4 June 2012

Kalon Tripa steunt het aftreden van de speciale gezant Lodi G. Gyari en gezant Kelsang Gyaltsen

CTA PERSBERICHT

Het Tibetaanse Leiderschap herhaalt haar toewijding aan het Middenweg-Beleid

De Kalon Tripa, Dr. Lobsang Sangay, hoofd van de Centrale Tibetaanse Administratie, accepteert met spijt het aftreden van de speciale afgezant van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, Lodi G. Gyari en van afgezant Kelsang Gyaltsen. Het aftreden werd van kracht met ingang van 1 juni 2012.

Speciaal gezant Lodi Gyari, bijgestaan ?door gezant Kelsang Gyaltsen, leidde vanaf 2002 de Tibetaanse delagaties in negen gespreksrondes met vertegenwoordigers van de Chinese overheid. De laatste ontmoeting met de Chinese zijde vond meer dan twee jaar geleden plaats in januari van 2010. Ondanks de wens van de heer Gyari om af te treden in april 2011, werden de twee gezanten door de gekozen Kalon Tripa, Dr. Lobsang Sangay, gevraagd om hun inspanningen wat bereft het zoeken van toenadering tot hun Chinese gesprekspartners voort te zetten. Sinds mei 2011 ontmoetten de gezanten de Kalon Tripa bij twaalf verschillende gelegenheden en brachten aan hem verslag uit.

Tijdens de ‘Task Force’ vergadering van 30 en 31 mei in 2012 in Dharamsala, maakten de gezanten hun algehele frustratie kenbaar over het gebrek aan positieve reactie van Chinese zijde en dienden hun ontslag in bij de Kalon Tripa. “Gezien de verslechterende situatie in Tibet sinds 2008, wat geleid heeft tot de toenemende gevallen van zelfverbranding door Tibetanen, zien we ons gedwongen om ons  ontslag in te dienen. Bovendien heeft het United World Front niet positief gereageerd op het memorandum over werkelijke autonomie voor het Tibetaanse volk, zoals gepresenteerd in 2008 en haar Nota van 2010. Een van de belangrijkste Chinese gesprekspartners in de dialoog pleitte zelfs voor de opheffing van de minderheidsstatus, zoals bepaald in de Chinese grondwet, en waardoor de basis voor autonomie verwijderd zou worden. Op dit moment, is het moeilijk om inhoudelijke dialoog te voeren”, verklaarden de twee gezanten in hun ontslagbrief.

“Ik ken zowel de speciale afgezant Lodi G. Gyari en afgezant Kelsang Gyaltsen al vele jaren. Ze hebben uitzonderlijk hard gewerkt onder veeleisende omstandigheden en hebben oprechte inspanningen gedaan om de dialoog vooruit te helpen en de kwestie Tibet vreedzaam op te lossen. Hun bijdragen tijdens hun tienjaarlange leiding van de Tibetaanse onderhandelingsdelegatie zijn van onschatbare waarde geweest. De Kashag blijft op hen vertrouwen voor hun wijze raad. Ze blijven betrokken als seniore leden van het ‘Task Force’ team”, zei Kalon Tripa Dr. Lobsang Sangay.

De Kashag dringt er bij Peking op aan om de Middenweg benadering te aanvaarden, die werkelijke autonomie nastreeft voor Tibetanen in de Volksrepubliek China (VRC) en binnen het raamwerk van de Chinese  grondwet. Dit is een ‘win-win’ voorstel, dat bijdraagt ?aan de eenheid, de stabiliteit, en harmonie in de Volksrepubliek China en haar vreedzame opkomst in de wereld.

De ‘Tibetaanse Task Force aangaande Onderhandelingen’ zal worden uitgebreid en zal opnieuw bijeenkomen in december 2012 om de transitie van de Chinese leiding te bespreken met de hoop op voortzetting van de dialoog met het nieuwe Chinese leiderschap om de kwestie van Tibet vreedzaam op te lossen.

Het Tibetaanse leiderschap houdt onverminderd vast aan geweldloosheid en de ‘Middenweg benadering’, en is er vast van overtuigd dat de enige manier om de kwestie Tibet op te lossen door middel van   dialoog is. De Tibetaanse leiding beschouwt het doel als primair en de methode als secundair, en is bereid om overal en op ieder moment deel te nemen aan een zinvolle dialoog.

De Kashag, 3 juni 2012

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer