27 March 2018

International Campaign for Tibet – viering 30 jaar in dienst van het Tibetaanse volk in Amerikaanse Congres

Groepsfoto ICT's 30ste verjaardag viering in het Amerikaanse Congres
Enkele van de sprekers en aanwezigen op ICT’s 30ste verjaardag viering in het Amerikaanse Congres op 6 maart 2018.

Op 6 maart 2018 markeerde een speciale gebeurtenis in het Amerikaanse Congres International Campaign for Tibet’s 30 jaar van belangenbehartiging voor het Tibetaanse volk. Congresleden en hun stafleden, ambtenaren van het State Department, leden van de NGO-gemeenschap, Tibetaanse Amerikanen, en Tibet supporters, die in de stad waren ter gelegenheid van de Tibet Lobby Dag waren aanwezig bij het evenement.

De leider van Democratische partij, Nancy Pelosi, en de volksvertegenwoordigers James P. McGovern (D-MA) en Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), de vertegenwoordiger  van het Bureau van Tibet Ngodup Tsering, ICT Bestuurslid Kasur Tempa Tsering, de voormalige politieke gevangene Ngawang Sangdrol en ICT bestuursvoorzitter Richard Gere verzorgden een toespraak.

In maart 1988 werd International Campaign for Tibet in Washington, DC opgericht om het Tibetaanse volk en de visie van ZH de Dalai Lama voor een vreedzame oplossing van het Tibetaanse conflict te ondersteunen. Sprekers en deelnemers gebruikten het evenement als een gelegenheid om hun waardering en steun te betuigen voor de trouwe toewijding en steun, die het volk van Tibet en de Dalai Lama hebben ontvangen door de bevlogenheid en inzet van de leden van het Congres, de opeenvolgende Amerikaanse regeringen en vrienden van over de hele wereld.

ICT Vice President Bhuchung K. Tsering heette iedereen van harte welkom namens voorzitter Matteo Mecacci, die zelf verhinderd was en sprak de aanwezigen als volgt toe. Toen ICT 30 jaar geleden werd opgericht, had de regering van de Verenigde Staten geen constructief en coherent beleid ten opzichte van Tibet of de Dalai Lama. Dertig jaar later, door de steun van vooraanstaande politieke leiders van beide partijen, is de Verenigde Staten gecommitteerd om via de Tibetaanse Beleidswet uit 2002 beleids- en programmatische steun aan het Tibetaanse volk te verstrekken. 

Vandaag de dag, ongeacht welke partij aan de macht is, is het vast beleid van de Verenigde Staten om de verschillende onderdelen van het erfgoed van het Tibetaanse volk te beschermen en steun te verlenen voor een oplossing van de Tibetaanse kwestie door middel van onderhandelingen tussen de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers en de Chinese regering.

In zijn toespraak refereerde de Vice President ook naar voormalige Tibetaanse leiders als Tenzin Tethong en Lodi Gyari, die niet alleen de vertegenwoordigers van de Dalai Lama’s waren, maar ook leiding gaven aan ICT en werkten om haar doelstellingen te vervullen. Hij vermeldde ook een aantal leden van de huidige directie van ICT evenals huidige en voormalige medewerkers, die aanwezig waren.

Ook introduceerde de Vice President het nieuwe logo van ICT. Dit is onderdeel van het proces van modernisering van onze communicatie platforms en het uitbouwen van onze online outreach. Het nieuwe ICT-logo is een frisse en moderne variant op de huidige vlam en woordmerk. Het in New York gevestigde adviesbureau Opperman Weiss heeft ‘om niet’ haar kennis en ervaringen ingezet om dit logo te ontwikkelen, alsmede geholpen in het verder vastleggen van ICT’s merk en identiteit.

Tevens werd een speciale videoboodschap van Zijne Heiligheid de Dalai Lama werd getoond. In deze video sprak Zijne Heiligheid zijn “grote waardering” uit voor de 30 jaar waarin ICT “daadwerkelijke steun voor de Tibetaanse zaak” heeft gerealiseerd. Hij zei: “Ik heb altijd aangegeven, dat de supporter van de Tibetaanse zaak niet pro-Tibetaans is, maar eerder pro-rechtvaardigheid.”

Terwijl hij verder inging op het belang van de Tibetaanse cultuur en zijn inspanningen om een oplossing voor Tibet te vinden, die niet om onafhankelijkheid vraagt, riep de Dalai Lama op voor “nog meer actie en activiteiten in verschillende delen van de wereld”. Hij zei dat we in breder perspectief naar de Tibetaanse kwestie moeten kijken en voegde toe: “Ik denk dat we het bewustzijn omtrent de kwestie Tibet moeten vergroten, niet alleen de mensenrechtenkwestie, maar ook de cultuur.”

Congreslid Jim McGovern zei in zijn opmerkingen, dat hij in de missie van ICT geloofde en overtuigd was dat het Tibetaanse volk hun leven moet kunnen leven, zoals zij dat zelf willen. Daarnaast stelde hij dat dat de Dalai Lama in staat moet zijn om naar huis terug te keren, na bijna 60 jaar van ballingschap. “Hij heeft dat recht” zei hij.

Congreslid McGovern drong er bij Tibet supporters op aan om hun activisme te vernieuwen en zelfs een nog sterkere beweging op te bouwen. Hij zei dat we moeten zorgen dat de Chinese regering alert wordt en kennis neemt van de onze standpunten. De 30ste verjaardag zou een oproep moeten zijn de ‘Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet’ aan te nemen, nee te zeggen tegen de Chinese inspanningen om de reïncarnatie van de Dalai Lama naar zich toe te trekken, vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen veilig te bewerkstelligen en de Panchen Lama te bevrijden.

Het Congreslid zei ook dat de Global Magnitsky wet moet worden gebruikt om de Chinese ambtenaren te bestraffen en dit moet beginnen bij degenen, die verantwoordelijk zijn voor de dood van Tenzin Delek Rinpoche. Hij drong er bij Tibet supporters op aan om samen te werken met onze bondgenoten en parlementariërs over de hele wereld en om de zichtbaarheid van de Tibetaanse regering in ballingschap te vergroten. Hij zei, dat we tijd en energie moeten investeren om de Chinese overheid terug te laten keren naar de onderhandelingstafel en de Tibetaanse Chinese dialoog nieuw leven in te blazen. Hij merkte ook op dat we moeten aandringen, dat bedrijven die zaken doen in Tibet hun steentje bijdragen om de rechten van het Tibetaanse volk en alle mensen in China te beschermen.

Tot slot zei Congreslid Jim McGovern dat hij instemde met de Dalai Lama’s stelling dat deze beweging is niet zozeer pro-Tibet, maar eerder een pro-rechtvaardigheid is. Hij gaf aan dat het nu de tijd is om in actie te komen en zei dat we het ons niet kunnen veroorloven om nog eens 50 jaar te wachten. We moeten ons verenigen en nieuwe paden zoeken bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën.

Congreslid Ros-Lehtinen zei in haar opmerkingen dat ze had het voorrecht had gehad om met veel van de ICT medewerkers samen te werken. Ze herinnerde zich de tijd, dat ze zich samen met Congreslid Tom Lantos inzette voor de Congressional Gold Medal voor de Dalai Lama. Ze zei dat ze ook in andere initiatieven samenwerkt met ICT: bij HR 1872, de ‘Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet’. Door deze wet zullen Chinese ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor het niet toelaten van Amerikanen tot Tibet, geen visum krijgen voor de V.S.. Ze voegde eraan toe dat ze in contact stond met een aantal van haar collega’s en dat er “goede gemeenschappelijke grond” is om de wetgeving naar de volgende fase te brengen.

Congreslid Ros-Lehtinen sprak ook over haar nieuwe resolutie over Tibet en zei dat ze de werknemers van ICT wilde bedanken de hulp in het op de juiste manier opstellen hiervan. Ze introduceerde deze samen met Democratisch Congreslid Eliot Engel. Ze zei dat deze resolutie een brede schets is voor de weg voorwaarts voor het Amerikaanse beleid ten aanzien van Tibet. We gezien hoe Tibetaanse kwestie naar de periferie van ons buitenlands beleid is geduwd en dat is iets dat moet worden gecorrigeerd. Ze voegde eraan toe dat “met de steun van ICT we ons best doen om dit tij te keren. Dit moet centraal staan.”

Ros-Lehtinen verwees naar de Dalai Lama’s boodschap over dat de kwestie Tibet pro-rechtvaardigheid is en dit overeenkomstig in de Amerikaanse geest is. Ze zei dat haar resolutie de lange geschiedenis van sterke steun voor Tibet in het Congres gedetailleerd beschrijft en de prioriteiten voor de weg vooruit vastlegt. In de resolutie moet Beijing onder druk gezet worden om een dialoog met de Dalai Lama aan te gaan, die moet leiden tot een onderhandelde oplossing van de Tibetaanse kwestie.  Daarnaast wordt in de resolutie opgeroepen tot vrijlating van alle politieke en religieuze gevangenen in Tibet en voorziet de resolutie in de benoeming van een speciale coördinator voor Tibetaanse Vraagstukken op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Congreslid Ros-Lehtinen karakteriseerde het beleid van Peking niet alleen als immoreel en onrechtvaardig, maar ook als bedreigend voor de stabiliteit van een cruciaal terrein voor Amerikaans belang. Ze stelde: “Zolang als ik me kan herinneren, heeft ICT hier in het Congres de leiding genomen en de wereld getoond dat we zij aan zij staan met de bevolking van Tibet in hun strijd voor vrijheid.” Ze concludeerde met te zeggen dat onze inspanningen binnenkort vruchten dragen en dat we zullen hier terug zullen komen om het aanbreken van de langverwachte vrijheid voor de bevolking van Tibet te vieren, een viering van hun geschiedenis, cultuur en taal.

Vertegenwoordiger Ngodup Tsering bracht namens de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap zijn gelukwensen over aan ICT. Hij zei dat ICT al heel lang een anker voor Tibetaanse zaak is geweest en sprak zijn dank uit aan degenen, die ICT in het verleden van dienst zijn geweest en degenen, die ICT nu helpen, in het bijzonder voorzitter Richard Gere. In zijn adres aan Richard Gere zei vertegenwoordiger Tsering: “Je hebt onze strijd, jullie strijd gemaakt. 

De Tibetaanse regering in ballingschap is vanuit het diepst van haar hart dankbaar voor je onvoorwaardelijke liefde en steun via je werk bij ICT. Tibet zal je nooit vergeten.” Terwijl hij de nieuwe uitdagingen van kant van China belichte, zei vertegenwoordiger Tsering, dat hij naar ICT keek en Tibetaanse supportgroepen om te komen met nieuwe ideeën om deze aan te pakken. Hij zei dat het Bureau van Tibet hierin hand in hand met hen zal werken. Ook bedankte hij de leiders uit het Congres voor alle inspiratie en ondersteuning, die ze hebben verstrekt aan het Tibetaanse volk.

ICT bestuurslid Tempa Tsering zei dat ICT een heel uitzonderlijke organisatie is en bedankte de vele mensen, die voor ICT hebben gewerkt en die ICT hebben geholpen. Hij zei dat het werk van ICT is nog niet af, omdat de kwestie Tibet nog niet is opgelost. In zijn omschrijving waarom mensen nu juist de Tibetaanse kwestie zouden moeten steunen, zei hij dat dit een kwestie van de geweldloosheid is, van waarheid en gerechtigheid, van de wereldwijde consequenties, zoals in het geval van het Tibetaanse milieu, en een kwestie met de strategische gevolgen voor de vrede, gelegen in het hart van Azië.

Voormalige politieke gevangene Ngawang Sangdrol ging tijdens haar toespraak in op haar ervaringen in gevangenschap door de Chinese autoriteiten en hoe de steun van de Verenigde Staten en anderen haar heeft geholpen. Over de ondersteuning door het Congres zei ze, dat Tibetanen in Tibet “Weten wat jullie doen voor Tibet, maar dit niet kunnen zeggen.” Ze voegde hieraan toe: “Ik dank u namens hen”. Zij sprak ook dat haar diepe waardering uit voor de steun van ICT voor haar zelf en voor ICT’s werk over Tibet.

Ngawang Sangdrol concludeerde: “Ik woon nu in een vrij land, maar elke dag maak ik me zorgen over de talloze Tibetanen, die vandaag de dag nog steeds lijden. Om deze reden ben ik hier vandaag om uw hulp en steun te vragen om China onder druk te zetten om Tibetaanse politieke gevangenen vrij te laten.” Daarnaast drong ze aan op meer druk op de Chinese regering en resultaatgerichte steun voor de middenweg benadering van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.”

Democratische leider Nancy Pelosi opende haar toesprak met te zeggen, dat de Tibetaanse kwestie een tweeledige probleem voor de Verenigde Staten is geweest. Verwijzend naar de Tibetanen, die gevangen zitten, zei ze dat ze zeker wilde stellen dat deze mensen weten dat we ze nooit zullen vergeten. Ze zei dat deze politieke gevangenen een prioriteit zijn voor haar en andere Tibet supporters. Ze voegde hieraan toe, dat we willen dat de Chinese regering weet dat we de Tibetanen niet zijn vergeten.”

Ze beschreven ook haar reis naar India en Tibet, waarbij ze de leiding had over een niet partijgebonden delegatie van het Congres. Terwijl ze de kern van de Tibetaanse kwestie naar voren bracht, zei ze, dat toen de Chinese ambtenaren haar vertelden over hoe de Chinese regering het dak van de tempels hadden verguld, ze zei dat ze niet geïnteresseerd in vergulde tempels, maar dat ze daar in plaats geïnteresseerd waar de Chinezen de hoofden van Tibetaanse kinderen mee vol stoppen. Ze zei dat het probleem was dat de Chinese autoriteiten hen verhinderden om hun taal, cultuur, religie te leren en wat het betekent om Tibetaans te zijn.

Democratische leider Pelosi verwees tot slot naar de ‘Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet’ als een initiatief waarmee we de Tibetaanse kwestie onder de aandacht kunnen brengen.

Richard Gere 30 jaar ICT at US Congress
ICT-voorzitter Richard Gere spreekt op de bijeenkomst ter gelegenheid van ICT’s 30e verjaardag in het Amerikaanse Congres op 6 maart 2018.

De laatste spreker was ICT-voorzitter Richard Gere, die naar de Tibetaanse zaak verwees als “een familiebedrijf”. Hij zei dat de inzet geen geldelijk gewin is, maar, zoals de Dalai Lama aangeeft, dat het gaat om rechtvaardigheid, mededogen en liefde. Gere zei dat het gaat over mensen, die de waarheid te vertellen. Hij zei dat de Tibetaanse kwestie ons kan leren, hoe om te gaan met elkaar en elkaar te omarmen. 

Onder verwijzing naar zijn ontmoeting met de Tibetanen, de start van Tibet House, zijn eigen stichting en zijn betrokkenheid met ICT, zei hij dat deze activiteiten een persoonlijk voorrecht voor hem zijn geweest. Hij beschreef de aanwezigen als “lastposten”, die werken voor het welzijn van het Tibetaanse volk.

Richard Gere prees de leiders van het Congres voor hun niet aflatende steun. Hij benadrukte hoeveel Tibetanen de Democratische leider Nancy Pelosi respecteren en hij bracht een incident in januari in herinnering, toen hij een Tibetaan in Bodh Gaya ontmoette. Deze persoon sprak geen Engels, en droeg een khata (een Tibetaanse begroetings sjaal) en sprak uitgebreid met een vertaler. Toen Richard zijn collega vroeg, wat deze persoon zei, was de vertaling: “Ik wilde u een khata geven, want ik begrijp dat u Nancy Pelosi kent.”

Richard Gere verwees naar de videoboodschap van de Dalai Lama en zei dat het een ongelooflijke kans was om de Dalai Lama te ontmoeten. Hij zei dat wanneer de Congressional Gold Medal werd uitgereikt aan de Dalai Lama, het een transcendent moment was. Het was niet alleen spiritueel, het was voor hem een herdefinitie wat het is om een Amerikaan te zijn. Toen hij luisterde naar de president, de leiders in het Congres, en de ‘First Lady’, die spraken tijdens op de Gold Medal uitreiking, kon hij niet uitmaken, wie een Democraat of een Republikein was. Hij zei dat ze allemaal in de hoogst mogelijke termen en vanuit hun hart spraken. 

Hij herinnerde zich dat hij na afloop van het evenement het gevoel had te begrijpen wat onze voorvaderen bedoeld hadden. Tenslotte zei Gere dat de notie dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten “echt radicaal” is. Hij sloot met die gedachte af en bedankte iedereen voor de gezamenlijke weg samen over de afgelopen 30 jaar.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer