26 June 2014

Nieuwe informatie over gevangengenomen Tibetaanse abt zorgwekkend

Er is ernstige bezorgdheid over het welzijn van een gerespecteerde en populaire Tibetaanse lama, Khenpo (abt) Karma Tsewang, die sinds zijn detentie zes maanden geleden in de gevangenis zit zonder toegang tot zijn advocaat, familieleden, of arts. Karma Tsewang, ook wel bekend als Khenpo Kartse, is volgens Tibetaanse bronnen ernstig ziek door een lever aandoening, en volgens zijn advocaat bestaat de vrees dat hem ernstige strafrechtelijke feiten ten laste gelegd zullen worden.

De in Beijing gevestigd Tibetaanse schrijfster Tsering Woeser gaf, op de dag Khenpo Kartse’s een half jaar in detentie zat, nieuwe informatie over mogelijke aanklachten tegen de Tibetaanse monnik. Ze meldde dat zijn Chinese advocaat is meegedeeld dat aanklachten tegen de Khenpo zijn veranderd van ‘in gevaar brengen van de nationale veiligheid’, in ‘het illegaal herbergen’ en ‘het openbaar maken van staatsgeheimen’ in verband met een zelfverbranding. Toen zijn advocaat, die niet tot Khenpo Kartse werd toegelaten, zijn bezorgdheid over zijn gezondheid naar voren bracht, kreeg hij te horen dat “aangezien dit een belangrijke zaak is in verband met ‘het behoud van stabiliteit’ ze hem niet zouden vrij laten en hij in plaats daarvan in bewaring zou blijven”, aldus Woeser. De specifieke aanklachten tegen hem worden zullen wellicht niet duidelijk worden, als de zaak in het geheim wordt afgehandeld.”

‘In gevaar brengen van de nationale veiligheid’ verwijst naar een brede categorie van strafbare feiten in het Chinees recht, waaronder separatisme en het schaden van de nationale soevereiniteit, naast vele andere. Dit kan een straf van zo’n 15 jaar tot gevolg hebben. Een beschuldiging van ‘openbaar maken van staatsgeheimen’ wordt in het Chinese Strafrecht, artikel 282, bestraft met een gevangenisstraf voor de bepaalde duur van niet meer dan drie tot zeven jaar. Maar definities van wat een ‘staatsgeheim’ is, zijn ondoorzichtig en voor interpretatie vatbaar afhankelijk van het politieke klimaat en de aansturing van de autoriteiten om een veroordeling tegen een specifieke persoon te bewerkstelligen.

De heftige gevoelens van verdriet vanwege de gevangenisstraf van Khenpo Kartse werden duidelijk door de acties van Tibetanen in zijn woongebied. Honderden Tibetaanse monniken, nonnen en leken verzamelden zich in januari 2014 voor een zeldzame stille wake buiten de gevangenis om tegen zijn detentie protesteren. De stille wake, gehouden buiten de van hoge, van prikkeldraad voorziene muren van de Nangchen (Chinees: Nangqian) gevangenis volgde op een eerdere vreedzame demonstratie, waarbij ook honderden monniken betrokken waren, die zelfgemaakte spandoeken meedroegen, waarin opgeroepen werd tot zijn vrijlating.

Khenpo Kartse, die bekend staat om zijn milieu-activisme, noodhulp bij rampen en inzet voor het behoud van de Tibetaanse taal, schreef op 27 december 2013 vanuit de gevangenis een brief, waarin hij een beroep op zijn aanhangers om niet voor hem moeten lijden.[1]

Een volledige vertaling in Engels van Tsering Woeser’s blog, gepubliceerd op haar blogsite op 7 juni 2014, volgt hieronder.

Vandaag, een half jaar geleden, werd Khenpo Karma Tsewang gearresteerd, zijn zogenaamde “misdaad” is opgewaardeerd en hij heeft een zware straf in het vooruitzicht. Ik roep ten dringend op voor meer aandacht

7 juni 2014

Op een gegeven ochtend op 7 december 2013, werd Khenpo Karma Tsewang in een hotel in het gebied van het Wuhuo Tempelplein in Chengdu gearresteerd door leden van de Chamdo [Chinees: Qamdo, Changdu] Public Security Bureau, die actief waren buiten hun eigen provincie. Tot 14 december, werd Karma Tsewang vastgehouden in het kantoor van het Chamdo Public Security Bureau in Chengdu.[2]

Op 14 december werd Karma Tsewang naar Chamdo meegenomen en tot 24 december vastgehouden in het politiebureau voor Nationale Veiligheid van de Chamdo regio in de Tibetaanse Autonome Regio. Op de ochtend van de 24ste kwam advocaat Tang Tianhao van het Chongqing Xinyuanxing advocatenkantoor, die in de arm was genomen door Karma Tsewang’s familie, aan in Chamdo en vroeg de Chamdo politie om een ontmoeting met zijn cliënt in overeenstemming met de betrokken procedures en de wet, maar hij kreeg te horen dat ze Karma Tsewang niet vasthielden, en later werd bekend gemaakt dat “de zaak het in gevaar brengen van de nationale veiligheid” betreft.
Advocaat Tang deed de volgende verzoeken aan het Chamdo Public Security Bureau om:

1. de verdachte over te brengen naar het Chamdo Regionale Detentiecentrum
2. de relevante gerechtelijke stukken aan de familie van de verdachte te overhandigen in overeenstemming met de wet
3. een ontmoeting met zijn cliënt en om op de hoogte gesteld te worden van de beschuldigingen tegen hem, en
4. hij sprak de hoop uit dat de verdachte zou worden ondervraagd in overeenstemming met de wet, en dat de politie geen zou gebruik maken van marteling; 

In de ochtend van 25 december werd Karma Tsewang meegenomen naar het Chamdo Regionale Detentiecentrum (Chamdo Regional Detention Center, telefoonnummer:  0895-4821803) en vastgehouden in celblok D2 samen met zeven andere mensen.

Op 25 februari 2014 kwam de advocaat van Khenpo Karma Tsewang, Tang Tianhao, voor de tweede keer in Chamdo om te werken aan de zaak (Advocaat Tang heeft eerder twee Tibetanen uit Chamdo vertegenwoordigd en is meerdere malen in Chamdo geweest). Nadat hij aandrong en zijn zaak aanhangig maakte in overeenstemming met de wet, stemde de politie op de 26ste in dat advocaat Tang zijn cliënt Karma Tsewang zou ontmoeten.

Eerder had de Chamdo politie advocaat Tang geïnformeerd, dat Karma Tsewang was veroordeeld voor het “in gevaar brengen van de nationale veiligheid” , maar deze keer werd advocaat Tang meegedeeld dat de aanklacht was veranderdin het “illegaal huisvesten”. Er werd namelijk aangevoerd dat Khenpo Karma Tsewang monniken “herbergde” die van Karma klooster in Chamdo waren ontsnapt. Maar de advocaat is van mening dat ook deze aanklacht niet in overeenstemming is met de feiten en op onwaarheden berust. Gegeven het feit dat Karma Tsewang lijdt aan een aantal kwalen, vroeg advocaat Tang om hem op borgtocht vrij te laten. Maar de Chamdo politie antwoordde dat, aangezien het om een belangrijke zaak ging, waarbij ‘behoud van stabiliteit’ in het geding was, ze hem niet zouden vrijlaten, maar juist in bewaring zouden vasthouden.

Op 26 mei 2014 arriveerde advocaat Tang in Chamdo om voor een derde keer aan de zaak te werken, maar de politie weigerde om hem zijn cliënt te laten ontmoeten. Hij kreeg te horen dat Karma Tsewang, naast het begaan van “illegaal herbergen”, ook “staatsgeheimen openbaar zou hebben gemaakt”. Aangezien de zaak betrekking heeft op het belangrijke punt van stabiliteitsbehoud, zou hij hem niet kunnen ontmoeten.

Dit zogenaamde ‘openbaar maken van staatsgeheimen’ houdt verband met de zelfverbranding van Tenzin Phuntsog in het Karma klooster van Chamdo op 1 december 2011. De politie van Chamdo meent dat Khenpo Karma Tsewang deze zelfverbranding aan de buitenwereld heeft bekend gemaakt. Ondertussen ontkennen de autoriteiten in de Tibetaanse Autonome Regio dat dit is gebeurd, en beweren dat “geen bewoners, monniken of nonnen zichzelf in brand hebben gestoken in de Autonome Regio”.

De Chinese communistische autoriteiten in Tibet hebben “speciale anti-zelfverbranding campagne werkplannen” en “kennisgevingen van speciale voorschriften tegen zelfverbrandingen” afgekondigd, die benadrukken dat “hardhandige rectificatie campagnes zullen plaatsvinden waar zelfverbrandingen plaatsvinden”, met name gericht op de directe familieleden, verwanten, dorpen en kloosters van degenen, die zichzelf in brand gestoken hebben. En wanneer het nieuws over zelfverbrandingen door hun strakke barricade heen breekt, pakken ze degenen die de berichten naar buiten hebben gebracht bijzonder hard aan en benaderen ze de familieleden van zelfverbrander met zowel ‘wortels als stokken’, in een poging om hen te laten zwijgen leugens over hen te fabriceren. Op basis van de huidige gemelde gevallen (inclusief Tibet-gerelateerde media en organisaties in ballingschap, en de officiële Chinese media, zoals CCTV, Xinhua News, en de Xinhua online rapporten), zijn ten minste 50 mensen, die een band hadden met de zelfverbranders, veroordeeld en zijn ten minste 200 Tibetanen gearresteerd. De hoogst opgelegde straf is de doodstraf, terwijl het minimum een of twee jaar is. De meesten hebben een aantal jaren zware straffen gekregen.

De eminente Tibetaanse monnik, Khenpo Karma Tsewang, zit al meer dan een half jaar vast. Behalve een korte ontmoeting met zijn advocaat, heeft niemand – geen enkel lid van zijn familie of geestelijken – hem kunnen zien. Voor zijn arrestatie had hij al jaren last van hepatitis, bronchitis, tuberculose en andere ziekten, en tijdens zijn detentie zijn de omstandigheden verslechterd. Zijn zogenaamde ‘misdaad’ is nu opgewaardeerd en hij wordt geconfronteerd met zware straf, en daarom heb ik internationale mensenrechtenorganisaties en internationale media dringend opgeroepen om zich in de zaak te mengen!

Voetnoten
[1] ICT-rapport d.d. 20 januari 2014 : ‘Zeldzame wake buiten de gevangenis ter ondersteuning populaire Tibetaanse monnik

[2] In de Volksrepubliek China houden administratieve afdelingen, zoals departementale overheden, dikwijls kantoren bij in nabijgelegen provinciale hoofdsteden en in Peking. Als Chamdo ambtenaren Khenpo Karma Tsewang zouden willen aanhouden buiten zijn geboorteland gebied van Golog, terwijl hij werd vastgehouden in Chengdu, dan zouden zij dit waarschijnlijk doen vanuit hun Chengdu hoofdkwartier.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer