26 August 2011

ICT wordt lid van de Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH)

28 april 2010

De Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) heeft van 6 tot 10 april 2010 haar 37ste Congres gehouden in Yerevan, Armenië. Op dit Congres, dat elke drie jaar plaatsvindt, kwamen mensenrechtenactivisten van de 155 bij de FIDH aangesloten organisaties bij elkaar.

Afgevaardigden van de aangesloten organisaties hebben het nieuwe International Bureau gekozen, en hebben negen nieuwe organisaties in hun netwerk verwelkomd. Daarmee wordt de actieradius van de FIDH zowel op nationaal als regionaal niveau vergroot. De International Campaign for Tibet had ook een verzoek ingediend om lid te worden, en werd daarin ondersteund door Human Rights in China, dat namens China is aangesloten bij de FIDH. Op 9 april werd ICT als lid aangenomen. De FIDH heeft nu 164 leden over de hele wereld.

EU Policy Director Vincent Metten, die ICT vertegenwoordigde op het Congres zei: ‘ICT had al een zeer nauwe band met de FIDH, met name op VN- en EU-niveau. We wilden deze samenwerking graag formaliseren, en een stap verder gaan. ICT is vereerd met het lidmaatschap en zal nog nauwer gaan samenwerken met het International Secretariat van de FIDH, evenals met andere FIDH-leden in Azië.’

Het thema van het Congress van dit jaar was: ‘Gerechtigheid: nieuwe uitdagingen’, en hierin werden alle FIDH-leden evenals andere belangrijke actoren en beroemde nationale en internationale partners bij elkaar gebracht. Het ging daarbij o.a. om Shirin Ebadi, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 2003, Luis Moreno-Ocampo, Aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Françoise Tulkens, rechter aan het Europese Hof voor de Mensenrechten, en vertegenwoordigers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Europese Commissie, en de Organisation Internationale de la Francophonie. Klik hier om te luisteren naar de speeches die bij de openingsceremonie zijn gehouden.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer