5 December 2014

Nieuw strategisch spoorwegnet tot aan de grenzen van Tibet brengt milieu in gevaar en verhoogt verontrusting over regionale veiligheid

  • China heeft de plannen om het spoor in 2020 in Tibet uit te breiden tot aan de grenzen van India, Bhutan en Nepal en heeft bevestigd dat zij een nieuwe lijn bouwt ten oosten van Lhasa vlakbij de grens met India. De Chinese staatsmedia kondigden het begin van de bouw van een nieuwe lijn naar Nyingtri aan in de buurt van het gevoelige gebied van Arunachal Pradesh in India, dat China claimt als onderdeel van de Volksrepubliek China. De ontwikkelingen hebben onrust veroorzaakt in India, waarbij door commentatoren de gevolgen voor de regionale veiligheid in India en Zuid-Azië naar voren werd gebracht.
  • De nieuwe spoorverbindingen komen na de opening van een nieuwe controlepost en ‘land-poort’ op de grens van Nepal en Tibet in oktober (2014), en de geplande opening van de Nathula pas route van Sikkim in India naar de heilige Mount Kailash in Tibet, aangekondigd in september (2014).
  • De geplande nieuwbouw volgt na de afronding van de eerste uitbreiding van de Qinghai-Lhasa spoorweg naar Shigatse in de Tibetaanse Autonome Regio, die werd geopend in augustus. De spoorlijn en de aansluiting daarvan op Shigatse is cruciaal voor de uitbreiding van de mijnbouw in Tibet, waardoor het mogelijk is om meer ertsen te vervoeren uit Tibetaanse gebieden, waarvan vele eerder afgelegen en ontoegankelijk waren.
  • De nieuwe spoorlijnen behoren tot verschillende nieuw geplande routes, die ofwel het Tibetaanse plateau doorkruisen of daar eindigen. Dit leidt tot een dramatische toename in aantal en capaciteit van de verbindingen met de rest van het Chinese spoorwegnet en verdere bevordering van grootschalige exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van Tibet. Daarnaast maakt het meer migratie mogelijk van Chinezen naar Tibet, zowel seizoensgebonden in termen van toeristen en migranten, als permanente kolonisten. De besproken routes zijn onder andere twee spoorlijnen door enkele van de meest cultureel belangrijke gebieden van Tibet, en gebieden waar sinds wijdverbreide demonstraties in heel Tibet in 2008 nog steeds hardhandig wordt opgetreden. De ambitieuze plannen werden op de kaart gezet door de Chinese minister van Spoorwegen en zijn plaatsvervanger, die beide nu in de gevangenis opgeschorte in levenslang omgezette doodvonnissen uitzitten wegens corruptie.
  • De uitbreiding van de infrastructuur in Tibet zal waarschijnlijk een dramatische impact op het Tibetaanse landschap hebben. Er wordt gewaarschuwd voor een ‘ecosysteem verandering’ op het plateau als gevolg van klimaatverandering en menselijke activiteiten, en een vermindering in de toekomstige watervoorziening van China en Zuid-Azië. Slechts enkele weken na de opening van de Qinghai-Tibet spoorlijn in 2006 maakten de Chinese staatsmedia bekend, dat zich scheuren begonnen te ontwikkelen in de betonnen constructies. Deze zijn te wijten aan het wegzakken en het kraken van de permafrost ondergrond. Nu waarschuwen wetenschappers voor de warmer wordende temperaturen, die in combinatie met de overspannen groei in de bouw en de verstedelijkte infrastructuur onherstelbare schade creëren aan het ecosysteem. De voorspelde schade is onder meer verdwijning van grote delen van de graslanden, alpenweiden, watergebieden en de permafrost op het Tibetaanse plateau in 2050.

Samenvatting

In plaats van de obsessieve politieke aandacht geven aan het uitbannen van de invloed van de Dalai Lama op de Tibetaanse harten en geesten – wat een onmogelijke opgave is – en de agenda van democratische Westerse regeringen te beïnvloeden, moeten de Chinese autoriteiten om de verontrustende resultaten van hun beleid onder ogen zien en deze veranderen, voordat het te laat is. Zoals wetenschappers en deskundigen hebben voorgesteld, moet er een integratie komen van op wetenschap gebaseerde conserveringsmethoden samen met Tibetaans rentmeesterschap over het land, een grotere nadruk op milieuveiligheid en een heroriëntatie op de economische strategie in de richting van de prioriteiten van Tibetanen“.
(Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe.)

De massale investeringen in infrastructuur in Tibet door de Chinese overheid – spoorwegen, vliegvelden en wegen – hebben een tweeledig doel: (1) het faciliteren van een ongekende toeristische opleving en uitbreiding van de delving van Tibetaanse grondstoffen, en (2) het dienstbaar zijn van Tibet aan China’s strategische en militaire doelen. Dit rapport geeft een schets van de nieuwe routes en hun betekenis in verband met China’s ambitieuze infrastructuurplannen, de regionale veiligheidsbelangen, en de nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent de kwetsbaarheid van Tibet’s hooggelegen milieu, die nu meer dan twee keer zo snel opwarmt dan het wereldwijde gemiddelde. Terwijl Chinese wetenschappers hebben de versnellende milieudegradatie geobserveerd en vastgesteld, heeft de Chinese overheid niet haar verantwoordelijkheid voor het falend beleid genomen.

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe:  “De bewering door de Chinese regering dat de uitbreiding van het spoornetwerk op het plateau louter en alleen ten goede komt aan het toerisme en Tibetanen uit de armoede verheft, kan de toets der kritiek niet doorstaan, en kunnen niet zonder meer worden aanvaard. Deze dramatische versnelling in de aanleg van infrastructuur heeft gevaarlijke gevolgen voor de regionale veiligheid en het fragiele ecosysteem van de hoogst gelegen en grootste hoogvlakte ter wereld. Om nog niet eens te spreken over de bescherming van het levensonderhoud en de cultuur van Tibetanen tegen gedwongen assimilatie. Deze ontwikkelingen zouden van mondiale zorg moeten zijn, met name gezien belang van Tibet als oorsprong van Azië’s grote rivieren, waarvan ongeveer 1,4 miljard mensen stroomafwaarts afhankelijk zijn. De spoorlijn heeft ook mijnbouw op een veel grotere schaal mogelijk gemaakt, hetgeen leidt tot verdere aantasting van het milieu, ondanks de moedige acties van Tibetanen, die proberen om hun land te beschermen.

Wilt u het volledige Engelstalige rapport lezen? Klik dan op deze link.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer