25 September 2016

Gevangengenomen Tibetaanse taal activist Tashi Wangchuk valselijk beschuldigd van ‘separatisme’


Tashi Wangchuk
Tashi Wangchuk, een ondernemener en Tibetaans onderwijs activist hangt 15 jaar gevangenisstraf boven het hoofd voor ‘separatisme’

Een Tibetaanse man, die opgesloten zit vanwege zijn petitie voor Tibetaanse taal, zoals gedocumenteerd in een New York Times video-interview, hangt nog steeds strafrechtelijke vervolging boven het hoofd, aldus zijn advocaat. De politie is vastbesloten zijn zaak laten voorkomen.

 

Tashi Wangchuk, 31, werd op 27 januari (2016) door de politie aangehouden in zijn huis in Jyegudo (Chinees: Yushu) in Qinghai. De reden van zijn aanhouding was een als een artikel en video gepubliceerd interview met de New York Times over de Tibetaanse cultuur en taal in november 2015. Hij wordt beschuldigd van ‘separatisme’, hoewel hij nooit heeft gepleit voor Tibetaanse onafhankelijkheid. Hij heeft alleen gepleit dat Tibet een ruimere regionale autonomie moeten hebben onder Chinees bestuur, vooral wat betreft de kwestie van taal. Zijn advocaat, Liang Xiaojun, zei: “Het enige wat hij wil is proberen de Tibetaanse cultuur te behouden.”[1]

 

Volgens informatie van zijn door de New York Times geciteerde advocaat, deed de politie op verzoek van de openbare aanklager op 25 augustus (2016) een aanvullend onderzoek en zijn deze resultaten overgedragen aan het openbaar ministerie. Aanklagers hebben nu ongeveer 90 dagen de tijd om te beslissen of ze de zaak willen laten voorkomen bij de rechtbank. Tashi Wangchuk wordt vastgehouden in het belangrijkste detentiecentrum in Yushu (in het Tibetaanse gebied Kham), waar hij met zijn bejaarde ouders woont.

 

Zijn arrestatie volgde op een video door de New York Times, die zijn reis in 2015 naar Peking vastlegt en waarin hij probeert een petitie in te dienen tegen Yushu ambtenaren op grond van het niet adequaat ondersteunen van de Tibetaanse taal.

 

De Tibetaanse taal is het fundament van de Tibetaanse cultuur, religie en identiteit – is onder de Chinese overheersing van de afgelopen zes decennia gestaag ondermijnd. De Chinese autoriteiten promoten de dominantie van de Chinese taal ten nadele van het Tibetaans. Ook wordt de Tibetaanse taal gemarginaliseerd door deze uit het lesrooster op scholen weg te halen. Chinese beleid dat de Tibetaanse taal ondermijnt is in strijd zijn met bepalingen in China’s eigen wetten, in het bijzonder de regionale etnische autonomie wet. Chinese wettelijke bescherming voor taal en cultuur worden in Tibet niet nageleefd.

 

Primaire afhankelijkheid van de Tibetaanse taal creëert ernstige belemmeringen voor Tibetanen in termen van hun verdere opleiding, werkgelegenheid en inkomen in het door Chinezen gerunde systeem. Onderzoek toont aan dat kinderen beter preseteren doen als de taal, die ze van kindsaf hebben geleerd, de onderwijstaal is. Terwijl in vele Tibetaanse gebieden de lagere klassen nog steeds in het Tibetaans worden onderwezen, is onderwijs op hoger niveau in alle onderwerpen in het Chinees, met uitzondering van Tibetaanse taal klassen, hetgeen betekent dat Tibetanen op een onderwijsachterstand komen te staan. Tibetanen willen Chinees te leren, maar niet ten koste van de integriteit van hun moedertaal, waarin hun religieuze en culturele erfgoed wordt doorgegeven.

 

Tashi Wangchuk vertelde de New York Times dat een van de redenen, waarom hij nadruk legt op het belang van taal, was dat hij geen plek kon vinden waar zijn twee tienernichtjes Tibetaans konden blijven studeren, nadat ambtenaren in zijn gebied een informele door monniken gerunde school hadden gedwongen om te stoppen met het aanbieden van taallessen aan leken. De ambtenaren hadden ook andere kloosters en een particuliere school in het gebied verboden om taal aan leken te onderwijzen. En openbare scholen hadden tweetalig onderwijs in het Chinees en Tibetaans onderwijs laten vallen en onderwezen Tibetaans slechts in een enkele klas, als een vreemde taal, als ze al Tibetaans onderwezen.[2]

 

In 2010 toen de voorstellen werden ingevoerd om Chineestalige onderwijs te vergroten en Tibetaanse taal studie te ondermijnen, gingen honderden studenten en schoolkinderen in Qinghai in protest de straat op. Verder waren er demonstraties in 2012, toen de voorstellen voor een onderwijssysteem werden aangenomen, waarin het Tibetaans als voertaal in het primair en voortgezet onderwijs bijna werd geëlimineerd,.[3]

 

Voorafgaand aan zijn arrestatie verkocht Tashi Wangchuk goederen in een winkel in Yushu en online via het door e-commerce bedrijf Alibaba gestarte Taobao platform. In 2014 vertoonde Alibaba een video geproduceerd voor de internationale roadshow waarin Tashi meespeelde.

 

Tsering, directeur International Campaign for Tibet in Europe, zei: “Het enige dat Tashi Wangchuk wilde doen is het behouden van zijn cultuur en taal, en een bijdrage leveren aan zijn gemeenschap, in overeenstemming met zijn rechten de Chinese wet-en regelgeving. Deze loyale en toegewijde jonge man is een steunpilaar voor de samenlevening en moet onmiddellijk worden vrijgelaten uit de gevangenis.”

 

 

Voetnoten:

 

[1]. Geciteerd door de New York Times, 31 augustus 2016, http://www.nytimes.com/2016/08/31/world/asia/china-tibet-tashi-wangchuk.html?_r=0

[2] New York Times, 28 november 2015, http://www.nytimes.com/2015/11/29/world/asia/china-tibet-language-education.html?_r=0

[3] Zie ICT-rapporten:
https://www.savetibet.org/protests-by-students-against-downgrading-of-tibetan-language-spread-to-beijing/ en https://www.savetibet.org/tibetan-teachers-write-petition-in-support-of-tibetan-language-fears-for-students-after-detentions/

 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer