26 August 2011

Nieuwe Chinese verordening over Tibetaans Boeddhisme in strijd met eigen grondwet

1 november 2010

Volgens de onlangs uitgegeven verordening “Regulation on the administration of Tibetan Buddhist Monasteries” mag geen enkele buitenlandse individu of organisatie – waarmee vooral de opzet van de Dalai Lama word bedoeld – de Tibetaans Boeddhistische tempel affaires in Tibet controleren.

Hieronder volgt het officiele persbericht uitgegeven door de leermeesters van de Tibetaanse boeddhistische scholen en de Kalon (minister) van het departement voor Religie en Cultuur van de Centrale Tibetaanse regering van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

De grondwet van de Volksrepubliek China bepaalt dat:

burgers uit de Volksrepubliek China vrijheid van godsdienst hebben;
geen enkel staatsorgaan, overheidsorganisatie of individu burgers mag dwingen een godsdienst aan te hangen of niet aan te hangen; noch hen mag discrimineren op grond van het al dan niet aanhangen van een godsdienst;
de staat normale geloofsbelijdenis beschermt. Niemand mag gebruik maken van godsdienst om activiteiten te ontplooien die de openbare orde verstoren, de gezondheid van burgers schaden of het openbare onderwijsbestel ondermijnen;
religieuze organen en religieuze aangelegenheden niet onderworpen zijn aan overheersing van buitenaf.

Het ministerie van Religieuze zaken van de Volksrepubliek China vaardigde op 30 september 2010 echter een verordening uit inzake het bestuur van boeddhistische monnikenkloosters in Tibet (Order nr. 8), die naar verluidt op 1 november 2010 in werking zal treden. Deze verordening druist niet alleen in tegen de bovenstaande bepalingen uit de Chinese grondwet, maar bewijst ook dat de burgers van de Volksrepubliek China helemaal geen godsdienstvrijheid hebben en dat China geen rechtsstaat is.

De religieuze leermeesters en leerlingen van het Tibetaanse boeddhisme leven momenteel buiten Tibet. Het heilige boeddhistische onderricht en de inwijdingsrituelen vinden dan ook plaats binnen de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap.

Deze verordening is kwade opzet van de Chinese regering om het boeddhistische onderricht en de heilige ovedracht ervan binnen Tibet te belemmeren en maakt het voor de kloosterinstellingen buitengewoon moeilijk om hun voorname religieuze werkzaamheden te verrichten. De Chinese autoriteiten proberen niet alleen de traditie en studie van het Tibetaanse boeddhisme in kloosters te gronde te richten, maar ook de overdracht van het boeddhistische gedachtegoed en de spirituele band tussen leraar en leerling in deze centra te ondermijnen.

Wij zijn fel gekant tegen dit “dwangbevel” van de Chinese regering.

27 oktober 2010

De eerwaarde Tsering Phuntsok
Kalon (minister) voor Religie en Cultuur, Centrale Tibetaanse regering van Zijne Heiligheid Dalai Lama, Dharamsala, India

Contact: Thubten Samphel (woordvoerder)
98050 24973 / +91 1892 222510/222457
Lobsang Choedak (persvoorlichter)
981 63 53548
 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer