7 December 2020

ICT richt zich op de Tibetaanse godsdienstvrijheid bij de Amerikaanse missie in Genève

Religieuze vrijheid en de opvolging van de Dalai Lama zouden bovenaan de mensenrechtenagenda moeten staan in de omgang met China. Dit zei de outreach-directeur van International Campaign for Tibet vorige week tijdens een Amerikaanse missie in Genève.

Tencho Gyatso was een van de belangrijkste sprekers op de bijeenkomst genaamd; “Religious Freedom in Tibet: The Appointment of Buddhist Leaders and the Succession of the Dalai Lama.”. De bijeenkomst vond plaats op 4 december en werd door ambassadeur Andrew Bremberg, de permanente vertegenwoordiger van de VS, bij het bureau van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties in Genève ontvangen.

Tijdens de online bijeenkomst waren onderstaande personen ook aanwezig:

  • Sam Brownback: ambassadeur-at-Large voor Internationale Religieuze Vrijheid
  • Robert A. Destro: speciale coördinator voor Tibetaanse aangelegenheden
  • Dr. Lobsang Sangay: president van de Central Tibetan Administration

“De onderdrukking van de godsdienstvrijheid in Tibet en de inspanningen van de Chinese regering om de opvolging van Zijne Heiligheid de Dalai Lama te controleren zijn kernpunten voor het voortbestaan van de Tibetaanse beschaving en zijn toekomst,” zei Gyatso. “Ik verwelkom internationale diplomatieke inspanningen, zoals deze, om het bewustzijn te vergroten om een duurzame politieke oplossing te ondersteunen. Deze inspanningen zijn vandaag de dag meer dan ooit nodig.”

Dalai Lama’s opvolging.
Gyatso, een Tibetaanse Amerikaan, begon haar verhaal met de opmerking dat de Dalai Lama – vooral de huidige, 14e Dalai Lama – “de levensader van het Tibetaanse volk” is geweest.

De band tussen de Dalai Lama en de Tibetanen zal echter verbroken worden als de internationale gemeenschap China toestaat zijn plan uit te voeren om de volgende Dalai Lama te benoemen zodra de 85-jarige spirituele leider komt te overlijden.

“Als vertegenwoordiger van International Campaign for Tibet” zei Gyatso, “roep ik u allen op om de kwestie van de godsdienstvrijheid en de opvolging van Zijne Heiligheid de Dalai Lama boven aan uw mensenrechtenagenda te plaatsen in al uw betrekkingen met de Volksrepubliek China”.

Geschiedenis van de schendingen
Gyatso wees erop dat de pogingen van China om zich te bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama slechts de laatste zijn in de lange geschiedenis van de schending van de godsdienstvrijheid en de mensenrechten van de Tibetanen sinds de annexatie van Tibet meer dan 60 jaar geleden.

In 1995 erkende de Dalai Lama Gedhun Choekyi Nyima, een zesjarige die in Tibet woont, als de reïncarnatie van de Panchen Lama, een van de belangrijkste Tibetaanse boeddhistische leiders. Een paar dagen later ontvoerde de Chinese regering het kind en zijn familie en verving hem door een neppe Panchen Lama die nu als spreekbuis fungeert voor de Chinese Communistische Partij.

In 2007 vaardigde China ook nieuwe regels uit om de regering de bevoegdheid te geven om Tibetaanse reïncarnatielama’s te erkennen of te verwerpen.

China zegt deze bevoegdheid te zullen gebruiken om de selectie van een nieuwe Dalai Lama te controleren.

“Deze actie, indien genomen, zal door het Tibetaanse volk zowel binnen als buiten Tibet worden afgewezen en zal geen legitimiteit geven aan de Chinese heerschappij,” zei Gyatso. “We hebben dit al gezien met het opleggen van een door de staat gesponsorde Panchen Lama die niet het respect van het Tibetaanse volk afdwingt.”

De Chinese missie in Genève gaf een verklaring uit die de gebeurtenis een “grove inmenging” noemde en, met behulp van de verkeerde benaming “Levende Boeddha’s” voor boeddhistische reïncarnaties, stond erop dat ze “zich moeten houden aan de Chinese wet- en regelgeving.”

Internationaal verzet tegen China
In tegenstelling tot de groeiende verontwaardiging van China heeft de internationale gemeenschap zich in toenemende mate uitgesproken tegen de misbruiken van Peking in Tibet.

In augustus 2020 hebben vijf VN-mensenrechtendeskundigen en -instanties een boodschap aan de Chinese regering gestuurd en verklaard dat haar regels voor de benoeming van Tibetaanse boeddhistische leiders “de religieuze tradities en praktijken van de Tibetaanse boeddhistische minderheid kunnen verstoren en mogelijk ondermijnen, op een discriminerende manier”.

Bovendien hebben de EU, Duitsland, België, Nederland en de VS volgens Gyatso allemaal bevestigd dat de Chinese regering zich niet mag bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama als gevolg van de eerbiediging van de godsdienstvrijheid.

In de VS zal de Tibetan Policy and Support Act het officiële beleid van de VS maken dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap zijn opvolging kunnen bepalen. Als Chinese functionarissen zich met dat proces bemoeien, zullen zij op grond van het wetsvoorstel met sancties worden geconfronteerd.

De tweepartijdige TPSA is in januari 2020 met een overweldigende meerderheid in het Parlement aangenomen. Het wetsvoorstel wacht momenteel op goedkeuring door de Senaat.

Lijst van aanbevelingen
Gyatso beëindigde haar opmerkingen met een lijst van aanbevelingen om de godsdienstvrijheid in Tibet te verdedigen:

  • Steun de oproep van 50 onafhankelijke VN-deskundigen om in de Raad voor de mensenrechten een onafhankelijk en onpartijdig mechanisme in te stellen om de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China te volgen en daarover verslag uit te brengen. Met name verzoeken om kwesties in verband met de vrijheid van godsdienst op te nemen, zoals de benoeming van religieuze leiders.
  • De gezamenlijke verklaringen in de Verenigde Naties over de Volksrepubliek China te blijven vrijgeven en de kwestie van de godsdienstvrijheid in Tibet en daarbuiten op te nemen, met name de kwestie van de benoeming van religieuze leiders.
  • De kwestie van de godsdienstvrijheid en de benoeming van Tibetaanse boeddhistische leiders publiekelijk aan de orde stellen of herhalen in regeringsverklaringen, met inachtneming van de verklaring van de Dalai Lama van 2011 over zijn reïncarnatie, en de kwestie op bilateraal en multilateraal niveau bij de Chinese regering aan de orde stellen.
  • In de nationale parlementen resoluties aannemen ter ondersteuning van de godsdienstvrijheid in de Volksrepubliek China, in het bijzonder met betrekking tot de benoeming van religieuze leiders, en de Tibetaanse boeddhistische leiders in ballingschap om deskundig advies vragen.
  • Overwegen om de kwestie van de benoeming van religieuze leiders in de Volksrepubliek China op te nemen in wetgeving die schendingen van de mensenrechten door de Chinese communistische partij bestraft.

Bekijk nu de online bijeenkomst terug over de godsdienstvrijheid in Tibet.

Tags: China, Geneve, Tibet, UN, VN, VS
Share this
23 January 2024

BIJ BELANGRIJKE VN-REVIEW VERDUBBELT AANTAL STATEN DIE BEZORGDHEID UITEN OVER TIBET

Lees meer
15 January 2024

10 DINGEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN IN 2024

Lees meer