16 September 2019

Nieuw wetsvoorstel in VS sanctioneert Chinese functionarissen voor inmenging in reïncarnatie Dalai Lama

Terwijl China zijn repressie in Tibet opvoert, dienen Amerikaanse wetgevers een wetsvoorstel in dat de Amerikaanse steun voor het Tibetaanse volk zal vergroten, vooral wat betreft de selectie van de volgende Dalai Lama. De bipartisan Tibetaanse Policy and Support Act van 2019 – in het Huis geïntroduceerd op 13 september 2019 door Rep. James McGovern (D-Mass.), Voorzitter van de Congressional-Executive Commission on China, zal naar verwachting deze week worden geïntroduceerd in de Senaat door mede-voorzitter van de commissie, Marco Rubio (R-Fla) en anderen. De wet bouwt voort op de Tibetan Policy Act van 2002 (TPA), een mijlpaalwetgeving die ondersteuning voor Tibet in de Amerikaanse wetgeving heeft vastgelegd.

Het wetsvoorstel – met het label “H.R.4331 – Om de Tibetaanse beleidswet van 2002 te wijzigenen opnieuw goed te keuren, is in de volgende fase van het goedkeuringsproces doorverwezen naar de Commissie buitenlandse zaken en de rechterlijke macht.

Het wetsvoorstel maakt het officieel Amerikaans beleid dat de opvolging of reïncarnatie van de Dalai Lama en andere Tibetaanse boeddhistische leiders uitsluitend religieuze kwesties zijnwaarover de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap moet beslissen. Volgens het wetsvoorstel kunnen Chinese ambtenaren die zich in dit proces proberen te mengen, worden onderworpen aan gerichte sancties. Bovendien zegt de wet dat er geen nieuwe Chinese consulaten mogen worden toegelaten in de VS totdat een Amerikaans consulaat is gevestigd in Lhasa, de historische hoofdstad van Tibet.

China heeft Tibet, een historisch onafhankelijk land, bezet en heeft de bevolking de afgelopen 60 jaar systematisch onderdrukt sinds het de Dalai Lama werd gedwongen te vluchten.

De Tibetan Policy and Support Act wordt mede gesponsord door Reps. Chris Smith (R-NJ), Marcy Kaptur (D-Ohio), Brad Sherman (D-Calif.), Mark Meadows (R-NC), Thomas Suozzi (D -NY), Tom Malinowski (D-NJ) en Ben McAdams (D-Utah). Bijwerking van de Tibet Policy Act Sinds de goedkeuring van de TPA in 2002 zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest met betrekking tot de Tibetaanse kwestie.

De dialoog tussen de gezanten van de Dalai Lama en de Chinese vertegenwoordigers vindt sinds 2010 niet meer plaats. Ook kondigde de Dalai Lama in 2011 zijn pensionering in de politiek aan, waarbij hij volledig afstand deed van de politieke macht ten faveure van een gekozen Tibetaans politiek leiderschap. De Dalai Lama gaf dat jaar ook een belangrijke verklaring af over zijn opvolging. Daarin zei hij dat de beslissing om al dan niet door te gaan met de instelling van de Dalai Lama na zijndood moet worden genomen door Tibetanen en anderen die het Tibetaans boeddhisme volgen. Al deze ontwikkelingen vereisten de herziening van de TPA.

 

Dalai Lama reïncarnatie

Volgens de nieuwe wet zal elke Chinese functionaris die medeplichtig wordt geacht bij het identificeren of installeren van een toekomstige Dalai Lama te maken krijgen met sancties die kunnen inhouden dat zijn activa worden bevroren en de toegang tot de VS wordt geweigerd.

Het wetsvoorstel roept de speciale coördinator voor Tibetaanse kwesties in het ministerie van Buitenlandse Zaken op om internationale diplomatieke coalities te bouwen die zich verzetten tegen elke poging van China om zich te bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama.

Sinds enkele jaren beweert de Chinese regering dat de uiteindelijke reïncarnatie van de Dalai Lama moet voldoen aan de Chinese wet – een verklaring die niet alleen de eeuwenlange traditie van de Tibetanen om de Dalai Lama te selecteren zonder buitenlandse inmenging, maar ook het fundamentele recht van Tibetanen op religieuze vrijheid, negeert.

In 2011 gaf de Dalai Lama – die afstand deed van zijn politieke autoriteit en de democratisering van het regeringssysteem in ballingschap uitbreidde – een verklaring uit waarin werd bevestigd dat de beslissing om al dan niet door te gaan met de instelling van de Dalai Lama door Tibetanen moet worden genomen en aanhangers van het Tibetaans boeddhisme. De Dalai Lama zei verder dat alleen hij bevoegd is voor zaken met betrekking tot zijn reïncarnatie.

Geen nieuwe Chinese consulaten in de VS totdat een Amerikaans consulaat in Lhasa wordt geopend

Het nieuwe wetsvoorstel wijzigt ook de Internationale Religieuze Vrijheidswet van 1998, de Wet op de buitenlandse betrekkingen van 1990 en 1991 en de Nationale Wet op de Defensie van 2000 zodat er verwijzingen naar het reïncarnatieprobleem en het strategische belang van het Tibetaanse water in opgenomen worden, en vereist dat  in rapporten over godsdienstvrijheid paragrafen over Tibet worden opgenomen.

Het wetsontwerp onderstreept de noodzaak van een Amerikaanse diplomatieke aanwezigheid in Tibet en schrijft voor dat de minister van Buitenlandse Zaken geen extra consulaat van de Volksrepubliek China mag autoriseren tot een consulaat van de Verenigde Staten in Lhasa, Tibet, is gevestigd.

Het wetsvoorstel zegt ook dat alle Tibetaanse gebieden onder één consulair district van de Amerikaanse ambassade in China moeten vallen. Momenteel worden Tibetaanse zaken behandeld door meerdere consulaten.

Het wetsontwerp beschrijft de democratische transformatie van het Tibetaanse bestuurssysteem in ballingschap door de Dalai Lama en prijst hem “voor zijn besluit om politieke autoriteit over te dragen aan gekozen leiders in overeenstemming met democratische principes.” Het wetsvoorstel erkent dat de Centrale Tibetaanse regering de Tibetanen vertegenwoordigt en de ambities van Tibetanen over de hele wereld verwoordt.

Sterkere diplomatieke steun

De nieuwe wet versterkt de Amerikaanse diplomatieke steun voor het Tibetaanse volk.

Het wetsvoorstel breidt de rol van de speciale coördinator voor Tibetaanse kwesties uit. Deze positie in de State Department wordt momenteel niet ingevuld.

Volgens het wetsvoorstel zal de speciale coördinator de extra verantwoordelijkheid krijgen om de Chinese regering aan te moedigen de legitieme grieven van het Tibetaanse volk aan te pakken en de basisrechten en godsdienstvrijheid van Tibetanen te bevorderen. Bovendien zullen niet minder dan drie mensen worden aangesteld om in het kantoor van de speciale coördinator te werken.

In het bijzonder actualiseert het wetsvoorstel de doelstellingen van de speciale coördinator voor Tibetaanse aangelegenheden, met inbegrip van: “bevordering van een onvoorwaardelijke inhoudelijke dialoog tussen de regering van de Volksrepubliek China en de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers of vertegenwoordigers van de centrale Tibetaanse regering die leiden tot een onderhandelde overeenkomst over Tibet .”

Het wetsvoorstel maakt ook de toewijzing mogelijk van ontwikkelingsgelden voor ontwikkeling, ondernemerschap en behoud van de Tibetaanse cultuur van Tibetaanse ballingen in Zuid-Azië en vereist dat de staatssecretaris de regering van Nepal aanspoort juridische documentatie te verstrekken aan langdurig ingezeten Tibetanen die Tibet zijn ontvlucht wegens vervolging in hun thuisland.

Bescherming van het milieu van Tibet

Het wetsvoorstel identificeert de belangrijkste milieucrises die zich onder Chinees bestuur voordoen in Tibet, van smeltende gletsjers tot een opwarming van meer dan twee keer het wereldwijde gemiddelde.

Het wetsvoorstel erkent dat Tibet een essentiële rol speelt bij het leveren van water aan omliggende landen in Azië, wat betekent dat een watertekort in Tibet het leven van meer dan 1 miljard mensen kan beïnvloeden.

Als zodanig vereist het wetsvoorstel dat de staatssecretaris zich inzet om tot een regionaal kader voor waterveiligheid te komen in samenwerking met China en internationale instellingen om het milieu op het Tibetaanse plateau te beschermen.

De secretaris zal ook China en NGO’s moeten betrekken om aan te moedigen dat Tibetaanse nomaden en andere Tibetanen, en hun kennis en ervaring, wezenlijk onderdeel zijn van de ontwikkeling en uitvoering van het management van de graslanden in Tibet.

Het wetsvoorstel stelt ook dat ontwikkelingsprojecten die worden ondersteund door Amerikaanse en internationale financiële instellingen en organisaties niet mogen leiden tot de gedwongen verplaatsing van Tibetaanse nomaden.

Bovendien zal het ministerie van Buitenlandse Zaken Amerikaanse bedrijven en personen die in Tibet actief zijn helpen bij het waarborgen van hun werk voor de mensenrechten van het Tibetaanse volk.

Volgens Matteo Meccacci, President van ICT in de VS:

“Al vele jaren is de langetermijnstrategie van de Chinese Communistische Partij de reïncarnatie van de Dalai Lama te controleren om zo haar heerschappij in Tibet te legitimeren en soft power uit te oefenen over boeddhistische beoefenaars wereldwijd. Dit nieuwe wetsvoorstel van Rep. McGovern en Sen. Rubio erkent dat de opvolging van de Dalai Lama essentieel is voor het Tibetaanse volk, een belangrijke test vormt voor de eerbiediging van de religieuze vrijheid wereldwijd en daarom van vitaal belang is voor de nationale belangen van de VS.

Terwijl China zijn inspanningen voortzet om de vrije wereld in mondiale macht en invloed in te halen met zijn autoritaire ontwikkelingsmodel, staat deze wet op tegen de vijandigheid en repressie van Peking en bevestigt deze wet het universele recht van Tibetaanse boeddhisten om hun religieuze leiders te selecteren en te vereren zonder overheidsinmenging . Verder introduceert het wetsvoorstel nieuwe belangrijke bepalingen die gericht zijn op het beschermen van het milieu en de rivieren van Tibet – die meer dan een miljard mensen in Azië van water voorziet – op het toezicht op de activiteiten van Amerikaanse bedrijven in Tibet om de rechten van Tibetanen te beschermen, en op het blokkeren van elk nieuw Chinees consulaat in de VS totdat een Amerikaans consulaat in Lhasa mag worden geopend.

De snelle goedkeuring van het wetsvoorstel door het Amerikaanse Congres zal de Chinese regering laten zien dat de VS Tibet als een deel van haar nationale veiligheidsbelang beschouwt en dat alleen een politieke oplossing die Tibetanen echte autonomie geeft dit oude conflict kan oplossen.”

 

 

Share this
13 June 2024

US House neemt Tibet Resolve Act aan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een grote meerdheid het wetsvoorstel aangenomen dat de Chinese regering oproept om zonder ...

12 June 2024

De internationale dag van het kind

De internationale dag van het kind is een jaarlijkse dag gewijd aan kinderen, ter herdenking van de goedkeuring van het ...