiterst bezorgd over deze maatregelen.


We dringen er bij de Raad voor de Mensenrechten en haar leden op aan om op te roepen tot de herziening van deze wet en ervoor te zorgen, dat deze in overeenstemming is met het internationaal recht en de voorzieningen voor de mensenrechten.


We verzoeken ook om een herziening van China’s zogenaamde ‘stabiliteit behoud’ benadering, en om een einde te maken aan de contra-productieve militaire opbouw in Tibet.

Dank u, Mr. President

Voetnoten:

[1].
ICT-statement, 1 maart 2016,


https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/maart-2016/international-campaign-for-tibet-verwelkomt-verontrusting-vs-eu-duitsland-japan-en-canada-over-ingrijpende-nieuwe-veiligheidswetgeving-in-china/


[2]

Global Times, 12 maart 2016,

http://www.globaltimes.cn/content/973383.shtml

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer