26 August 2011

ICT overhandigt petitie aan de Tweede Kamer over de mensenrechtenverdedigers in Tibet

Petitie aan de Tweede Kamer over de mensenrechtensituatie in Tibet
Internationale Dag van de Mensenrechten, 10 december 2010

Terwijl wereldwijd op 10 december aandacht wordt besteed aan de Internationale Dag van de Mensenrechten zijn de Tibet Support Groep Nederland, de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland en International Campaign for Tibet Europe uiterst bezorgd over de voortgaande schendingen van de mensenrechten in Tibet, zoals willekeurige detentie, verdwijningen en martelingen. In het afgelopen jaar nam bovendien de systematische vervolging van Tibetaanse mensenrechtenverdedigers, milieuactivisten, schrijvers, intellectuelen en kunstenaars sterk toe.

De VN stelt op 10 december de verdedigers van mensenrechten centraal. Het is bemoedigend voor mensenrechtenverdedigers wereldwijd dat dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede aan Liu Xiaobo is toegekend. Hij vertegenwoordigt de groeiende stem onder het Chinese volk, die stelt dat het belangrijk is dat het Chinese leiderschap het Tibetaanse probleem oplost. Een oplossing voor Tibet via dialoog is volgens hem ook in het belang van het Chinese volk.

Veel Tibetaanse mensenrechtenverdedigers zijn op internationaal niveau minder bekend dan Liu Xiaobo, zoals Runggye Adak, Tenzin Deleg Rinpoche, Karma Samdrup, Dhondup Wangchen en Tsering Woeser. Velen van hen zitten lange gevangenisstraffen uit omdat zij zich, met groot persoonlijk risico voor henzelf en hun families, hebben uitgesproken over de fundamentele rechten van het Tibetaanse volk.

Wij zijn verheugd dat het Europese Parlement recentelijk een resolutie heeft aangenomen waarin het toegenomen hardhandige optreden van China tegen de Tibetaanse cultuur, taal, religie en andere fundamentele vrijheden van de zes miljoen Tibetanen wordt veroordeeld, evenals de plannen van de Chinese autoriteiten om Chinees als hoofdtaal in te voeren in het onderwijs in Tibet.

Wij zijn ook bezorgd over hoe de Chinese autoriteiten de afgelopen jaren de controle over de godsdienstbeoefening in de Tibetaanse kloosters heeft uitgebreid door de geïntensiveerde ‘Patriottische Educatiecampagne’. In 2007 werd de ‘Regulation on Management Measures for the Reincarnation of Living Buddhas in Tibetan Buddhism’ ingevoerd. Daardoor hebben de Chinese autoriteiten niet alleen politieke invloed op religieuze zaken, maar worden ook de spirituele leiders van de Tibetaanse religieuze tradities gescheiden van het Tibetaanse volk en van de volgers van het Tibetaans boeddhisme. Niet alleen vormt het boeddhisme de ruggengraat van de Tibetaanse cultuur, maar het is ook verweven met het dagelijks leven van het Tibetaanse volk.

De erkenning van incarnaties van Lama’s en Tulku’s is een unieke Tibetaanse traditie, die niets te maken heeft met politiek. Een voorbeeld van het misbruik van een religieuze leider voor politieke doeleinden is Gedhun Choekyi Nyima, de elfde Panchen Lama. Sinds 1995 wordt hij vermist, na herhaaldelijke oproepen van de VN aan China hebben onafhankelijke mensenrechtenexperts hem niet mogen bezoeken om zijn welzijn te verifiëren.

Bovenstaande in overweging nemende, verzoeken wij de Tweede Kamer om:

  • Op korte termijn een parlementaire hoorzitting over de mensenrechten situatie in Tibet te organiseren.
  • Er bij de Nederlandse regering op aan te dringen dat er op toeziet dat de voor het behoud van de Tibetaanse cultuur bestemde financiële middelen ook daadwerkelijk voor dit doel gebruikt wordt in China, mede gelet op het huidige Chinese beleid waarbij de Tibetaanse taal en cultuur ernstig onder druk komen te staan.
  • Een kamerdebat te organiseren over de situatie van Tibetaanse asielzoekers van wie een groot deel dreigt te worden uitgezet naar China.
Norbu Dhondup                          
Tibetaanse Gemeenschap Nederland        

Tsering Jampa                              
International Campaign for Tibet Europe

Thom Wennekes
Tibet Support Groep Nederland

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer