16 April 2013

ICT Light of Truth Award ceremonie brengt Dalai Lama samen met vooraanstaande personen met een historische band met Tibet

ICT persbericht


International Campaign for Tibet’s Light of Truth Award met de Dalai Lama in Zwitersland, 13 April 2013

Afgelopen zaterdag (13 april) heeft de Dalai Lama in Zwitserland aan vijf bijzondere individuen voor hun uitzonderlijke bijdragen aan de Tibetaanse zaak de ‘Light of Truth Award’ van International Campaign for Tibet uitgereikt.

De laureaten bestonden uit de 90-jarige Robert Ford, die als eerste buitenlander in dienst van de Tibetaanse regering, getuige was van de Chinese invasie van Tibet en de Dalai Lama voor het eerst ontmoette toen de Dalai Lama net 11 jaar oud was. Twee van de prijswinnaars citeerden ervaringen tijdens hun jonge jaren over het leven onder buitenlandse bezetting in Europa en de daarmee samengaande onderdrukking als reden voor hun steun aan de vrijheidstrijd van Tibet gedurende hun leven. De overige laureaten waren de Internationale Commissie van Juristen, die baanbrekende rapporten produceerde over Tibet, and Mevr. Sigrid Joss-Arnd, als erkenning van de belangrijke rol van het Zwitserse Rode Kruis toen Tibetanen begin 1960 uit Tibet begonnen te vluchten.

Tijdens een ontroerende privé-ceremonie in Fribourg werd de winnaars van de Light of Truth Award een eenvoudige boter-lamp overhandigd in het bijzijn van de Dalai Lama, die daar aanwezig was voor onderricht in het Tibetaans Boeddhisme.

De laureaten waren:

De heer Robert Ford, de eerste westerling die officieel in dienst was van de Tibetaanse regering voor 1949-1950. Hij kreeg zijn prijs voor zijn onvermoeibare, meer dan een halve eeuw lange pleitbezorging voor Tibet. Mr. Ford werd gevangen genomen door de Chinese Communisten tijdens de invasie van Tibet en bracht bijna vijf jaar door in Chinese gevangenschap, onderworpen aan ondervragingen en ‘heropvoeding’, en onder constante dreiging van executie. Hij was verantwoordelijk voor het opzetten van het eerste radiostation in Tibet en voor het trainen van Tibetaanse radio-operators voor het opzetten een radiocommunicatie netwerk in heel Tibet. Na het in ontvangst nemen van de prijs, zei de heer Ford: “Ik had het grote voorrecht om in de vroege jaren 1940 mijn eerste audiëntie te hebben bij Zijne Heiligheid in Lhasa. Hij was destijds pas 11 jaar oud. Ik voel me zo vereerd om nu bijna 70 jaar later de Light of Truth Award van Zijne Heiligheid te mogen ontvangen. Ik ben lid van een tamelijk exclusieve club van westerlingen, die het voorrecht en geluk hadden om te zien, beter te leren kennen, en getuige te zijn van een vrij Tibet van voor 1950. Een van de voordelen van het hebben van een lang leven, zoals ik, is dat je getuige bent van uitzonderlijke veranderingen, sommige waarvan je eerder nooit vermoed zou hebben dat deze zouden kunnen plaatsvinden. Dit vervult mij met veel hoop en ik wens met heel mijn hart dat we opnieuw getuige zullen zijn van een terugkeer naar een vrij Tibet.”

De Internationale Commissie van Juristen (ICJ), een NGO toegewijd aan de versterking van de rol van advocaten en rechters bij het beschermen en bevorderen van mensenrechten en de rechtsstaat, voor haar baanbrekende rapporten en haar juridische pleitbezorging voor Tibet. De prijs werd in ontvangst genomen door de heer Wilder Tayler, Secretaris Generaal van de Internationale Commissie van Juristen. De heer Tayler zei: “De stortvloed van emails die ik zelfs van zeer oude leden van het Internationaal Gerechtshof heb ontvangen, en de trots en vreugde over de erkenning door de Tibetaanse gemeenschap, Zijne Heiligheid en belangenorganisaties voor het werk van ICJ, is nauwelijks voor te stellen. Dit is buitengewoon aangrijpend. Deze prijs zal worden gewijd aan de overleden Nick Howen, mijn directe voorganger en zeer goede vriend, die drie jaar geleden op tragische wijze overleed. Nick was een toegewijde activist voor de Tibetaanse zaak; hij besteedde hier niet alleen vele uren aan, maar hij zette daadwerkelijk zijn leven op het spel als het nodig was om informatie naar buiten te brengen voor de Tibetaanse zaak.”

Mevrouw Sigrid Joss-Arnd, als erkenning van de bijdrage van haar organisatie, het Zwitserse Rode Kruis, in het voortdurend verschaffen van doorslaggevende hulp aan Tibetanen in de diaspora, evenals voor haar humanitaire projecten in Tibet. Mevrouw Joss-Arnd is in de tachtig en was één van de oprichters van de Vereniging van Tibetaanse Woonsteden in 1960, hetgeen leidde tot haar werk voor kinderen van Tibetaanse vluchtelingen, toen deze in ballingschap begonnen te arriveren. Mevrouw Joss-Arnd sloot de receptie na de Light of Truth Award af met de volgende zegenwens: “Moge Zijn Heiligheid gezegend worden. Moge de Tibetanen in Tibet gezegend worden. Moge de Tibetanen in ballingschap gezegend worden. En mogen ze allemaal snel worden herenigd.”

