5 September 2012

ICT vraagt Clinton om te bouwen aan een "meer hoopvol traject" voor Tibet

International Campaign for Tibet

31 augustus 2011

International Campaign for Tibet (ICT) vraagt Secretary of State Hillary Clinton “te blijven aandringen op aantoonbare verbeteringen in de mensenrechtensituatie [in Tibet]”, aan de vooravond van wat mogelijk haar laatste bezoek is aan de Volksrepubliek China als belangrijkste diplomaat van Amerika. Secretaris Clinton is van plan om de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Yang Jiechi, en andere Chinese leiders op 4 en 5 september in Peking te ontmoeten.

In een brief gedateerd 28 augustus 2012, en ondertekend namens de voorzitter van het bestuur van ICT, Richard Gere, en vice-voorzitter Gare Smith, roept ICT Clinton op om een strenge positie in te nemen als reactie op de verslechterende situatie in Tibet, waaronder een aanhoudende stortvloed van Tibetaanse zelfverbrandingen (nu opgelopen tot 51), voornamelijk door jonge mensen (zie ICT zelfverbranding)

“Wij vragen u om uw Chinese gesprekspartners te benaderen op een manier waarop u hen met dringende bezorgdheid duidelijk maakt dat de veiligheidsrepressies en heropvoedingscampagnes die gericht zijn op het beheersen van hun Tibetaanse probleem, in feite leiden tot een versnelde achteruitgang van de Tibetaanse cultuur en een versterkte afname in religieuze vrijheid. En dat deze bovendien zal bijdragen tot een tragedie, die steeds meer door de internationale gemeenschap – evenals vele Chinezen binnen en buiten China – gezien wordt als een potentieel destabiliserende mislukking in bestuur”, aldus de brief aan Clinton.

Hoewel het bestuur erkent dat er uitdagingen zijn voor buitenlandse diplomaten in het benaderen van China over Tibet, en dat onderbreking in de dialoog tussen de afgevaardigden van de Dalai Lama en de Chinese ambtenaren van lange duur is, bepleit het bestuur van ICT dat er stappen worden ondernomen, die een platform bieden voor “een meer hoopvol traject” voor Tibet. ICT herhaalde ook haar standpunt dat “een onderhandelde oplossing voor Tibet, op basis van de middenweg benadering van de Dalai Lama, de beste hoop is voor het voortbestaan van de Tibetaanse identiteit en blijvende vriendschapsverhoudingen tussen de Tibetaanse en Chinese volken.”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt consequent aandacht voor de afschuwelijke staat van mensenrechten van China in Tibet en blijft aandringen bij de Chinese autoriteiten dat zij de onderliggende grieven van het Tibetaanse volk aanpakken. Sinds Madeleine Albright de functie bekleedde van minister van Buitenlandse Zaken tijdens de regering-Clinton, hebben de Secretarissen of Staat een hoge ambtenaar aangesteld om te dienen als Speciale Coördinator van de V.S. voor Tibetaanse kwesties om de uitvoering van het Amerikaanse beleid met betrekking tot Tibet en Tibetaanse programma’s gericht op het bevorderen van bepaalde belangen van buitenlandse beleid te coördineren. Secretaris Clinton is een uitgesproken en zichtbaar voorstander van mensenrechten in China en Tibet, en heeft bij verschillende gelegenheden een ontmoeting gehad met de Dalai Lama, als minister van Buitenlandse Zaken, als senator, en als ‘First Lady’ van de Verenigde Staten.

De brief eindigde op een noot van vertrouwen. “Op basis van uw geschiedenis met Tibet en soortgelijke kwesties, zijn wij van mening dat u, mevrouw de minister, vakkundig en precies aan de Chinezen zult overbrengen, dat de internationale belangenbehartiging voor Tibet berust op een onvermoeibare inzet voor fundamentele mensenrechten en de rechtsstaat, met inbegrip van verplichtingen, die voortvloeien uit het internationaal recht, gehouden door de Verenigde Staten en gedeeld door de gemeenschap van democratieën, als kwestie van doelstelling en principe. Door de VS steun voor Tibet te positioneren als een beleid met een morele, historische en zelfs wettelijke grond, zal een basis scheppen waarop toekomstige inspanningen van de VS alleen maar kunnen worden versterkt.”

Dit persbericht kan hier online in het Engels gelezen worden.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer