31 July 2015

Internationaal Olympisch Comité heeft plicht om te zorgen dat China haar idealen hooghoudt

Vandaag koos het Internationaal Olympisch Comité Beijing als gastheer voor de Olympische Winter Spelen van 2022.
International Campaign for Tibet is van mening dat in 2008, China een historische kans had om de wereld te laten zien, dat het een waardige gastheer is voor de Olympische Spelen. Zowel het Internationaal Olympisch Comité en het Beijing Olympisch Comité wezen op de positieve effecten de Olympische Spelen van 2008 zouden hebben op de Chinese samenleving, maar vandaag weten we dat in de periode na 2008 de mensenrechten alleen maar verder vertrappen worden in China in het algemeen, en met name in Tibet.
De Chinese president Xi Jinping herhaalde in een videoboodschap in verband met de Olympische Spelen van 2022, dat het “opnieuw een kans zou zijn om de Olympische Beweging vooruit te helpen en de Olympische geest te bevorderen”. Hij voegde eraan toe: “We zullen alle verplichtingen naleven.”
De Olympische Ethiek Code stelt: “Bescherming van de waardigheid van het individu is een fundamentele vereiste voor de Olympische gedachte”, terwijl het Handvest gericht is op “sport ten dienste te stellen van de harmonieuze ontwikkeling van de mens, met het oog op het stimuleren van de verwerkelijking van een vreedzame samenleving, die zich inzet voor de menselijke waardigheid.”
Ernstige schendingen van de mensenrechten blijven plaatsvinden in Tibet door repressieve politieke campagnes, institutioneel racisme, en een lange termijn beleid, dat Tibetanen economisch marginaliseert, het voortbestaan van de Tibetaanse identiteit bedreigt, en spanning en vijandigheid tussen de Chinese en Tibetanen bevolkingsgroepen veroorzaakt.
Het Internationaal Olympisch Comité heeft de Olympische Spelen van 2022 aan Peking toegekend en heeft daarmee nu de verplichting om toe te zien dat China zich aan de ethische code en verplichtingen houdt. Het moet ook de toezeggingen, die de Chinese regering heeft gedaan om de Olympische Spelen te verwerven, openbaar maken. 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer