28 August 2011

Olympische fakkel klaar om door Tibet te gaan

11 juni 2008

Na een vergadering van het Internationale Olympische Comité (IOC) in Athene bevestigde IOC-voorzitter Jacques Rogge vandaag dat de Olympische fakkel nog steeds Tibet zal aandoen.

Het besluit om de tocht niet te annuleren of de route niet door Tibetaanse gebieden te laten gaan, komt ondanks de ernstige zorgen van Tibet-supportgroepen dat de vlam de katalysator zal zijn voor een nog hardhandiger veiligheidsoptreden in Tibet. Het kan zelfs verdere protesten en arrestaties veroorzaken.

Gisteren zond International Campaign for Tibet (ICT) een petitie, die door zo’n 6.000 ICT-leden werd ondertekend, naar IOC-leden in Athene. In de petitie werd het IOC opgeroepen om de toestemming om met de fakkel door Tibet te gaan, in te trekken. Tijdens een persconferentie vandaag, volgend op de IOC-vergadering (de laatste van een dergelijke vergadering voor de Spelen in Peking in augustus beginnen), zei Jacques Rogge: “De Chinezen hebben de wens uitgesproken om de fakkel door al hun provincies en gebieden te laten gaan,” en hij voegde toe “Tibet is een deel van China en een Chinees gebied, dus het is normaal dat hij door Tibet gaat.”

Tsering Jampa, Executive Director ICT Europe, zei: “Het tart de overtuiging dat het normaal is dat de heer Rogge op het moment alles over Tibet kan eisen. Het is niet ‘normaal’ dat bijna het volledige Tibetaanse plateau is afgesloten; en het is zeker niet ‘normaal’ dat de verblijfplaatsen van honderden en misschien duizenden Tibetanen onbekend blijven, terwijl er elke dag nog mensen verdwijnen.”

Het IOC is onder druk komen te staan om er bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen om de verplichtingen na te komen en om meer vooruitgang te boeken in het verbeteren van de mensenrechten in China – verplichtingen die een integraal onderdeel uitmaakten bij het besluit van het IOC in 2001 om de Olympische Zomerspelen aan Peking toe te kennen. Het IOC heeft, publiekelijk ten minste, nog geen enkele verklaring afgelegd die er op wijst  dat zij bereid zijn om de Chinese autoriteiten te bekritiseren op de voortdurende schendingen van de mensenrechten in China. Of op de striktere controles van de buitenlandse media in China en Tibet nu de Olympische Spelen dichterbij komen.

In plaats daarvan wordt, volgens een intern memorandum dat onlangs naar de pers uitlekte, de IOC-leden slechts geadviseerd om hun ‘diepste sympathie of condoleances’ te tonen in het geval dat iemand die tegen de Olympische Spelen protesteert, zou worden gedood.

“De Olympische Spelen zijn een internationale sportieve gebeurtenis, en de Olympische fakkel is een symbool van vrede,” zei Tsering Jampa. “De Spelen bestaan niet in een vacuüm, en noch de fakkel noch de Spelen behoren toe aan Peking, maar aan de burgers van de wereld, met inbegrip van de het Tibetaanse volk. Dit besluit – of gebrek aan een besluit – om toe te staan dat de fakkel door Tibet gaat, is in het gunstigste geval onverantwoordelijk, en in het slechtste geval te bekritiseren.”

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer