9 September 2014

ICT belicht gedwongen verdwijningen in Tibet tijdens de 27ste VN-Mensenrechtenraad Sessie

De nieuwe VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Al-Hussein, bij het openen van de 27ste zitting van de VN Mensenrechtenraad op maandag 8 september. De Hoge Commissaris begon zijn ambtstermijn op 1 september 2014 (Reuters)

Bij de opening van de nieuwe sessie van de VN-Mensenrechtenraad vandaag in Genève, heeft International Campaign for Tibet er bij de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Al-Hussein, op aangedrongen om tijdens zijn ambtstermijn een bezoek aan China en Tibet na te streven.

In een brief aan de nieuwe Hoge Commissaris heeft ICT ook opgeroepen tot beëindiging van het steeds meer wijdverbreide gebruik van buitengerechtelijke detenties en marteling als middel om Tibetanen het zwijgen op te leggen.

In haar recente rapport “Daden van veelzeggende kwaadaardigheid – De criminalisering van Tibetaanse Zelfverbrandingen”, heeft ICT de gevolgen gedocumenteerd van de in december 2012 aangekondigde maatregelen, een maand nadat  Xi Jinping het hoofd werd van de Chinese Communistische Partij. Deze recente maatregelen, aangenomen naar aanleiding van zelfverbrandingen over heel Tibet (nu in totaal 131), hebben geleid tot een piek in de opsluitingen om politieke redenen, waaronder een geval van de doodstraf, en talrijke gevallen waarbij Tibetanen zijn ‘verdwenen’, en de familie en vrienden vaak weken of maanden lang niet op de hoogte zijn of de betrokkene al dan niet in leven is.

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe zei: “Ik roep de Hoge Commissaris en de Raad op ervoor te zorgen dat de Chinese regering een einde maakt aan dit onaanvaardbare beleid, dat neerkomt op collectieve bestraffing.”

De 27ste zitting Mensenrechtenraad zal worden gehouden van 8 tot 26 september. Onder andere staat voor de Raad op 12 september de beoordeling van het jaarverslag van de Werkgroep over Onvrijwillige of Gedwongen Verdwijningen (WGIED) op de agenda. ICT tijdens de interactieve dialoog met deze werkgroep een gezamenlijke verklaring met Helsinki Foundation afleggen, waarin ICT de 41 gevallen van gedwongen verdwijningen, die het tussen november 2012 en april 2014 heeft gedocumenteerd, zal belichten.

In een brief ter verwelkoming van de nieuwe Hoge Commissaris op 1 september, zei Tsering Jampa: “ICT is van mening dat aanhoudende internationale druk cruciaal is voor het bereiken van een positieve verandering in Tibet. Wij doen een beroep op u om deze zaak in overweging te nemen en te werken aan de situatie in Tibet als een van uw prioriteiten tijdens uw ambtstermijn.”

Tijdens haar Universal Periodic Review (UPR) in oktober 2013 was de enige door China aanvaarde aanbeveling over Tibet, dat het een bezoek door de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten en Speciale Procedures naar China zou vergemakkelijken, met inbegrip van de Tibetaanse en Oeigoerse gebieden.

ICT dringt bij de Hoge Commissaris aan een dergelijk bezoek zo snel mogelijk prioriteit te geven. De vorige VN-Hoge Commissaris, die een bezoek bracht aan China was Louise Arbour in 2005, later werd haar in 2008 een bezoek aan Tibet geweigerd.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer