27 August 2011

ICT verwelkomt nieuwe parlementsleden en roept hen op steun voor Tibet voort te zetten

4 september 2009

Het nieuwe Europese Parlement voor de periode 2009-2014, bestaande uit 736 parlementsleden van wie de helft nieuwkomers, kwam deze week samen om het komende jaar te bespreken.

Een van de eerste commissies van het jaar, de Commissie Mensenrechten met voorzitter Hautala Heidi (Groene Partij, Finland), heeft Rebiya Kadeer uitgenodigd om te spreken over de crisis in Xinjiang (1 september).

Vincent Metten, Beleidsdirecteur in Brussel, zei vandaag: “Wij verwelkomen de vele loyale medestanders van Tibet graag terug in ons parlement die in de loop der jaren zoveel hebben gedaan om ons te helpen. Eveneens een hartelijk welkom voor de vele nieuwkomers die deze week toetreden tot het Europees Parlement; we zien ernaar uit om met hen samen te werken. De steun voor Tibet is sterk toegenomen onder Europese parlementsleden sinds het harde optreden van de Chinese regering vorig jaar als reactie op een golf van protesten, en we hopen voort te kunnen bouwen op die steun.” 


Een nieuwe brochure voor alle gekozen parlementsleden, uitgegeven door ICT, is verkrijgbaar hier .

ICT doet een oproep aan Europese afgevaardigden om:

  • De Tibet Intergroup weer in ere te herstellen; deze werd opgericht in 1989 en is altijd een belangrijk forum voor het onder de aandacht brengen van de kwestie Tibet;
  • Druk uit te oefenen op lidstaten om de Dalai Lama de EU-ministers van buitenlandse zaken (RAZEB) toe te spreken;
  • Steun te betuigen voor de nominatie van een speciale EU-afgevaardigde voor Tibet;
  • Te helpen bij de organisatie van hoorzittingen in relevante commissies (Mensenrechten, Buitenlandse zaken en Ontwikkeling);
  • Duurzame steun te geven aan ontwikkelingsprojecten in Tibet m.b.t. onderwijs, ontwikkeling van de beroepsbevolking, en het bescherming van het milieu;
  • Deel te nemen aan Europese en wereldwijde parlementsvergaderingen over Tibet.

In een toespraak voor het Europese parlement in Brussel op 4 december 2008 zei de Dalai Lama: “Ik wil het Europese parlement bedanken voor de voortdurende betrokkenheid bij en steun voor de rechtvaardige en geweldloze strijd van de Tibetanen. Uw medeleven, steun en solidariteit zijn altijd een grote bron van inspiratie en aanmoediging geweest voor het Tibetaanse volk, zowel binnen als buiten China”.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer