2 March 2021

NGO's roepen Frankrijk op uitzendlicentie van China Global Television Network af te wijzen

Het besluit zal gevolgen hebben voor de mogelijkheid van China om in heel Europa uit te zenden

Op 1 maart 2021 heeft de Internationale Campagne voor Tibet, samen met de FIDH en haar Franse lidorganisatie Ligue des droits de l’Homme, een open brief gericht aan de Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA, de Franse toezichthouder voor de media – om de aanvraag voor een zendmachtiging, ingediend door het Chinese staatsmedium China Global Television Network (CGTN), te verwerpen.

Volgens een verslag van de Financial Times heeft CGTN in december inderdaad contact opgenomen met de CSA, enkele dagen voordat de Britse mediawaakhond Ofcom de uitzendrechten van de zender ontnam omdat de zender volgens hem “ultiem gecontroleerd” werd door de Chinese Communistische Partij. De CSA zei dat zij nu eerst moet beslissen of zij bevoegd is, en vervolgens of zij CGTN al dan niet toestaat in Frankrijk uit te zenden.

Hoewel er geen Franse wet is die door de staat gecontroleerde omroepen verbiedt in het land uit te zenden, zijn ICT en de andere ondertekenaars van de brief van mening dat de CSA het besluit van Ofcom moet volgen en CGTN moet verbieden de propaganda van het Chinese autoritaire regime op Franse bodem uit te zenden.

Dit besluit is des te belangrijker omdat het besluit van de CSA gevolgen zal hebben voor de mogelijkheid van CGTN om in heel Europa uit te zenden (ook in Nederland): volgens een overeenkomst van de Raad van Europa is een omroep die eenmaal een zendmachtiging heeft verkregen in een ondertekenende lidstaat, ook geldig in de andere ondertekenende staten.

Klik hier om de originele brief te lezen (in het Frans).

Hieronder volgt een onofficiële Nederlandse vertaling van de brief door ICT:

 

Guillaume Blanchot
Algemeen directeur
Hoge Raad voor de audiovisuele sector
Tour Mirabeau
39-43, quai André-Citroën
75739 Parijs cedex 15

Betreft: Verzoek om toestemming voor uitzending van het China Global Television Network in Frankrijk 

Brussel/Parijs, 1 maart 2021

Mijnheer de directeur-generaal,

De International Federation for Human Rights (FIDH) en haar ledenorganisaties de Ligue des Droits de l’Homme en de International Campaign for Tibet willen uiting geven aan hun ernstige bezorgdheid over het verzoek van de Chinese informatiezender China Global Television Network (CGTN) om toestemming voor uitzendingen in Frankrijk, dat in december jl. is ingediend bij de Conseil Supérieur de l’audiovisuel.

Zoals u weet, komt dit verzoek op een moment dat de Britse regelgevende instantie voor de media, Ofcom, heeft besloten de vergunning van CGTN in te trekken wegens de controle die de Chinese Communistische Partij op haar programma’s uitoefent.[1] CGTN is inderdaad een Chinees staatsmedium, en de redactionele lijn van het kanaal houdt geen rekening met de vereisten van objectiviteit van de journalistiek, in overeenstemming met de officiële propaganda en de belangen van de Chinese Communistische Partij, een van de meest repressieve regimes ter wereld, met name op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en van informatie en de persvrijheid.

Met name sinds president Xi Jinping aan de macht is gekomen, is de mensenrechtensituatie in China sterk verslechterd, zoals blijkt uit de invoering van een wetgevingsarsenaal om NGO’s te controleren, het toezicht op internetnetwerken, de politiecontrole op Tibetanen en Oeigoeren, de praktijk van willekeurige detentie of gedwongen verdwijningen en het endemische gebruik van foltering in detentie[2]. Wat de persvrijheid betreft, blijft het land helemaal onderaan de jaarlijkse ranglijst van RSF stagneren; veel journalisten worden nog steeds vastgehouden omdat zij verslag deden van de gezondheidscrisis. De Chinese autoriteiten beperken ook in ernstige mate de toegang van buitenlandse journalisten tot Tibet en Xinjiang, en zij verjagen degenen die kritiek hebben op hun onderdrukkende beleid van hun grondgebied of weren hen van uitzending.[3]

Tegelijkertijd heeft de Chinese regering de afgelopen jaren haar inspanningen opgevoerd om onze vrije media te instrumentaliseren om haar propaganda naar het buitenland te exporteren en de publieke opinie buiten haar grenzen te beïnvloeden, zoals onthuld door RSF[4] en verschillende studies van onderzoeksinstituten.[5] Eerder had Ofcom CGTN op de vingers getikt vanwege haar vooringenomenheid bij de verslaggeving over pro-democratische protesten in Hongkong in 2019.

In deze context, en hoewel geen enkele wet in Frankrijk door de staat gecontroleerde media verbiedt om in het land uit te zenden, zijn wij van mening dat in het geval dat de Conseil supérieur de l’audiovisuel bevoegd is, het zijn morele plicht zou zijn – als bewaker van de kwaliteit van informatie en van de imperatief om desinformatie te bestrijden, pijlers van onze democratieën die de vrije media zijn – om een zender van een autoritair regime te verhinderen zijn valse propaganda op Franse bodem uit te zenden. Wij verzoeken de Commissie derhalve het besluit van Ofcom te volgen en het verzoek van CGTN af te wijzen.

Het behoud van de vrijheid en onafhankelijkheid van de media staat niet alleen op het spel in Frankrijk, maar in heel Europa, aangezien volgens een Europese verdelingsovereenkomst een omroepvergunning die in een van de lidstaten is verkregen, geldig is in alle andere lidstaten. Als gevolg van het besluit van Ofcom hebben verschillende distributeurs die CGTN in Duitsland uitzenden, hun uitzendingen van de zender tijdelijk stopgezet en wachten zij nu op het besluit van de Franse autoriteiten in deze zaak.

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht,

Met vriendelijke groeten,

Gaelle Dusepulchre
Permanent Representative to the European Union
FIDH

Vincent Metten
EU Policy Director
International Campaign for Tibet (ICT)

Malik Salemkour
Voorzitter
Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

 

[1] ‘Jugée assujettie au Parti communiste chinois, la chaîne CGTN perd sa licence au Royaume- Uni’, Le Monde, February 4, 2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/04/jugee- assujettie-au-parti-communiste-chinois-la-chaine-cgtn-perd-sa-licence-au-royaume- uni_6068780_3210.html
[2] Over the last few months, many Tibetans have died in custody – or shortly after their release – as a result of the torture and mistreatment they sustained in detention. See for example https://www.savetibet.eu/tibetan-monk-dies-after-beating-in-custody-pattern-of-torture-and- mistreatment-in-tibet-must-end/https://www.savetibet.eu/ict-calls-for-investigation-after-tibetan- dies-following-torture/
[3] In 2015, Beijing correspondent for l’Obs Ursula Gauthier was expelled from China after an article mentionning the repression of the Uyghur minority in Xinjiang (https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-chine-journaliste -idFRKBN0U905V20151226). More recently, the BBC has been accused by Chinese authorities of “biased and inaccurate” reporting by after it published testimonies of women in Xinjiang who described being raped in detention camps, and has been banned from broadcasting on Chinese soil.
[4] ‘China’s Pursuit of a New World Media Order’, Reporters Without Borders (RSF), March 22, 2019, https://rsf.org/en/reports/rsf-report-chinas-pursuit-new-world-media-order“If democracies do not resist, Beijing will impose his view and his propaganda, which is a threat for journalism and democracy,” said General Secretary of RSF Christophe Deloire.
[5] See for example Authoritarian advance: Responding to China’s growing political influence in Europe, MERICS and GPPi, February 2018, https://www.merics.org/en/publications/authoritarian- advance

Share this
23 January 2024

BIJ BELANGRIJKE VN-REVIEW VERDUBBELT AANTAL STATEN DIE BEZORGDHEID UITEN OVER TIBET

Lees meer
15 January 2024

10 DINGEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN IN 2024

Lees meer