Professor Dr. Christian Schwarz-Schilling, voormalig Duits minister en parlementariër, bekend door zijn internationale bemiddeling en conflictpreventie via zijn Schwarz-Schilling Stichting en voor zijn steun aan de Tibetaans-Chinese dialoog. Professor Schwarz-Schilling zei dat de ontvangst van de prijs hem met nederigheid vervulde, en in zijn opmerkingen stelde hij “De visie van Zijne Heiligheid heeft zo veel mensen geïnspireerd en zijn vermogen, zijn geestelijke kracht en zijn fysieke kracht, om zijn visie op een dergelijke wijze tot uitvoering te brengen, schenkt ons allen hoop”.

Professor Theo Van Boven, Nederlands jurist en professor emeritus in het internationaal recht, voormalig VN-rapporteur inzake foltering, voor het richten van de schijnwerpers op Tibet binnen en buiten de Verenigde Naties. Bij aanvaarding van de prijs, zei Professor Van Boven dat het leven van vijf jaar onder buitenlandse bezetting in Europa hem bewust had gemaakt van de patronen van vervolging, en hem had doen besluiten om zich in te zetten voor de beëindiging van dergelijke vormen van onderdrukking.

Mary Beth Markey, President van International Campaign for Tibet, zei: “Deze opmerkelijke bijeenkomst brengt mensen samen met een unieke, historische band met zowel de Zijne Heiligheid de Dalai Lama als de Tibetaanse zaak. De mondiale voetafdruk van de laureaten de Light of Truth Award dit jaar – Zwitserland, Nederland, Duitsland, Groot-Britannië en Uruguay – is bewijs van onze gemeenschappelijke menselijke reactie op onrecht. Hun levenservaring legt getuigenis af van het belang van vastberadenheid, uithoudingsvermogen en waarheid in het tegengaan van onrecht en onderdrukking.”

Tijdens de uitreikingsceremonie eerde de Dalai Lama iedere ontvanger van de Light of Truth Award individueel en zei: “Jullie zijn allen langdurige vrienden en supporters van Tibet, waarvoor wij onmetelijk dankbaar zijn. Zoals u weet, is de drijfkracht van het Tibetaanse volk onverzwakt en de kracht van de waarheid blijft sterk.” Hij zei dat de gesloten, autoritaire samenleving onder de Chinese Communistische Partij in de toekomst niet stand zou houden, en dat de Tibetaanse geest “zal doorgaan van generatie op generatie”. Onder verwijzing naar de leeftijd van de prijswinnaars, die voornamelijk van zijn eigen generatie waren, zei de Dalai Lama dat als het te lang duurde dan “deze groep het wellicht niet meer zou meemaken, maar als het eerder gebeurt dan kunnen jullie het misschien zien vanuit je rolstoel”.

De prijsuitreiking werd gevolgd door een openbare door ICT gehoste receptie. Professor Jan Andersson, Executive Chairman van de Raad van Bestuur van ICT in Duitsland en vice-voorzitter van het bestuur van ICT Europe, verwelkomde de gasten door te zeggen: “Deze prijs benadrukt de dankbaarheid aan hen, die hun werk gewijd hebben aan het op verschillende manieren ondersteunen van het Tibetaanse volk vanuit van een gevoel van verantwoordelijkheid voor het welzijn en de rechten van de medemens.”

Sikyong Dr Lobsang Sangay, sinds 2011 hoofd van de Centrale Tibetaanse Administratie, was de speciale gast van ICT bij de receptie en bod zijn gelukwensen en oprechte dankbaarheid aan International Campaign for Tibet, de prijswinnaars van de Light of Truth Award, en de vrienden over de hele wereld voor hun genereuze steun aan Tibet. Dr. Sangay sprak uitgebreid over Tibetaanse democratie in ballingschap, met nadruk op de toewijding van de Dalai Lama voor de regeringshervorming, de uitersten die Tibetanen zijn gegaan om deel te nemen aan het verkiezingsproces in ballingschap, en het feit dat er een vrouw zitting had in het Tibetaanse parlement in ballingschap van 1963, “lang voordat er sprake was van een dergelijke vertegenwoordiging, zelfs in Zwitserland.” (Zie foto’s hieronder.) ICT zal binnenkort de hoogtepunten van de dag en interviews met de laureaten online zetten.

Professor van Boven was één van de sprekers, die het werk van ICT ten behoeve van de Tibetanen prees met te zeggen: “Ik moet hier het belang van verdediging van mensenrechten door International Campaign for Tibet vermelden. We moeten hen onze volledige en oprechte steun geven.”

ICT Light of Truth Award is de meest prestigieuze prijs in de Tibetaanse beweging en is door de jaren heen uitgereikt door de Dalai Lama namens ICT. Eerdere laureaten waren onder meer aartsbisschop Desmond Tutu, de overleden Václav Havel, de Chinese geleerde en schrijver Wang Lixiong, Elie Wiesel, Martin Scorsese en het volk van India.

International Campaign voor Tibet (www.savetibet.org) markeerde op 15 maart haar 25 jarig bestaan. Op deze dag in 1988 werd de International Campaign for Tibet opgericht om het Tibetaanse volk te steunen in haar strijd voor de mensenrechten en democratische vrijheden. Van een handvol toegewijde individuen is ICT uitgegroeid tot een internationale organisatie, geïnspireerd door de visie van de Dalai Lama. International Campaign for Tibet werkt samen met de parlementen, VN-organen en voert publiek campagne om de mensenrechten en de democratische vrijheid voor het Tibetaanse volk te bevorderen.

Foto’s van Light of Truth award 2013

Video’s van vorige Light of Truth awards

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer