15 January 2020

Gezamenlijke Tibet Lobby Day in maart in Washington en Brussel

EU-VS gezamenlijke Tibet Lobby Day

De International Campaign for Tibet (ICT) zal Tibetanen en Tibet-groepen dit voorjaar samenbrengen om aan beide zijden van de Atlantische Oceaan voor Tibet te lobbyen. De Tibet Lobby Day 2020 van ICT vindt plaats in Brussel, het hoofdkantoor van de Europese Unie, 16-19 maart en in Washington, op 23-24 maart.
Deze gezamenlijke lobby inspanning naar VS en EU ambtenaren van Tibetanen benadrukt de cruciale rol van Tibet in mondiale aangelegenheden.

Drie hoofdzaken

Tijdens Lobby Day zullen activisten leden van het Amerikaanse Congres en het Europees Parlement en hun staf vragen om de bevolking van Tibet te helpen, een historisch onafhankelijk land dat China al meer dan 60 jaar op brute wijze bezet.

Lobby Day-deelnemers zullen zich concentreren op drie hoofd thema’s:

Opvolging Dalai Lama

Het is aan Tibetaanse boeddhisten, niet Chinese functionarissen, om de opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen. China beweert dat de uiteindelijke opvolging van de Dalai Lama moet worden goedgekeurd door de Chinese regering. De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het Kabinet zich zorgen maakt over de inmenging van de Chinese overheid in religieuze zaken en dat het reincarnatieproces volgens de Chinese autoriteiten onderhevig is aan Chinese wetgeving. “De positie van het kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen.” De ontwerp Tibetan Policy and Support Act (TPSA), die de Commissie buitenlandse zaken vorige maand unaniem heeft goedgekeurd, wanneer aangenomen, zal het officieel Amerikaanse beleid maken dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap over zijn opvolger kunnen beslissen – en eventuele Chinese functionarissen zullen bestraffen die in de toekomst proberen hun eigen Dalai Lama te benoemen. Het wetsvoorstel moet vervolgens worden aangenomen door het Huis en de Senaat, en andere regeringen moeten zich uitspreken tegen deze grove poging van China om de religieuze vrijheid van Tibetanen te schenden.

Wederzijdse Toegang tot Tibet

Hoewel Chinese burgers vrij door de VS en andere landen reizen, blokkeert China bijna altijd de toegang tot Tibet voor buitenlandse toeristen, diplomaten en journalisten. In 2018 hebben de VS de Wederzijdse Toegang tot Tibet-Wet (RATA) aangenomen, die de toegang tot de VS weigert voor de Chinese ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het buiten Tibet houden van Amerikanen. Voormalig hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie Federica Mogherini verklaarde ook in 2018: “We hebben de Chinese autoriteiten opgeroepen om Europese journalisten, diplomaten en gezinnen wederzijdse toegang tot Tibet te verlenen. ”
Tijdens de Lobby Day zullen de deelnemers het Congres aansporen om ervoor te zorgen dat RATA volledig wordt geïmplementeerd en zullen ze de EU oproepen soortgelijke maatregelen te nemen.

Bescherming milieu in Tibet

Tibet warmt bijna drie keer sneller op dan het wereldgemiddelde – en het roekeloze beleid van China van het bouwen van mijnen en dammen, alsmede de gedwongen hervestigen van Tibetaanse nomaden verergert de situatie.
Aangezien de rivieren in Tibet aan meer dan 1 miljard mensen stroomafwaarts water leveren, vormen de bouw van dammen in de rivieren in Tibet en de vernietiging van het milieu van Tibet ook een bedreiging voor de wereldwijde stabiliteit en veiligheid.
Lobby Day-deelnemers zullen deze voorstellen met Europese parlementariërs bespreken om een Europese reactie op de Chinese onderdrukking in Tibet te verkrijgen. Ze zullen leden van het Amerikaanse Congres vragen om voor de TPSA te stemmen, die maatregelen omvat om klimaatverandering en waterveiligheid in Tibet aan te pakken.

Volgens Vincent Metten, EU-beleidsdirecteur ICT-Europe in Brussel:

“Het Europees Parlement heeft altijd wereldwijd vooraan gestaan op het gebied van mensenrechten, inclusief die van het Tibetaanse volk. Na de Europese verkiezingen van vorig jaar zal de Lobby Day een unieke gelegenheid zijn om nieuwe leden van het Europees Parlement uit de eerste hand een getuigenis over de situatie in Tibet te geven en te zoeken naar concrete manieren waarop leden kunnen bijdragen aan een ambitieuzer en pragmatischer EU-beleid inzake Tibet.”

Volgens Matteo Mecacci, president van ICT-VS:

“De situatie in Tibet heeft niet alleen gevolgen voor het Tibetaanse volk, maar voor de hele wereld. Omwille van onze gezamenlijke toekomst moeten leiders in de VS en de EU actie ondernemen om het milieu van Tibet te beschermen, een einde aan de Chinese repressie en gedwongen isolatie van Tibet te eisen en pogingen van China om de vrijheid van Tibetanen om hun eigen religieuze leiders te kiezen, inclusief een toekomstige Dalai Lama, te beknotten, tegengaan. De Tibet Lobby Day 2020 van ICT zal het belang van Tibet in wereldaangelegenheden aantonen, evenals de sterke steun voor Tibet in zowel de VS als Europa, waar de publieke opinie het morele leiderschap van de Dalai Lama en de rechtvaardige ambities van het Tibetaanse volk blijft steunen. Dit evenement is al jaren een lonende en belangrijke onderneming geweest voor ICT, en we kijken uit naar nog een succesvolle Lobby Day.”

Share this
13 June 2024

US House neemt Tibet Resolve Act aan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een grote meerdheid het wetsvoorstel aangenomen dat de Chinese regering oproept om zonder ...

12 June 2024

De internationale dag van het kind

De internationale dag van het kind is een jaarlijkse dag gewijd aan kinderen, ter herdenking van de goedkeuring van het ...