18 January 2016

Hotel restaurant door autoriteiten gesloten nadat het management het personeel had gedreigd met boetes voor het spreken van Tibetaans


The sign reads: "Rebkong County Industry and Commerce Management Bureau; Sealed; January 8, 2016"


Op het papier staat: “Rebkong Provincie Industrie en Handel Management Bureau; Verzegeld; 8 januari 2016”


Na een golf van verontwaardiging op sociale media hebben de lokale overheden in Rebkong (Chinees: Tongren) in Tibet een Chinees hotel gesloten, nadat het management het personeel had gedreigd met hoge boetes voor het spreken van Tibetaans. Het hotel, dat net vorige maand was geopend, maakte schriftelijk haar verontschuldigingen, die een online zijn gepubliceerd, en zei dat het hotel zou worden “gesloten voor rectificatie”, hetgeen aangeeft dat de sluiting waarschijnlijk tijdelijk is.


Het is een zeldzaam voorbeeld van hoe weloverwogen commentaar en via sociale media naar voren gebracht bezwaren, de reactie van de Chinese autoriteiten op een positieve manier beïnvloed hebben. De reactie van de lokale ambtenaren was des te meer opmerkelijk, gezien de onbuigzame politieke omstandigheden. Vorig jaar stonden de bescherming van de moedertaal en het organiseren van Tibetaanse schrijfklassen nog op een lijst van als illegaal aangemerkte activiteiten in een nieuwe set van in de Rebkong in februari 2015 afgekondigde voorschriften.


[1]


De heftige reacties op het hotel zijn in dit geval indicatief voor de zeer reële angst onder Tibetanen over het voortbestaan ??van hun taal, het fundament van de Tibetaanse cultuur.


Het Xiangyun Pinzhi Hotel in Rebkong, Amdo (vandaag de dag bestuurd vanuit de provincie Qinghai) plaatste vorige week een bericht, waarin stond dat het alle medewerkers was verboden om in het Tibetaans te spreken, ”behalve in bijzondere omstandigheden” en als ze dat toch deden zouden “overtreders gestraft worden met een boete van 500 yuan.” 500 yuan is gelijk aan 70 euro tegen de huidige wisselkoersen. De aankondiging werd gefotografeerd en online verspreid onder wijdverbreide verontwaardiging bij de Tibetaanse internet gebruikers, van wie velen de Communistische Partij terminologie gebruikten en de juridische kaders aangaven om hun argument kracht bij te zetten.


Eén schreef: “In zo’n harmonieuze samenleving [een term die vaak gebruikt wordt door de Chinese leiders om trouw aan de officiële lijn uit te drukken], hoe kan het zijn dat er nog steeds bedrijven, zoals deze”


[2]


Een ander postte: Voldoet dit restaurant, dat werknemers verbiedt in het Tibetaans te spreken en stelt dat de daders zullen worden beboet met 500 yuan, zoals aangegeven, aan de […] grondwettelijke rechten van het Tibetaanse personeel om hun etnische taal te gebruiken? […] Ik dring er bij de bevoegde autoriteiten op aan, onder leiding van kameraad Xi Jinping, om de grondwettelijke rechten van onze Tibetaanse landgenoten te handhaven.”


[3]


In een ongebruikelijke stap bood het hotel haar verontschuldiging aan, die ook online werd verspreid, en stelde: “Dit voorschrift kwetst op ernstige wijze de gevoelens van het Tibetaanse volk, en was in strijd met het nationale etnische beleid. Nu dit het geval is, biedt het Xiangyun Pinzhi Hotel oprecht aan onze Tibetaanse landgenoten haar excuses aan! Wij betuigen onze volledige aanvaarding van de schorsing van ons bedrijf voor de rectificatie door de partij en de betrokken lokale overheidsdiensten, en terwijl we zijn gesloten voor de rectificatie, zijn we vastbesloten om in strikte overeenstemming te blijven met de eisen van de partij en de betrokken lokale overheidsdiensten, serieus omgaan met het betrokken personeel, en een volle, diepe, grondige en zorgvuldige rectificatie door te voeren in het restaurant. Deze omstandigheden zullen zich in de toekomst nooit meer voordoen.”


Het Volksregeringskantoor van de provincie Rebkong in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Malho (Chinees: Huangnan) in Qinghai (het Tibetaanse gebied Amdo), vaardigde deze week (11 januari 2016) een formele ingebrekestelling uit waarin stond: “Aan de respectievelijke instanties, bedrijven en werkeenheden: Om het gebruik van gesproken Tibetaans op het werk te standaardiseren en te versterken, wordt het hierbij verzocht dat de officiële stempels, plakaten, certificaten, slogans, emblemen, officiële documenten, enveloppen, en advertenties van de respectieve instanties, bedrijven en werkeenheden tweetalig in het Tibetaanse en Chinese moeten zijn.” (Volledige vertaling hieronder).


In het naar voren brengen van hun bezorgdheid over het [hotel] voorschrift, snijden de Tibetaanse internet gebruikers, die op sociale media postten, een breder punt van zorg over hun taal aan. Tibetanen proberen hun taal te behouden door deze een gelijke plaats als het Mandarijn te geven. Maar voor Chinese ambtenaren houdt ‘tweetalig onderwijs’ beleid in dat het Chinees de belangrijkste taal van instructie is, waarbij Tibetaans gedegradeerd is tot enkel Tibetaanse taal les.


[4]


Niet alleen de boetes voor het personeel van het hotel voor het spreken van Tibetaans zijn in strijd met de Chinese grondwet, maar de nieuwe regelgeving van 2015, die individuen criminaliseert, die samenkomen om Tibetaans te leren en te spreken, doet dat ook. Artikel Vier van Chinese Grondwet luidt als volgt: “Alle nationaliteiten hebben de vrijheid om hun eigen gesproken en geschreven taal te gebruiken, te ontwikkelen en om hun eigen volksgebruiken en gewoonten te behouden of te hervormen.” De aankondiging van het hotel overtrad ook de wet op de regionale etnische autonomie, waarvan artikel 10 aangeeft: “Autonome vertegenwoordigers in etnische autonome gebieden garanderen aan de nationaliteiten in deze gebieden de vrijheid om hun eigen gesproken en geschreven taal te gebruiken en te ontwikkelen en de vrijheid om hun eigen volksgebruiken en gewoonten te behouden of te hervormen”.


[5]


Het hotelmanagement had oorspronkelijk de uitspraak geplaatst onder het kopje ‘Vijf hoogspanningsleidingen’, een zin, die wordt gebruikt om trouw aan de taal te demonstreren en soms gebruikt wordt door hoge ambtenaren van de Partij om belangrijke regelgeving te aan te kondigen. Deze term werd vorig jaar gebruikt door de Tibetaanse Autonome Regio partij chef Chen Quanguo om te verwijzen naar de noodzaak van het uitroeien van de innerlijke loyaliteit aan de Dalai Lama onder Tibetaanse ambtenaren en te voorkomen dat ze onderricht in ballingschap bijwonen, overeenkomstig de nadruk op de “anti-separatistische strijd” op de hoogste niveaus in Peking.


[6]


In Rebkong namen Tibetaanse studenten en leken het initiatief voor een aantal vreedzame demonstraties ter verdediging van hun taal, het fundament van de Tibetaanse religie, cultuur en nationale identiteit. In 2010 begonnen de protesten van Tibetaanse scholen en studenten tegen plannen het gebruik van hun taal in te perken in Rebkong. Later breidde deze zich uit van verschillende gebieden in Qinghai naar Beijing.


[7]


Alle sectoren van de samenleving – studenten, boeren, monniken, nomaden, leraren, en kinderen – kwamen samen om redelijk en afgemeten eisen voor verandering te stellen.


Er hebben een aantal zelfverbrandingen door Tibetanen in Rebkong plaatsgevonden, die bij verschillende gelegenheden werden gevolgd door spontane bijeenkomsten van duizenden Tibetanen om te bidden en hun laatste respect te tonen. Op 9 november 2012, te midden van een gespannen veiligheidssituatie, verzamelden zich in Rebkong duizenden Tibetaanse studenten bij de crematie van een Tibetaanse nomade en voormalige monnik, Jinpa Gyatso, die zichzelf de dag daar voor in brand had gestoken voor het Rongpo klooster en was overleden. Uit Tibet afkomstige afbeeldingen van de demonstratie tonen kinderen, die hand in hand lopen te midden van een menigte van duizenden. Ook kwamen duizenden Tibetanen bijeen in het dorpje Dowa in Rebkong om te bidden voor Nyangchag Bum, een van de twee Tibetanen, die zichzelf in brand stak en overleed op maandag 12 november 2012. De andere Tibetaan, die zichzelf die dag in brand stak in Rebkong, sprak in een achtergelaten notitie zijn verontrusting uit over de Tibetaanse taal. De notitie uitte onder meer de hoop dat “zes miljoen Tibetanen Tibetaans bestuderen, Tibetaanse kleding dragen en verenigd zullen zijn.”


[8]


Vertalingen


Een door ICT uit het Chinees vertaalde vertaling van de door de Rebkong autoriteiten uitgevaardigde kennisgeving is hieronder bijgevoegd:

Kennisgeving

Aan
respectievelijke instanties, bedrijven en werkeenheden:


Om het gebruik van gesproken Tibetaans op het werk te standaardiseren en te versterken, wordt hierbij verzocht, dat de officiële stempels, plaquettes, certificaten, slogans, emblemen, officiële documenten, enveloppen, en advertenties van de respectieve instanties, bedrijven en werkeenheden tweetalig in het Tibetaanse en Chinees dienen te zijn. De Tibetaanse taal gebruikt worden in de volgende formaten:


  1. Wanneer het in een cirkelvorm wordt geschreven, dient het Tibetaans aan de buitenkant te staan met het Chinees aan de binnenzijde

  2. Wanneer het horizontaal wordt geschreven, moet het Tibetaans aan de bovenkant staan met het Chinees daar onder.

  3. Wanneer het verticaal wordt geschreven, moet Tibetaans de linkerkant staan met het Chinees aan de rechterkant.


Het lettertype en grootte van de twee talen moet evenredig zijn. Dit werk moet worden volbracht zijn op 13 januari 2016.

Volksregeringskantoor Provincie Rebgong

11 januari 2016

??

??????????


????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  1. ?????????????????
  2. ???????????????
  3. ???????????????

??????????????????????????2016?1?13?????

??????????

2016?1?11?


De volgende brief met verontschuldigen werd door het hotel in Rebkong online verspreid en is hieronder door ICT uit het Chinees in het Engels vertaald:

Een verontschuldigingsbrief


Gerespecteerd Tibetaanse landgenoten en mensen van deze provincie:


Na de opening huurde het Xiangyun Pinzhi Hotel in december 2015 een management team uit een ander gebied, dat een management systeem invoerde met onder andere deze voorgestelde bepaling: “In werkruimtes is het alle medewerkers verboden om de Tibetaanse taal te gebruiken, behalve in bijzondere omstandigheden. Overtreders zullen worden gestraft met een boete van Y500.” Deze bepaling heeft het Tibetaanse volk serieus gekwetst en ons nationale etnische beleid geschonden. Nu dit het geval is, biedt ons Xiangyun Pinzhi Hotel aan onze Tibetaanse landgenoten haar oprechte excuses aan! Wij betuigen bij deze onze volledige aanvaarding van de schorsing van ons bedrijf voor de rectificatie door de partij en relevante lokale overheidsdiensten, en terwijl we zijn gesloten voor de rectificatie, zijn we vastbesloten om de eisen van de partij en de betrokken lokale overheidsdiensten strikt na te leven, serieus om te gaan met het betrokken personeel, en een volle, diepe, grondige en zorgvuldige rectificatie te laten plaatsvinden in het restaurant. Deze omstandigheden zullen nooit meer plaatsvinden in de toekomst. We hopen dat het publiek begrip zal hebben en ons zal helpen – het voltallige personeel van de Xiangyun Pinzhi Hotel biedt onze landgenoten nogmaals haar oprechte excuses aan!

Xiangyun Pinzhi Hotel

1.8.2016

???

???????????????


???????2015?12?????????????????????????????????????“?????????????????????????500?”???????????????????????????????????????????????????!????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????

2016?1?8?


Een samenvatting van een van de sociale media berichten over de zaak is hieronder in het Engels vertaald. Na het plaatsen van de tekst van de relevante wet – en een citaat van Xi Jinping over de Grondwet, eindigt het met de volgende vragen:


“Ik vraag de relevante autoriteiten: Is dit restaurant, dat werknemers verbiedt in het Tibetaans te spreken en aangeeft dat de overtreders zullen worden gestraft met een boete van 500 yuan, in overeenstemming met de grondwet?


Heeft de administratie van het hotel gehandeld in strijd met het grondwettelijk recht van het Tibetaanse personeel om hun etnische taal te gebruiken?


Als dat zo is, vraag ik of de autoriteiten deze kwestie zullen oppakken, de betrokken mensen zullen bestraffen en het zullen opvoeden omtrent de Grondwet?


Ik dring er bij de bevoegde autoriteiten op aan om, onder het leiderschap van kameraad Xi Jinping, de grondwettelijke rechten van de Tibetaanse landgenoten van ons land te beschermen.”

Voetnoten


[1]


De regels werden door ICT uit het oorspronkelijke Tibetaans in het Engels vertaald en gepubliceerd in een rapport op 14 april 2015 bijhttp://www.savetibet.org/praying-and-lighting-butter-lamps-for-dalai-lama-illegal-new-regulations-in-rebkong/


[2]


Online vastgelegd en vertaald in een microblog door @triciamkehoe op 7 januari (2015).


[3]


Volledige vertaling dit social media bericht volgt hieronder.


[4]

ICT briefing, 24 maart 2014:


https://www.savetibet.org/first-lady-michelle-obama-on-the-edge-of-tibet-urged-to-focus-on-language-in-education/


[5]


ICT rapport, 14 april 2015. Andere als illegaal omschreven in dit reglement opgenomen maatregelen: bidden en aansteken van boter-lampen voor de Dalai Lama of de mensen die zichzelf in brand hebben gestoken.http://www.savetibet.org/praying-and-lighting-butter-lamps-for-dalai-lama-illegal-new-regulations-in-rebkong/http://www.savetibet.org/praying-and-lighting-butter-lamps-for-dalai-lama-illegal-new-regulations-in-rebkong/


[6]


Deze opmerkingen werden in de staatsmedia gemaakt; voor analyse zie ICT-rapport, 13 november 2015,Tibetaanse Partijleider roept alle kloosters op om de rode vlag uit te hangen


.


[7]


Op 19 oktober 2010 trokken honderden studenten en enkele monniken door de straten van Rebkong om hun verzet te uiten tegen nieuwe maatregelen in Qinghai over het verder achterstellen van Tibetaans als voertaal in scholen. Studenten van de lerarenopleiding in Malho (Chinees: Huangnan) hield een spandoek omhoog met de slogan: “Terugkeer het belang van de Tibetaanse taal” (ICT rapport, Studentenprotesten tegen ondermijning van Tibetaanse taal breiden zich uit naar Peking.


”en ICT report,


http://www.savetibet.org/thousands-of-tibetan-students-and-schoolchildren-gather-for-peaceful-demonstration-in-rebkong/


.


In een ander type protest in augustus 2012 hielden Tibetanen in Rebkong een gedurfde vreedzaam protest om te klagen over wreedheden door de lokale politie, nadat vier Tibetanen in elkaar waren geslagen. Beelden (geüpload naar YouTube) en beelden van Rebkong op 14 augustus tonen een verzamelde menigte van vreedzame Tibetanen en het tonen spandoeken in zowel Chineese en Tibetaans, die stellen: “Brute mishandeling van het Tibetaanse volk door politie van de provincie Rebkong”. Een foto van de vier in elkaar geslagen Tibetanen is ook afgebeeld in het ICT-rapport van 18 augustus 2012,http: savetibet.org/tibetans-in-rebkong-gather-to-protest-police-brutality/


[8]


ICT-rapport, ‘Duizenden Tibetanen mobiliseren zich in reactie op zelfverbrandingen ondanks toegenomen beveiliging’, 14 november 2012,https://www.savetibet.org/thousands-of-tibetans-mobilize-in-reaction-to-self-immolations-despite-security-build-up/

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer