1 October 2014

In China geplaatste blog over dialoog Dalai Lama en China leidt tot ??speculaties

Een belangrijke anonieme posting in Chinese blog gemeenschap over de mogelijke terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet werd op 17 september 2014 in China op Sina.com geplaatst. De blog werd de volgende dag weggehaald, nadat deze bekeken was door duizenden mensen.

Hoewel de auteur of auteurs anoniem waren en het niet bekend is of het stuk werd geschreven door particulieren in China of daar buiten, toont de gedetailleerde blog (ICT’s vertaling in het Nederlands volgt hieronder) een goed begrip van de onderliggende kwesties. Onder meer gaat de blog in op de wens van de Dalai Lama om op pelgrimstocht te gaan naar de heilige berg Wutai Shan in China en aansluiting te zoeken bij Chinese boeddhisten. De blog verwees naar president Xi Jinping’s ‘recente bericht’ over het belang van het boeddhisme voor de Chinese cultuur, naar welke de Dalai Lama heeft gerefereerd, en de recente opmerkingen van Politbureau leider Yu Zhengsheng, die lijken te wijzen op verontrusting over het bestuur van de Tibetaanse gebieden.

De Dalai Lama heeft meerdere malen benadrukt dat hij graag een bedevaartstocht naar Wutai Shan, een boeddhistische heilige plaats in Shanxi, zou maken en tijdens een ontmoeting met Chinese geleerden in Hamburg in augustus gaf hij dit opnieuw aan.

Hij werd geciteerd in antwoord op een vraag: “Ik heb altijd al Wu Tai Shan willen bezoeken. Ik dacht over te om daar heen te gaan in 1954. Toen kwam het ter sprake tijdens de vijfde ronde van de besprekingen met de Chinezen, maar werd afgewezen”[1] De officiële website www.dalailama.com meldde ook de Dalai Lama heeft gezegd: “[Chinees Tibetaanse communicatie] is [recent] gestegen; er heeft meer interactie plaatsgevonden. Hij zei dat meer en meer Chinezen naar hem toe komen om van hem onderricht te krijgen en twee tot drie jaar geleden begon hij groepen van het vasteland te onderwijzen. Hij citeerde Xi Jinping recente opmerking, dat het boeddhisme een belangrijke rol speelt in de heropleving van de Chinese cultuur en er wordt gezegd dat er 3 to 4 honderd miljoen boeddhisten in China zijn”.[2]

De blog op Sina.com noemde ook het respect dat Xi Jinping’s vader, Xi Zhongxun, aan de Dalai Lama betoonde en stelde dat de vader van de Chinese leider sprak over de ‘gematigde’ standpunten van de Dalai Lama, en pleitte voor de bescherming van de rechten van de Tibetanen, Hui en andere minderheden.

In Tibet zelf lijkt er geen enkel bewijs voor tegemoetkomingen in de Chinese beleid. Sinds Xi Jinping de volledige macht in China op zich genomen heeft, is het hardhandige optreden in heel Tibet toegenomen, met name in gebieden waar sprake is geweest van zelfverbrandingen of onrust. In de afgelopen maanden is een agressieve ‘terrorismebestrijding’ campagne gestart over heel het plateau, met grootschalige militaire oefeningen, een intensivering van de grensbeveiliging en oefeningen voor de troepen om te reageren op zelfverbrandingen. In overeenstemming met de militante officiële taal om de nieuwe campagne te benadrukken, werd een grote religieus onderricht van de Dalai Lama in ballingschap, de Kalachakra in Ladakh, door de Chinese staatsmedia omschreven als ‘aanzetten tot haat, terreur en extremistische actie’[3].

Beijing reageerde onlangs op de opmerkingen van de Dalai Lama over zijn opvolging door te zeggen dat de Tibetaanse leider de tradities van reïncarnatie moet ‘respecteren’. “De titel van Dalai Lama wordt verleend door de centrale overheid, die een traditie van honderden jaren achter zich heeft”, vertelde de woordvoerster van Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, Hua Chunying, aan journalisten in Peking, en onderstreepte daarmee het standpunt van de partij met betrekking tot de ‘eigendom over de afstamming’ en de pogingen van de partij om de reïncarnatie te controleren”.De (huidige) 14de Dalai Lama heeft bijbedoelingen en probeert de geschiedenis te vervalsen en ontkennen, en brengt schade toe aan de normale ontwikkeling van het Tibetaanse boeddhisme”. (10 september 2014, Reuters).[4]

Een volledige vertaling van de op Sina.com geplaatste Chinese blog staat hieronder:

“Kwesties afhandelen met grote deugd”

In een strategische actie kan Xi de Dalai laten terugkeren naar het land voor een bedevaart, als hij afziet van de onafhankelijkheid
2014-09-17

Eind augustus uitte de Dalai Lama tijdens een interview in Duitsland opnieuw zijn wens om op bedevaart te gaan naar Wutai Shan. De Dalai Lama’s pad terug naar huis lijkt hier mee niet ver weg te zijn…
Volgens ingelichte bronnen, die op de hoogte zijn met de situatie, zijn de Dalai Lama’s recente communicaties met de centrale regering in Beijing zeer vlot verlopen, waarbij de Dalai Lama een sterk verlangen naar voren bracht om terug te keren naar ‘het land’, waar de regering ook ontvankelijk voor is. Beide partijen zijn het eens over de terugkeer van de Dalai Lama naar het land en op het moment dat de wijze waarop en de route en dergelijke zijn bevestigd, is het mogelijk dat de Dalai Lama in de niet al te verre toekomst als pelgrim kan terugkeren naar het land voor een bezoek aan Wutai Shan. Als de Dalai Lama terugkeert naar het land, zal Beijing hoge ambtenaren niet lager in rang dan het niveau van het Permanente Comité sturen om hem te interviewen.

Eerder onthulde Wu Yingjie, de adjunct-secretaris van de Tibetaanse Autonome Regio, dat “Beijing is begonnen met onderhandelingen met de persoonlijke gezant van de Dalai Lama voor de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet”,en “als de Dalai Lama en zijn verwanten accepteren dat Tibet een deel van China is en afzien van hun separatistische activiteiten, dan zullen alle van Tibetanen in staat zijn om terug te keren naar Tibet”. Hij voegde eraan toe dat de onderhandelingen “soepel zijn verlopen”.

In een interview op 2 september zei de Dalai Lama dat hij erg optimistisch is over de vraag “of ik in staat zijn zal om tijdens mijn leven terug te keren naar Tibet”. Hij zei: “Dit is heel duidelijk, want de situatie is aan het veranderen”. Dit bevestigt ook de verklaringen van de bovengenoemde bronnen. Of de Dalai Lama zijn pleidooi voor Tibetaanse onafhankelijkheid in het kader van de “Middenwegaanpak” kan opgeven en dit zou doen in ruil voor het mogen bezoeken van Wutai Shan voor een bedevaart, zou dit een kans zijn voor de secretaris Xi om in één klap vele overwinningen te behalen.

Ten eerste, als de Dalai Lama zelf terugkeert naar zijn vaderland kan hij zijn langverwachte wens te vervullen en meer dan een halve eeuw van leven in ballingschap beëindigen. Hij zal ook weer de publieke verering krijgen van alle Tibetanen, zowel binnen het land als daar buiten, evenals alle gelovigen in het Tibetaans boeddhisme. De Dalai Lama heeft bijna de leeftijd van 80 jaar en is oud geworden na een halve eeuw van zwerven over de hele wereld. Ongeacht of dit was uit eigen keuze of dat hij daartoe werd gedwongen, dit is geen plezierige ervaring geweest. Aangenomen wordt dat alleen de oudere Dalai Lama zelf de bitterheid en vreugde op waarde kan schatten. Oorspronkelijk verkoos de Dalai Lama zelf in ballingschap te gaan, maar hij heeft altijd de hoop en het verlangen gekoesterd om terug te keren naar zijn vaderland, en door middel van de zogenaamde “Middenwegaanpak” is het ook mogelijk voor hem om terug te keren zonder de voorwaarde om volledig in te schikken met de overheid. In contacten met het Centraal Partij Comité, zelfs na het afbreken van de onderhandelingen in 2010, is de Dalai Lama altijd zijn wens blijven uiten om Wutai Shan te bezoeken.

Ten tweede, zou het voor de 200.000 Tibetanen in ballingschap niet geweldig zijn om terug te keren uit ballingschap en gelijkwaardige burgers te worden? De Dalai Lama zal dan eindelijk een bevredigende thuisplaats voor hen hebben gevonden. De tienduizenden, die de Dalai Lama volgden, hebben mogelijk niet verwacht wat er zou komen, een zwervend leven voor hun kinderen en kleinkinderen, zonder middelen van bestaan. Voor de tienduizenden mensen, die voornamelijk begon in de nederzettingen in Dharamsala in Noord-India en vervolgens verspreid is over de hele wereld, zonder juridische nationaliteit en alleen de status van vluchteling, zijn er mogelijk onderweg nog grotere ontberingen geweest.

Hoewel ze wellicht “tweederangs burgerschap” om religieuze redenen goedschiks hebben geaccepteerd, zijn hun ID-kaarten kenmerkend voor hun situatie. Hoewel India ze voor het eerst in het begin van 2014 kiesgerechtigden maakte, is het niet duidelijk of dit goed of slecht is. Voor zeker hebben ze hun vaderland niet te verlaten om een vreemdeling vergunning te krijgen! De Dalai Lama’s terugkeer naar China zal hen ongetwijfeld ontstemmen. Daarom is de regering bereid om de politieke restricties voor hen die de Dalai Lama volgen, te versoepelen, en gelijkwaardige accommodatie is voor hen een goede uitkomst.

Andere oplossing voor degenen die hun wortels in ballingschap hebben geslagen, met name voor de tweede en derde generatie, die opgroeide in ballingschap, zou het zijn als de Indiase autoriteiten hen staatsburgerschap zou verlenen. Uiteraard zou het vertrek van de Dalai Lama en de verspreiding van zijn volgelingen een “klap” zijn voor de groepen, die zich inzetten voor de onafhankelijkheid van Tibet en de Middenwegaanpak verwerpen. Nu de grond onder hun voeten wegzakt, kan het alleen maar gehoopt worden dat ze op een dag over hun ‘obsessie’ heen komen, en de stap zetten op weg naar een normaal leven.

Ten derde, voor onze Tibetaanse landgenoten in het land, kan de terugkeer van de Dalai Lama worden beschreven als de wens van veel Tibetanen. Het is een vast staand feit, al dan niet zo extreem als de Tibetaanse ballingen, als devoot religieus volk, stellen, dat de Dalai Lama als geestelijk voorganger diep in hun collectieve bewustzijn verankerd is. Eerder toonden de media dat massa’s mensen in de Tibetaanse regio’s overal beelden en portretten van de Dalai Lama in hun huizen, tempels, en andere locaties bevestigen. Dit is een zichtbare vorm van verering van de Dalai Lama en hoewel de regering dit hen uitdrukkelijk heeft verboden, is het altijd moeilijk geweest deze praktijk in te dammen. Daarom heeft de overheid de afgelopen jaren hen getolereerd door simpelweg de afbeeldingen te negeren. Hier door kunnen we de blijvende invloed van de Dalai Lama in Tibet zien.

Tenslotte, of de Dalai Lama naar huis komt, is voor de centrale overheid wellicht niet dringend. Wellicht is het aangrijpen van de kans aan om volgende Dalai Lama te kiezen, na zijn overlijden, of zijn reïncarnatie zelfs te beëindigen, de goedkoopste optie. Echter, zoals eerder vermeld, staan er 200.000 Tibetanen achter de Dalai Lama, en als een groot aantal Tibetanen een extremistische pad in slaat, zullen zij achteraf zeer moeilijk te verzoenen zijn.

In het licht van dergelijke onbekenden, als de gelegenheid wordt aangegrepen om verzoening een kans te geven, en ingestemd wordt met de terugkeer van de Dalai Lama, kan het ook leiden tot het voor eens en voor altijd oplossen van het Tibetaanse ballingschap probleem, evenals het vestigen van een reputatie voor de centrale overheid. Ten eerste, onder de levenslang in ballingschap zwervende Tibetanen zou verzoening meteen de radicale partijdige door Lobsang Sangay en de anderen overheerste Tibetaanse administratie vernietigen.

Onnodig te zeggen dat, ongeacht of het nu radicalen of “Middenwegaanpak” aanhangers zijn, vanuit het gezichtspunt van het publiek, hoezeer ze ook ontevreden of wantrouwend zijn jegens hem, is onder de Tibetanen in ballingschap de Dalai Lama nog steeds de hoogste autoriteit, en zelfs het ‘Tibetan Youth Congres’ en andere extremistische krachten respecteren nog steeds de religieuze autoriteit van de Dalai Lama. Zijn terugkeer kan daarom de macht van dit extremistische pad teniet doen, en hen isoleren door het verlies van hun dekking in de vorm van de Dalai Lama. Ten tweede, dit zou de “Tibet kwestie”, die soms wordt gebruikt door westerse landen als een voorwendsel voor een aanval op China, omzeilen. Ten derde, het winnen van het vertrouwen van Tibetanen binnen en buiten onze grenzen kan tot op zekere hoogte extremistische samenzweringen voorkomen, die politieke instabiliteit veroorzaken.

Het wordt bericht dat op dit moment de onderhandelingen over de terugkeer van de Dalai Lama worden behandeld door het Bureau van het Permanente Comité voor Etnische en Religieuze Aangelegenheden van de Chinese Communistische Partij, in het bijzonder geleid door CPPCC voorzitter Yu Zhengsheng, waarbij Xi Jinping nauwlettend oplet. Yu Zhengsheng heeft eerder de Tibetaanse gebieden meerdere malen bezocht en bereikt dat de Centrale Partij al enige tijd betrokken is bij het ??bestuur in Tibet. Volgens wel ingelichte bronnen, toen secretaris Xi in de 2011 de viering van de 60ste verjaardag van de vreedzame bevrijding van Tibet bijwoonde, vertelde hij privé aan een aantal ambtenaren dat de overgrote meerderheid van partij kaders in Tibet “alleen weten hoe ze Tibet moeten helpen, ze weten niet hoe ze Tibet moeten regeren”. Waarnemers hebben erop gewezen dat sinds het 18de partijcongres Beijing meer open en praktisch is geworden over de kwestie Tibet.

Sinds Xi Secretaris-Generaal werd van het Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij, heeft de Dalai Lama naar hem bij meerdere gelegenheden gebaren van goede wil gemaakt, en herhaaldelijk zijn vriendschap met Xi’s vader, Xi Zhongxun, genoemd. In de vroege jaren 1950 was Xi Zhongxun plaatsvervangend minister, die verantwoordelijk was voor de activiteiten in Tibet, en over de Dalai Lama zei hij dat de geestelijke leider zeer gematigd was en pleitte sterk voor de bescherming van de rechten van de Tibetanen, Hui en andere minderheden. Naar verluidt gaf de Dalai Lama Xi Zhongxun een mooi horloge, en hoewel de Dalai Lama in 1959 naar India vluchtte, kon men Xi Zhongxun het horloge in 1980 nog zonder enige aarzeling zien dragen.

Het wordt algemeen aangenomen, dat het werk van Xi Zhongxun in Tibet, de houding van de Dalai Lama, en de stijl van zijn vader een invloed hebben gehad op secretaris Xi.

Hoe zou de Dalai Lama naar huis terug keren? De bronnen zeggen dat er enige onzekerheid is en dat de Dalai Lama zal terugkeren naar het land met de status van een religieuze leider, en dat hij tijdens de periode van terugkeer geen politieke kwesties ter hand zal nemen. In globale termen zou hij eerst één van de grote steden van het vasteland bezoeken, en vervolgens op pelgrimstocht naar Wutai Shan gaan.

De Dalai Lama heeft herhaaldelijk zijn interesse in het bezoeken van Wutai Shan aangegeven, en vandaag lijkt zijn lang gekoesterde wens mogelijk te worden. De Dalai Lama kan mogelijk terugkeren naar Tibet, het begin van een reis naar huis. Op dat moment zal de Dalai Lama de hoogste leiders van het Centraal Comité va de Communistische Partij ontmoeten, en het is niet uitgesloten dat hooggeplaatste leden van het Permanent Comité hem zullen vergezellen op een deel van de reis.

De Dalai Lama heeft herhaalde publieke verklaringen gemaakt, dat zijn “verlangen om Wutai Shan op bedevaart te bezoeken niet is veranderd, en hij daar naar uit kijkt”. Eind augustus noemde de Dalai Lama Wutai Shan opnieuw tijdens een interview in Duitsland. Hij zei: “In 1954 gaf ik bij de Chinese overheid mijn wens aan om Wutai Shan voor een bedevaart te bezoeken… Mijn verlangen om Wutai Shan op bedevaart te bezoeken is niet veranderd, en in 2005 heb ik officieel de Chinese regering voorgesteld om dit te laten gebeuren, maar tot nu toe is het nog steeds niet uitgekomen. De nieuwe leider van China, Xi Jinping, heeft in zijn toespraken specifiek ‘de komende verjonging van de Chinese cultuur, en de grote verantwoordelijkheid, die het boeddhisme daar in heeft’ genoemd. Dit is een nieuwe toon.

Wutai Shan is de enige plaats in China waar Chinese en Tibetaanse boeddhistische heiligdommen samen bestaan. Wutai Shan en het Tibetaanse boeddhisme hebben een zeer diepe connectie met de Guanyin Grot (ook bekend als Qixian Temple), gewijd aan Tsongkhapa, de stichter van de Gelug school van het Tibetaans boeddhisme. De 6de Dalai Lama mediteerde er vele jaren lang, en de 13de Dalai Lama ging er op retraite. Sindsdien heeft de Guanyin Grot de titel “de zetel waar de Dalai Lama geschriften reciteerde” gehad. Aangezien de 14de Dalai Lama de reïncarnatie is van de vorige Dalai Lama’s, is het bezoeken van Wutai Shan op bedevaart een historische traditie. In de huidige situatie is het mogelijk de beste manier voor de Dalai Lama om terug te keren naar het land.
Het is vermeldenswaard dat Wutai Shan de verblijfplaats is van Manjushri, en in het Tibetaans boeddhistische geloof zijn de Chinese keizers de incarnaties van Manjushri.

Voetnoten
[1] 28 augustus 2014, transcriptie op dalailama.com
[2] idem.
[3] Xinhua, 7 juli 2014
[4] Zie ICT rapport, “De Communistische Partij als levende Boeddha”

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer