4 februari 2015

Grensverleggende wetgeving om straffeloosheid tegen te gaan ingediend in het Amerikaanse Congres

Beide kamers van het Amerikaanse Congres hebben een grensverleggend mensenrechten wetsvoorstel ingediend, dat bedoeld is als wereldwijd afschrikmiddel voor mensenrechtenschenders. Door deze nieuwe wet wordt de reikwijdte van de Magnitsky Act van 2012, die leidde tot gerichte visa en financiële sancties tegen corrupte ambtenaren en schenders van de mensenrechten in Rusland, uitgebreid naar de rest van de wereld.

Een clausule in het wetsvoorstel draagt de Amerikaanse president op een lijst op te stellen van buitenlandse onderdanen, waarvan hij heeft vastgesteld, dat ze verantwoordelijk zijn voor buitengerechtelijke executies, marteling of andere ernstige mensenrechtenschendingen, begaan tegen individuen, die proberen mensenrechten te bevorderen of door overheidsfunctionarissen uitgevoerde illegale activiteiten te onthullen. Deze ambtenaren zullen met visum beperkingen en bevriezing van hun tegoeden worden geconfronteerd. In Spanje werden twee rechtszaken, die individuele Chinese leiders verantwoordelijk stelden voor hun beleid in Tibet, stilgelegd na Chinese druk op de regering in Madrid.
De Chinese leiding houdt waarschijnlijk de invoering van het wetsvoorstel nauwlettend in de gaten,  vanwege de impact ervan op in het buitenland ondergebrachte financiën, voor het geval dat Chinese overheidsfunctionarissen ter verantwoording worden geroepen.

Matteo Mecacci, President van International Campaign for Tibet, stelt: “De indiening van de ‘Global Magnitsky Human Rights Accountability’ wet deze week, geeft een duidelijk signaal aan schenders van mensenrechten overal ter wereld, waaronder China. De Amerikaanse overheid kan een sterke boodschap afgeven door te inreisvisa te beperken en tegoeden te bevriezen van Chinese functionarissen, die medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen in China en Tibet. International Campaign for Tibet steunt de goedkeuring van dit wetsvoorstel en zal nauw samenwerken met de Amerikaanse wetgevers om dit doel te bereiken.”

De ‘Wereldwijde Magnitski Mensenrechten Verantwoording Wet’ (S. 284) werd in het Huis van Afgevaardigden ingediend door Chris Smith, voorzitter van de Amerikaanse Commissie van Helsinki, en Jim McGovern, co-voorzitter van de Tom Lantos Human Rights Commission, en in de Senaat door de Amerikaanse senatoren John McCain en Ben Cardin. Het wetsvoorstel beoogt: “De President op te dragen buitenlandse individuen aan te wijzen, die – op basis van geloofwaardige informatie – verantwoordelijk zijn voor buitengerechtelijke executies, marteling of andere mensenrechtenschendingen, begaan tegen individuen, die mensenrechten bevorderen of door overheidsfunctionarissen uitgevoerde illegale activiteiten onthullen. Vreemdelingen op deze lijst zullen niet in aanmerking komen de Verenigde Staten binnen te komen of te worden toegelaten; Visa afgegeven aan personen op de lijst zullen worden ingetrokken” en “De president wordt opgedragen om activa te bevriezen en vastgoedtransacties van deze personen in de VS te verbieden.”

De vorige Magnitsky Act van 2012 vereiste de Amerikaanse regering om straffeloosheid aan te pakken en voor de betrokkenen consequenties te verbinden aan mensenrechten misdaden in Rusland, waaronder het martelen en doden van de Russische anti-corruptie advocaat Sergei Magnitsky.

In zijn vroegere parlementaire rol voordat hij het presidentschap van ICT op zich nam, introduceerde Matteo Mecacci in 2012 een resolutie in het Italiaanse parlement, waarin de ernst van de zaak met betrekking tot het martelen en vermoorden van Sergei Magnitsky werd benadrukt. De heer Mecacci stelt: “Visa verboden en vermogens inbeslagnames zijn een instrument voor de overheid om een signaal af te geven, dat de overheidsambtenaren verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk gehouden dienen te worden voor de schending van de mensenrechten. Dit zou van toepassing kunnen zijn op een aantal hoge ambtenaren, die rechtstreeks het beleid in de Tibetaanse gebieden van de Volksrepubliek China bepalen, en die vaak proberen naar de VS te reizen. Deze nieuwe wet is een waardevol instrument om straffeloosheid van ambtenaren in Tibet en China aan te pakken, waarvan bekend is dat ze betrokken zijn geweest bij dergelijke handelingen, zoals het bevelen van gewapende troepen om het vuur te openen op vreedzame ongewapende demonstranten, of het martelen van politieke gevangenen.”

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer