7 December 2020

ICT is verheugd over de wereldwijde mensenrechten sanctieregeling van de EU en dringt aan op het gebruik ervan in Tibet

De Europese Unie heeft vandaag een nieuwe regeling aangenomen voor het bestraffen van mensenrechtenschenders in de hele wereld, waaronder China. International Campaign for Tibet heeft door deze nieuwe regeling de EU en haar lidstaten opgeroepen om dit te gebruiken om Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen in Tibet, aan te pakken.

De wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten is gericht op personen, entiteiten en organen die verantwoordelijk zijn voor, betrokken zijn bij of betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen en -misbruiken in de hele wereld.

In het kader van dit nieuwe mechanisme, dat voor de EU een belangrijk instrument is om haar waarde van de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen door middel van haar externe acties, zullen personen die ernstige mensenrechtenschendingen begaan worden geconfronteerd met een reisverbod en bevroren tegoeden. Bovendien zal het personen en entiteiten in de EU verboden worden om direct of indirect middelen ter beschikking te stellen aan degenen voor wie ze bestemd zijn.

De lidstaten en de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid kunnen aanbevelen om personen of entiteiten op de lijst van doelwitten voor sancties te plaatsen. De lijst moet met eenparigheid van stemmen door de Raad worden goedgekeurd. De individuele lidstaten zullen dan de uitvoering van de sancties uitvoeren met de steun van de Europese Dienst voor extern optreden.

Schendingen van de mensenrechten in Tibet
ICT heeft in de loop der jaren uitvoerig gedocumenteerd hoe de Chinese regering en haar leiders de fundamentele rechten van de Tibetanen hebben geschonden. Verschillende VN-mensenrechtendeskundigen en -organen hebben ook de schendingen en schendingen van de mensenrechten in Tibet aan de kaak gesteld.

De verordeningen van de Raad betreffende de nieuwe wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

ICT-citaat
Vincent Metten, EU-beleidsdirecteur bij ICT, zei:

“ICT is verheugd over de goedkeuring van de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten. In Tibet zijn er sterke aanwijzingen dat verschillende Chinese leiders en instanties op lokaal, provinciaal en nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen en -misbruik. Met name martelingen, gedwongen verdwijningen, willekeurige arrestaties of aanhoudingen zijn in Tibet wijdverbreid en systematisch geworden.

“Deze voorbeelden vallen duidelijk onder het kader van dit nieuwe sanctieregime en wij dringen er daarom bij de bevoegde autoriteiten in de EU-lidstaten en de Europese Commissie op aan om de Chinese leiders die verantwoordelijk zijn voor deze daden te identificeren en te bestraffen. De EU moet ook overwegen om de personen in het Chinese staats- en communistische partijapparaat die verantwoordelijk zijn voor de afsluiting van Tibet van de buitenwereld, te bestraffen, waardoor het opzettelijk onmogelijk wordt om schendingen van de mensenrechten te onderzoeken en te bestraffen”

Tags: China, EU, Tibet
Share this
18 April 2024

Panchen Lama Protest in Den Haag op 25 april

Op 25 april 1995 vierde Gedhun Choekyi Nyima zijn zesde verjaardag. Nauwelijks een maand later werd hij 's werelds jongste politieke gevangene. ...

17 April 2024

Nederlandse Tibetanen en supporters uiten teleurstelling over Rutte's bezoek aan China

Afgelopen week heeft een coalitie van Nederlandse Tibetanen en hun supporters hun teleurstelling geuit over het recente bezoek van demissionair ...