11 November 2019

Minister Blok formuleert scherper Tibet beleid in brief aan de Tweede Kamer

Op aandrang van een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft Minister Blok een scherper Tibet beleid geformuleerd. Voor het eerst neemt de Nederlandse regering stelling in de kwestie van de opvolging van de Dalai Lama. In een brief aan de Kamer schrijft Minister Blok dat het kabinet op het standpunt staat dat de opvolging van de Dalai Lama een zaak van de Tibetaanse gemeenschap is en niet van Chinese wetgeving.

De brief bevat een expliciete alinea over Tibet:

“Tibet
Ook in Tibet is sprake van verhoogde politiepresentie en surveillance, met name in stedelijke gebieden en in en rondom tempels. Het kabinet maakt zich zorgen over inmenging van de Chinese overheid in religieuze zaken. Het reïncarnatieproces is volgens de Chinese autoriteiten onderhevig aan Chinese wetgeving. De positie van dit kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de dalai lama aan te wijzen. Ook moedigt het kabinet China aan om in dialoog te blijven met vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap binnen en buiten China. Andere zorgelijke ontwikkeling zijn bijvoorbeeld de gedeeltelijke sloop van het Tibetaanse kloostercomplex Larung Gar en het feit dat de Tibetaanse taal in het verplichte onderwijs steeds meer plaats moet maken voor het Mandarijn. Het kabinet constateert dat het Chinese beleid in Tibet in zijn geheel gezien een sterk beperkende werking heeft op de religieuze en culturele vrijheden in Tibet, alsook op de privacy van met name Tibetaanse boeddhisten.

Verder zegt de Minister dat hij in bilaterale contacten met de Chinese autoriteiten en in multilateraal verband, bijvoorbeeld in een gezamenlijke EU verklaring onder item 4 van de VN Mensenrechtenraad, Tibet aan de orde stelt.

 

Share this
24 May 2024

Activisten protesteren tegen Xi Jinping in Parijs

23 May 2024

Saka Dawa 2024: Een maand ter ere van Boeddha’s leven