26 augustus 2011

ICT legt verklaring af bij VN Mensenrechtenraad in Genève ter bevordering van recht op ontwikkeling van Tibetanen

10 juni 2010

Tijdens de 14de zitting van UN Mensenrechtenraad legde Leslie BUTTERFIELD, ICT medewerker het volgende verklaring af namens de Helsinki Foundation for Human Rights

Mijnheer de Voorzitter,

In zijn rapport adviseert de Speciale Rapporteur inzake de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting regeringen “manifestaties van de vrijheid van meningsuiting niet strafbaar te stellen als een manier om deze vrijheid te beperken of te censureren”.
…. staten “moeten de vereiste wetgevings- en bestuursmaatregelen nemen om de toegang tot openbare informatie te vergemakkelijken en hiertoe specifieke mechanismen in het leven roepen.”

In zijn contacten met de Volksrepubliek China heeft de Speciale Rapporteur de gevallen van 41 Tibetanen aangekaart, waarvan er vrijwel 20 zelfmoord hebben gepleegd of een zelfmoordpoging hebben gedaan. Bij 4 van deze gevallen ging het om willekeurige detenties van Tibetaanse schrijvers. Op 20 augustus 2009 deelde de Speciale Rapporteur China mee dat “de arrestatie en detentie van deze 4 schrijvers en het blokkeren van hun blogs hem zorgen baarde, en dat dit mogelijk een directe poging was om onafhankelijke berichtgeving in de Volksrepubliek China, en daarmee de vrijheid van meningsuiting in het land, aan banden te leggen”. Verder zei hij te vrezen dat een aantal van de hierboven genoemde personen zonder proces worden vastgehouden op onbekende locaties.

Voorzitter, wij willen op deze plaats onze teleurstelling kenbaar maken over het optreden van de Raad, dat de door de betreffende regering verstrekte informatie over deze ernstige gevallen in Tibet niet beschikbaar heeft gesteld in het Engels. Zo zijn de cruciale antwoorden van China van 17 april 2009, 15 mei 2009, 2 juli 2009 en 26 oktober 2009 nog niet vertaald en is er geen weblink naar de oorspronkelijke Chinese versie voorhanden. Wij roepen de Raad op om dit in de toekomst te vermijden zodat alle informatie over overheidsreacties tijdig beschikbaar is voor het publiek, om de dialoog met China verder te bevorderen.

Voorzitter, meer dan 50 Tibetanen uit de wereld van kunst en cultuur, waaronder 13 schrijvers, zijn gevangen genomen, ‘verdwenen’ of slachtoffer geworden van marteling of mishandeling omdat ze hun mening hebben gegeven over de situatie waarin het Tibetaanse volk verkeert. Een vorige maand gepubliceerd rapport van International Campaign for Tibet (ICT), ‘A Raging Storm: The Crackdown on Tibetan Writers and Artists after Tibet’s Spring 2008 Protests’, stelt dat ook “Tibetanen veroordeeld zijn tot langdurige gevangenisstraffen enkel en alleen omdat ze in e-mailberichten of telefoongesprekken hadden gesproken over de onderdrukking. De in deze zaken opgelegde straffen getuigen van het lik-op-stukbeleid dat zelfs voor de uitwisseling van basale informatie in Tibet wordt gehanteerd en dat in strijd is met de Chinese verplichtingen op grond van nationaal recht en internationale mensenrechtenwetgeving om vrijheid van meningsuiting te garanderen.”

Het rapport stelt verder: “Deze nieuwe generatie Tibetanen vormt een grotere bedreiging voor de regerende Communistische Partij dan voorheen omdat ze de moed heeft om China’s officiële versie van wat zich sinds maart 2008 in Tibet afspeelt tegen te spreken, en daarom lopen individuen meer gevaar. Voor het eerst sinds het einde van de Culturele Revolutie in 1976 zijn zangers, kunstenaars en schrijvers het doelwit van een offensief tegen de Tibetaanse cultuur, waarbij vrijwel elke uiting van Tibetaanse identiteit die niet kan rekenen op de goedkeuring van de staat wordt bestempeld als ‘separatistisch’.”

Mijnheer de Voorzitter,

Tot besluit verzoeken wij de Chinese leiders om de Speciale Rapporteur inzake de bevordering en bescherming van de vrijheid van mening en meningsuiting toe te laten tot de Volksrepubliek China voor het uitvoeren van een onderzoeksmissie, die gepaard zou gaan met een bezoek aan alle Tibetaanse gebieden die sinds de protesten van maart 2008 het toneel van geweld zijn.

Dank u voor uw aandacht, mijnheer de Voorzitter.

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer