15 juni 2020

Nieuw ICT Rapport: eis op wederzijdse toegang van de EU tot Tibet

Het rapport dat vandaag door de International Campaign for Tibet gepubliceerd is, benadrukt de gevaren van het gebrek aan wederkerigheid van China met de Europese Unie met betrekking tot de toegang tot Tibet. Op deze dag in 1988 sprak de Dalai Lama voor het Europees Parlement in Straatsburg waar hij zijn visie voor een toekomstig Tibet schetste. Zijn inspanningen gaan tot op de dag van vandaag door.

Het rapport: ‘Access Denied: New U.S. Legislation, the Quest for Reciprocity in Europe and the Lockdown in Tibet (‘Toegang geweigerd: nieuwe Amerikaanse wetgeving, de zoektocht naar wederkerigheid in Europa en de afsluiting in Tibet’) bevat een update over de inspanningen van China om de toegang tot Tibet te beperken, wat in strijd is met de gebruikelijke diplomatieke praktijk tussen landen. Deze inspanningen zijn voor het eerst gedocumenteerd in een eerder rapport van ICT dat in mei 2018 werd uitgebracht.

Voortbouwend op de aanname door de Verenigde Staten van de wet inzake wederzijdse toegang tot Tibet – die de toegang tot de VS weigert voor de Chinese functionarissen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het tegenhouden van Amerikanen uit Tibet – en op het vergroten van het bewustzijn in Europa van de gevaren van een asymmetrische relatie met China, toont het rapport de noodzaak van wederzijdse en onbelemmerde toegang tot Tibet voor Europese burgers, diplomaten, parlementariërs en journalisten.

In aanvulling op het rapport hebben 57 parlementariërs uit het Europees Parlement uit 19 Europese landen hun regeringen opgeroepen om hun eigen versie van ‘Reciprocal Access to Tibet Act’ (wet voor wederkerigheid tot Tibet) op te stellen. De opinie verscheen in het pan-Europese nieuwsnetwerk EURACTIV, de Franse outlet l’Obs, de Belgische krant La Libre Belgique en het Zweedse tijdschrift Dagens Arena.

 

De toenemende roep van Europa

Zoals het rapport toont, worden regeringsfunctionarissen, journalisten en toeristen die Tibetaanse gebieden willen betreden, routinematig geweigerd, en de weinigen die wel binnenkomen, worden gedwongen strikt gecontroleerde officiële rondleidingen te volgen, waar ze Potemkin-dorpen te zien krijgen die de waarheid over China verbergen gruwelijke onderdrukking van het Tibetaanse volk. China weigert onbelemmerde toegang tot Tibet, of dreigt dit te doen, als middel om de kritiek op haar gruwelijke mensenrechtenschennis in Tibet, dat China sinds 1949 op brute wijze heeft bezet, te stoppen. Een openstelling van Tibet zal transparantie en verantwoording mogelijk maken en daarom helpen bij het voorkomen van schendingen van de mensenrechten.

In de afgelopen maanden is er in Europa opgeroepen tot meer wederkerigheid met China, waaronder de verklaring van de EU-chef van het buitenlandbeleid, Josep Borrell, dat in de relatie tussen de EU en China de nadruk moet liggen op “vertrouwen, transparantie en wederkerigheid”. In april 2019 riep zijn voorganger Federica Mogherini specifiek de Chinese autoriteiten op ‘om wederzijdse toegang tot Tibet toe te staan ​​voor Europese journalisten, diplomaten en gezinnen’. Mogherini’s oproep werd onlangs herhaald in een opiniestuk dat in verschillende Europese kranten werd gepubliceerd door 57 parlementsleden uit 19 landen, die er bij hun regeringen op aandrongen hun eigen versies van de wet inzake wederzijdse toegang tot Tibet goed te keuren om Peking een bericht te sturen dat zijn oneerlijke behandeling van Europeanen – evenals het isolement van het Tibetaanse volk – is niet langer acceptabel.

Tsering Jampa, algemeen directeur van ICT Europa, zei: “Na de goedkeuring van de wet inzake wederzijdse toegang tot Tibet in de Verenigde Staten en op basis van het diplomatieke wederkerigheidsbeginsel, is het nu de taak van de Europese regeringen en de Europese Unie om te streven naar wederkerigheid in hun betrekkingen met de Volksrepubliek China. Dit principe mag niet beperkt blijven tot handel en investeringen, maar moet ook fundamentele vrijheden omvatten om de asymmetrie van de autoritaire invloed van China aan te pakken, niet alleen in Tibet, dat de afgelopen zes decennia geïsoleerd is geweest van de rest van de wereld, maar ook op onze eigen samenlevingen.”

 

Inhoud van het rapport

Het nieuwe rapport benadrukt het volgende:

  • De Chinese autoriteiten hebben hun propaganda en de promotie van Tibet in 2019 als “open” verder geïntensiveerd, met als doel hun geheime en dwingende beleid te verdoezelen en tegelijkertijd de betekenisvolle betrokkenheid bij de situatie ter plaatse door buitenlandse journalisten en regeringen te beperken.
  • Nu de diplomatieke focus op wederzijdse toegang in een stroomversnelling is geraakt, heeft China zijn propaganda over Tibet uitgebreid door officiële delegaties – die beweren Tibet te vertegenwoordigen- naar buitenlandse hoofdsteden te sturen om de Dalai Lama aan te vallen en steun te bouwen voor het valse verhaal van China over Tibet. In het afgelopen decennium was het aantal door de Chinese Gemeenschapspartij georganiseerde delegaties dat westerse landen bezocht bijna driemaal zoveel als het aantal vertegenwoordigers van westerse regeringen die toegang tot Tibet verkregen. In 2019 bleef dit een prioriteit van de CCP, met een bijzondere focus op het beheersen van de opvolging van de Dalai Lama als reactie op een toenemende internationale terugslag op deze kwestie, aangezien regeringen de Dalai Lama’s legitimiteit bevestigen, en dat van Peking.
  • Massaal binnenlands Chinees toerisme, en buitenlands toerisme naar Tibet staan parallel tot de onbelemmerde bevoegdheden van een veiligheidsstaat die het meest wijdverspreide politieke optreden van haar generatie voert.
  • Terwijl Chinese toeristen steeds meer vrij zijn om het Tibetaanse plateau te bezoeken, worden Tibetanen zelf geconfronteerd met ongekende beperkingen op hun beweging. Door de beperkingen (opgelegd door China) blijven de Tibetanen virtueel geïsoleerd van de wereldgemeenschap, niet in staat om te reizen, zelfs al kunnen ze in het buitenland Chinese paspoorten en beurzen verkrijgen, wat zeldzaam is. Tibetanen worden ook geconfronteerd met enkele van de zwaarste straffen ter wereld voor het uiten van meningen die verschillen van die van de CCP, hoe gematigd deze uitingen ook zijn.
  • Steeds meer Tibetaanse ballingen die willen terugkeren om familieleden -zoals bejaarde ouders- te zien, lopen het risico van de surveillancestaat, en er worden steeds meer inspanningen geleverd om een ​​jongere generatie Tibetanen te beïnvloeden die in ballingschap zijn geboren bij ouders in ballingschap om ‘het rode gen’ in te prenten en herinneringen of bewustzijn te vervangen van wat hun families onder meer dan 60 jaar Chinese heerschappij hebben meegemaakt.
  • Het rapport van ICT bevestigt ook dat Tibetaanse ballingen in Europa het recht wordt ontzegd om hun thuisland en hun nog levende gezinsleden te bezoeken. Wanneer ze een visum voor China aanvragen, worden Tibetanen door de Chinese ambassade en het consulaat onderworpen aan een discriminerend en vernederend proces voordat hun aanvraag vrijwel zonder uitzondering wordt afgewezen.

 

Lees hier het volledige rapport Access Denied: New U.S. Legislation, the Quest for Reciprocity in Europe and the Lockdown in Tibet  (engels).

 

Het opiniestuk ‘Eis toegang tot Tibet, om de lockdown van Tibet te doorbreken is beschikbaar in het Engels, Frans, Nederlands, Duits en Zweeds.

Share this
21 september 2023

DALAI LAMA EERT ICT EUROPE OPRICHTER JAN ANDERSSON

Lees meer
24 augustus 2023

Amerikaanse visumbeperkingen voor Tibetaanse kostscholen

Lees meer