27 August 2011

Kamervragen over executies van Tibetanen

29 oktober 2009

Op initiatief van het Kamerlid Harry van Bommel (SP) werden op 28 oktober onderstaande Kamervragen schriftelijk ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen.

  1. Herinnert u zich mijn vragen over de dreigende executie van Tibetaanse activisten Lobsang Gualtsen en Loyak? (1)
  2. Is het juist dat genoemde personen inmiddels zijn geëxecuteerd? (2) Is het juist dat de executies op 21 oktober jl. voltrokken zijn? Indien neen, om wie handelt het dan en wat was de officiële reden dat zij ter dood veroordeeld werden?
  3. Is het aanvankelijke vonnis getoetst door de Supreme People’s Court?
  4. Weet u wie de advocaten van de veroordeelden zijn? Is naar het oordeel van de advocaten sprake geweest van een eerlijke procesgang? Bent u de mening toegedaan dat zich een eerlijke procesgang heeft voltrokken?
  5. Wat was de reactie van de Chinese autoriteiten op de interventie van de Directeur Generaal Politieke Zaken eerder dit jaar? (3)
  6. Bent u op de hoogte van nog meer dreigende executies naar aanleiding van de ongeregeldheden in maart 2008? Zo ja, om hoeveel personen gaat het daarbij?
  7. Bent u bereid er bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen geen doodstraffen te voltrekken en de straffen te verzachten? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Indien neen, waarom niet?

ICT heeft eveneens haar bezorgdheid geuit bij de Nederlandse regering, Buitenlandse Zaken en de EU over de recente ontwikkelingen in Tibet en de executies die plaatsvonden naar aanleiding van de overwegend vreedzame protesten in Tibet in het voorjaar van 2008.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer