14 September 2013

Letse Kamerleden bedanken de Dalai Lama voor het bezoek en bekrachtigen steun voor Tibet

Dharamshala: Letse parlementariërs met sympathie voor de Tibetaanse zaak, ontmoetten de Tibetaanse geestelijk leider, de Dalai Lama, tijdens zijn tweede bezoek op dinsdag.
Onder verwelkoming van de Dalai Lama zeiden ze: “Wij zullen de Tibetaanse inspanningen om hun cultuur en identiteit te behouden blijvend steunen.”


De Dalai Lama met een groep van parlementsleden op de trappen van het Letse Parlement gebouw in Riga, Letland op 10 september 2013. Foto / Jeremy Russell / OHHDL

“Dank u voor het praten over normen en waarden in een tijd waarin de toestand van de wereld steeds erger lijkt te worden. Dank u voor uw komst en dank u voor het benadrukken van het belang van deze waarden,” zeiden ze.

De Dalai Lama zei: “Geachte leden van het parlement en Tibet Support Groups, ik dank u voor uw uitnodiging hier en voor uw warmte ontvangst. Over de afgelopen 50 jaar of zo, denk ik dat ik kan stellen een zekere bijdrage aan de invoering van democratie in onze gemeenschap te hebben gemaakt. Als gevolg heb ik mij sinds 2011 volledig kunnen terugtrekken uit mijn vroegere politieke verantwoordelijkheden.

”Jullie ervaring komt overeen met onze ervaring. Als het gaat om de kracht van de waarheid en de macht van het geweer, is het wapen op de korte termijn mogelijk effectiever, maar op de lange termijn zal de kracht van de waarheid zegevieren.”

“We zijn toegewijd om onderdeel te blijven van de Volksrepubliek China, hetgeen van nut zou kunnen bij de modernisering van Tibet. Echter, hebben we onze eigen taal, waarvan wij op dezelfde manier houden als jullie van Lets houden. Het is ook de beste taal voor het uiteenzetten van de subtielere dimensies van de boeddhistische filosofie. Ons doel is de oprichting van een werkelijke Tibetaanse autonomie, zoals voorzien in de Chinese grondwet. Wat wij vragen is dat ze dit ook implementeren.”

Vervolgens ging hij door met het het schetsen van verschillende aspecten van de Tibetaanse kwestie. De eerste was het milieu, de notie, dat het belang van Tibet als stroomgebied voor miljoenen mensen in Azië, het tot een derde pool maakt. Het tweede was dat de Tibetaanse boeddhistische cultuur van belang is voor velen van de naar verluid 400 miljoen Chinese boeddhisten. Het derde was dat China rechtvaardigheid en vrijheid nodig heeft, waarbij het huidige gebrek daar aan, een teken is van het ontbreken aan moreel kompas. Het vierde was het belang van mensenrechten en religieuze vrijheid voor de Tibetaanse zaak, en, ten slotte, het vijfde was Tibet’s positie als buffer tussen China en India, de twee meest bevolkte landen ter wereld. Normalisering van de situatie in Tibet zou kunnen leiden tot een vermindering van de troepen en een ontspanning van het wantrouwen in de regio.

Vervolgens nodigden de parlementariërs de Dalai Lama uit om samen deel te nemen aan een foto sessie op de trappen van het Letse parlementsgebouw.

De weg naar vrede en geluk in een mondiale samenleving


De Dalai Lama en collega-deelnemers aan een rondetafelgesprek over ‘’De weg naar vrede en geluk in een mondiale samenleving’ in Riga, Letland op 10 september 2013. Foto / Igor / Save Tibet Rusland

Eerder op de dag, nam de Dalai Lama deel aan een rondetafelgesprek over ‘De weg naar vrede en geluk in een mondiale samenleving’.

“In de hedendaagse mondiale samenleving zijn er niet langer echte grenzen. Bijvoorbeeld, klimaatverandering is iets dat alle mensen treft, waar ze ook zijn. Onze kunstmatige nadruk op ‘Zij’ en ‘Wij’ effent de weg naar geweld en oorlog. En sinds jullie er voor kozen om dit niet te doen, zou ik mezelf graag willen aankondigen als een gewoon mens, net als jullie.

“We willen geen problemen, en toch zijn de meeste van onze problemen onze eigen creatie. Desondanks hebben we deze wonderbaarlijke intelligentie, die ons in staat stelt om onze emoties te evalueren, te beoordelen welke geluk en gemoedsrust brengen en welke problemen tot gevolg hebben.

Ten tweede, als boeddhistische monnik, probeer ik interreligieuze harmonie te bevorderen. Ik put inspiratie uit India dat onderdak biedt aan alle grote religies van de wereld, die vreedzaam naast elkaar leven.

“Als mens hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te werken aan een vreedzamere samenleving.”

Aartsbisschop Vagans vroeg hoe we innerlijke verandering en niet slechts van ons uiterlijk gedrag kunnen bereiken. De Dalai Lama antwoordde dat ondanks de filosofische verschillen, zowel het Boeddhisme als het Christendom pleiten voor de praktijk van liefde en mededogen, de ultieme bron van alle geluk.

Gevraagd of hij herboren zal worden in Tibet, verklaarde de Dalai Lama, dat hij al in 1969 aankondigde dat of een andere Dalai Lama wordt erkend of niet, afhangt van de wil van het Tibetaanse volk. Meer recentelijk heeft hij verklaard dat hij de kwestie opnieuw zal heroverwegen met de steun van andere Tibetaanse spirituele leiders als hij de leeftijd van 89 of 90 heeft bereikt.

Een Indiase lid van het panel uitte haar waardering voor de positieve naar voorgebrachte ideeën, maar vroeg zich af waarom deze zo moeilijk in praktijk te brengen lijken. De Dalai Lama suggereerde dat ons huidige onderwijssysteem een materialistische vooringenomenheid heeft, die iedereen beïnvloedt. Terwijl het materiële doelen aanprijst, zegt het weinig over innerlijke waarden. Hij stelde voor om een seculiere ethiek in ons onderwijssysteem op te nemen gebaseerd op gezond verstand, gemeenschappelijke ervaring en wetenschappelijke bevindingen. Hij gaf toe dat het moeilijk is om de huidige generatie te veranderen, maar als we een gezamenlijke poging doen om ons onderwijs te verbeteren, kunnen we de komende generaties opleiden om meer meedogend te zijn.

“Dit zal niet worden bereikt door gebeden alleen; het gebed kan voor het individu van grote troost zijn, maar het veranderen van de wereld dwingt ons om actie te ondernemen.”

Zijn laatste afspraak voor de dag was om een groep Russische boeddhisten te ontmoeten, die niet alleen mensen uit de Russische Mongoolse republieken omvatten, maar ook Europese Russen. Hij vertelde hen dat het boeddhisme is gebaseerd op onderzoek en dat om boeddhisten te zijn in de eenentwintigste eeuw het nodig is hebben om te begrijpen wat we doen, niet louter om uit geloof mantra’s te reciteren, wat betekent dat we moeten studeren.

De Dalai Lama zal op woensdag in Vilnius, Litouwen, aankomen.


De bijeenkomst van de Dalai Lama met een groep Russische boeddhisten in het ‘Splendid Palace’ in Riga, Letland op 10 september 2013. Foto / Igor / Save Tibet Rusland

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer