6 January 2022

ICT roept Frankrijk als nieuwe voorzitter van de EU op te komen voor mensenrechten in Tibet

Frankrijk moet tijdens zijn EU-voorzitterschap opkomen voor de mensenrechten in Tibet

Ter gelegenheid van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat op 1 januari van start is gegaan, heeft de International Campaign voor Tibet de Franse regering opgeroepen alles in het werk te stellen om een sterk en eensgezind standpunt van de Europese Unie te bewerkstelligen ter bevordering van de mensenrechten op het Tibetaanse plateau tijdens de zes maanden van haar voorzitterschap.

In een vorige maand gepubliceerd document heeft ICT een overzicht gegeven van de trieste mensenrechtensituatie in Tibet – waaronder de detentie, foltering en gedwongen verdwijningen van een groot aantal activisten en dissidenten, aanvallen op de godsdienstvrijheid en de Tibetaanse taal en beperkingen van de bewegingsvrijheid – en 5 actiepunten voorgesteld waarmee de Europese Unie actief zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de situatie.

Het document werd gedeeld met het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken; op 1 december 2021, net een maand voor het begin van het voorzitterschap, hield ICT ook een aflevering van de Tibet Talks Europe waarin Franse parlementsleden en leden van het Europees Parlement de mogelijkheden bespraken die het voorzitterschap zou kunnen bieden voor de mensenrechten in China en Tibet.

Vijf actiepunten

ICT roept het Franse EU-voorzitterschap op om:
– Publiekelijk en krachtig van de Chinese regering te eisen dat zij de burgerrechten en politieke rechten van de Tibetanen eerbiedigt, die onderworpen zijn aan een systeem van foltering, willekeurige detentie en beperking van de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en vergadering;
– Te eisen dat de godsdienstvrijheid van alle Tibetaanse boeddhisten, ook die buiten Tibet, wordt geëerbiedigd en dat de Tibetaanse boeddhisten het recht hebben om zonder inmenging van de Chinese regering over de opvolging van de Dalai Lama te beslissen;
– Aan te dringen op onbelemmerde en wederzijdse toegang tot Tibet voor VN-deskundigen en buitenlandse diplomaten, parlementariërs, journalisten en niet-gouvernementele organisaties
– Aan te dringen op duurzame ontwikkeling en klimaatgerelateerd beleid op het Tibetaans Plateau dat de rechten van de Tibetanen eerbiedigt en niet leidt tot massale gedwongen hervestiging van Tibetaanse nomaden, armoede en culturele ontworteling.

– Actieve steun voor de hervatting van de Tibetaans-Chinese dialoog.

Volgens ICT EU-beleidsdirecteur Vincent Metten:
“Frankrijk heeft voortdurend zijn steun betuigd voor de mensenrechten in Tibet en zelfs aangeboden een bemiddelende rol te spelen bij de hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog. Nu het voortbestaan van de Tibetanen als afzonderlijk volk wordt bedreigd, moet Frankrijk deze woorden in daden omzetten en de gelegenheid van zijn EU-voorzitterschap aangrijpen om een sterk en eensgezind EU-beleid inzake mensenrechten in China en Tibet te bevorderen en bij te dragen tot concrete vooruitgang ter plaatse.”

Share this
13 June 2024

US House neemt Tibet Resolve Act aan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een grote meerdheid het wetsvoorstel aangenomen dat de Chinese regering oproept om zonder ...

12 June 2024

De internationale dag van het kind

De internationale dag van het kind is een jaarlijkse dag gewijd aan kinderen, ter herdenking van de goedkeuring van het ...