22 August 2011

ICT roept China op om de verblijfplaats van de Panchen Lama bekend te maken

25 april is de 22ste verjaardag van Gedhun Choekyi Nyima, de 11de Panchen Lama van Tibet. Hij is sinds zijn verdwijning in mei 1995 niet meer gezien.

International Campaign for Tibet (ICT) sluit zich vandaag aan bij regeringen en bezorgde individuen uit de gehele wereld die de Chinese regering met klem verzoeken om informatie te geven over de verblijfplaats en het welzijn van deze belangrijke Tibetaanse religieuze leider, die 16 jaar geleden uit zijn huis werd ontvoerd en waar sindsdien niets meer van is vernomen.

Gedwongen verdwijning, zoals gedefinieerd in het VN Verdrag Inzake Bescherming Tegen Gedwongen Verdwijningen, is tot het lot of de verblijfplaats van de verdwenen persoon bekend wordt een doorgaande misdaad. Dienovereenkomstig is de gedwongen verdwijning van Gedhun Choekyi Nyima een voortdurende misdaad die door de Volksrepubliek China wordt gepleegd.

ICT verwelkomt de recente verklaring door de Werkgroep inzake Gedwongen en Onvrijwillige Verdwijningen (WGEID) van de VN Mensenrechtenraad waarin verklaard wordt: “Een zaak die 16 jaar teruggaat is die betreffende Gedhun Choekyi Nyima, bekend als de 11de Panchen Lama. Hij verdween in 1995 toen hij zes jaar oud was. Terwijl de Chinese autoriteiten hebben toegegeven dat zij hem hebben meegenomen, hebben zij voortdurend geweigerd om enige informatie over hem of zijn verblijfplaats te onthullen, wat zijn geval tot een gedwongen verdwijning maakt. Een aantal mensenrechtenmechanismen, waaronder het VN Comité tegen Marteling, het VN Comité voor de Rechten van het Kind, en de Speciale Rapporteur voor de Vrijheid van Godsdienst en Geloof, heeft zonder resultaat verzocht dat zijn verblijfplaats bekend wordt gemaakt.”

ICT stelt ook vast dat op 29 oktober 2010 het VN-Comite tegen Marteling (CAT) in een brief aan de Chinese autoriteiten herhalen “haar verzoek om informatie over de maatregelen die zijn genomen om gedwongen verdwijningen te verbieden en te voorkomen, en licht te werpen op het lot van vermiste personen, zoals Gedhun Choekyi Nyima, naar wiens zaak niet verwezen wordt in het antwoord, ondanks vragen van het comite.
Gelieve specifieke informatie te verstrekken over de vraag of onderzoek heeft plaatsgevonden, en of er onafhankelijke waarnemers toestemming hebben gekregen om hem te bezoeken, evenals gedetailleerde informatie over de huidige verblijfplaats van Choekyi Nyima. “

Terwijl regeringen, parlementen, NGO’s en VN-mensenrechtenmechanismen verzocht worden om de gezamenlijke inspanningen voort te zetten om de verblijfplaats en het welzijn van de Lama Panchen en zijn familieleden vast te stellen, verzoekt ICT vandaag, op deze speciale verjaardag, met klem de Chinese autoriteiten om de openstaande aanbeveling van het VN Comité inzake de Rechten van het Kind (CRC) te accepteren dat China: “een onafhankelijke deskundige toe te laten om het welzijn van Gedhun Choekyi Nyima te bevestigen, met inachtneming van zijn recht op privacy, en dat van zijn ouders.”

 

 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer