2 October 2015

Obama dringt bij China aan op toenadering tot de Dalai Lama


Obama and Xi


President Barack Obama en de Chinese president Xi Jinping tijdens hun gezamenlijke persconferentie op 25 september 2015, waarin Obama de kwestie Tibet ter sprake bracht.
(Foto: Officiele Witte Huis foto)


In het Witte Huis op 25 september 2015, tijdens een gezamenlijke persconferentie met de bezoekende Chinese president, Xi Jinping, drong president Barack Obama bij China aan op toenadering tot de Dalai Lama en op het behoud van de Tibetaanse identiteit. In zijn aanhef stelde hij: “Zelfs als we erkennen dat Tibet een onderdeel van de Volksrepubliek China is, blijven we de Chinese autoriteiten aanmoedigen om de religieuze en culturele identiteit van het Tibetaanse volk te beschermen, en om de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers hierbij te betrekken.” President Obama zei dat tijdens zijn gesprek met Xi over de mensenrechten in het algemeen, hij bevestigde Amerika’s “niet-aflatende steun voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van alle mensen, waaronder de vrijheid van vergadering en meningsuiting, de persvrijheid en de vrijheid van godsdienst”. Obama zei, dat hij “in openhartige termen onze vaste overtuiging had weergegeven, dat het verhinderen van journalisten, advocaten, NGO’s en maatschappelijke organisaties om vrijelijk te opereren, of het sluiten van kerken en het onthouden van gelijke behandeling aan etnische minderheden, allen problematisch zijn, en, naar onze mening, China en haar bevolking eigenlijk hinderen bij het realiseren van hun ware potentieel.”


In zijn opmerkingen tijdens de gezamenlijke persconferentie, zei president Xi: “Democratie en mensenrechten zijn het gemeenschappelijke streven van de mensheid. Tegelijkertijd moeten we erkennen, dat landen verschillende historische processen en realiteiten hebben, en moeten we het recht van de volkeren van alle landen respecteren om hun eigen ontwikkelingspad zelfstandig te kiezen.”


Tijdens de afgelopen twee maanden hebben duizenden leden van International Campaign for Tibet  aan president Obama geschreven om hem aan te sporen om tijdens Xi’s staatsbezoek de volgende twee problemen met president Xi Jinping ter sprake te brengen:

  1. Streef naar gerechtigheid voor twee Tibetaanse politieke gevangenen: Onderzoek de dood van Tenzin Delek en laat Khenpo Kartse (Karma Tsewang), een abt, die een twee-en-een-halfjarige gevangenisstraf uitzit voor het vermeende “onthullen van staatsgeheimen” en daarbij ernstige gezondheidsproblemen heeft, vrij.
  2. Stop de wrede onderdrukking van het Tibetaanse volk: president Xi Jinping moet de onderliggende oorzaken van de grieven van het Tibetaanse volk aanpakken en toestemmen in een onvoorwaardelijke dialoog met de vertegenwoordigers van Zijne Heiligheid de Dalai Lama om tot een vreedzame oplossing van de Tibetaanse kwestie te komen.


“We zijn blij dat president Obama nogmaals de kwestie aankaart, en, in het openbaar, de bezorgdheid van de Amerikaanse regering over de situatie in Tibet en het ontbreken van een dialoog tussen China en de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers naar voren brengt”, zei Tsering Jampa, Executive Director van ICT Europe.


In juli heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden unaniem een resolutie aangenomen, waarin de Amerikaanse regering wordt opgeroepen om de vertegenwoordigers van de regering van de Volksrepubliek China krachtig aan te sporen om een inhoudelijke  dialoog te voeren met Zijne Heiligheid Dalai Lama, in overeenstemming met de ‘Tibetan Policy Act’ van 2002 en zonder voorwaarden vooraf, met het doel om de Tibetaanse grieven aan te pakken en door middel van onderhandeling een overeenkomst met het Tibetaanse volk tot stand te brengen.


“De herhaalde oproepen aan China door zowel de VS als de Europese Unie om te komen tot een politieke oplossing voor de Tibetaanse kwestie, weerspiegelt de sterke adhesie van zowel de Amerikaanse als de Europese burgers. Het onderdrukkende beleid, zoals dat in Tibet wordt uitgevoerd, is een reden van zorg voor de bredere koers, die China neemt en zij moet door de internationale gemeenschap hierop worden aangesproken”, concludeerde Tsering Jampa.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer