19 July 2016

Gerespecteerde Tibetaanse monnik Khenpo Kartse vrijgelaten na afloop van zijn gevangenisstraf


Khenpo Karma geeft onderricht.

Khenpo Kartse vrijgelaten na afloop gevangenisstraf.

Khenpo Kartse, de populaire en gerespecteerde religieuze leraar, wiens arrestatie in 2013 leidde tot vreedzame protesten en een stille gebedswake, is vrijgelaten na het uitzitten van zijn twee en een half jaar gevangenisstraf. 

Khenpo Kartse’s zaak kreeg internationaal bekendheid door de oproep voor zijn vrijlating door overheden en duizenden Tibet supporters over de hele wereld, die petitie acties voor hem voerden. Na zijn vrijlating legde hij in de sociale media in het Tibetaans een ingetogen verklaring af in de vorm van een kort gedicht. In het gedicht gaf hij aan, dat hij ontroerd was door alle betuigingen van zorg jegens hem. 

De aanhouding van Khenpo Kartse veroorzaakte wijdverspreide onrust, waarbij honderden Tibetanen zich verzamelden in vreedzaam protest tegen zijn arrestatie. Ook werd buiten de gevangenis een zeldzame stille wake voor hem gehouden.[1] Een afbeelding van Khenpo Kartse (Khenpo betekent abt en Kartse is de samentrekking van zijn naam: Karma Tsewang), in handboeien en gevangenis uniform, werd na zijn eerste aanhouding verspreid op de Chinese sociale media. 

Khenpo Kartse, een abt van het Gongya klooster in Nangchen, in de Tibetaanse autonome Prefectuur Yulshul (Yushu) in Qinghai, staat bekend om zijn milieu-activisme en steun voor het behoud van de Tibetaanse taal en cultuur. Hij was actief betrokken bij de sociale opbouw werkzaamheden na de verwoestende aardbeving van Yushu in 2010. Hij werd op 6 december 2013 aangehouden[2] in de provinciale hoofdstad van Sichuan, Chengdu, en meegenomen naar Chamdo (Qamdo of Changdu), waar hij naar bleek achter gesloten deuren werd veroordeeld. Er was bezorgdheid over zijn gezondheid in hechtenis, vanwege medische problemen, die al bekend waren vóór zijn aanhouding. Niet alleen werden deze niet behandeld, ook werd hij in een koude cel vastgehouden en kreeg hij onvoldoende voedsel. 

Niet alle details zijn beschikbaar over de omstandigheden of de exacte datum van zijn vrijlating, noch over de precieze aanklachten tegen hem, maar op sociale media circulerende rapporten geven aan dat eerdere berichten van een twee en een half jaar lange gevangenisstraf juist waren. Details over zijn huidige gezondheidstoestand zijn niet bekend en hij staat waarschijnlijk onder zeer streng toezicht van de Chinese autoriteiten.

In het algemeen krijgen ex-gedetineerden na hun vrijlating te maken met diepe angst en onzekerheid in combinatie met het constante besef nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Hun psychisch lijden wordt vaak verergerd door de wetenschap dat hun familie en vrienden onder druk staan van de autoriteiten. Ze hebben vaak last van ernstige financiële problemen, omdat ze afhankelijk zijn van hun families en vaak niet in staat zijn om werk te vinden als gevolg van hun status als voormalig politiek gevangene. Monniken en nonnen is het niet toegestaan ??om terug te keren naar hun klooster. Soms kunnen ze zich na ernstige martelingen of jarenlange slechte voeding in de gevangenis geen medische behandeling veroorloven.
Omdat ze door de overheid vanwege hun standpunten en acties, die tot hun veroordeling hebben geleid, worden gezien als een bedreiging voor de partijstaat, staan ex-gevangenen onder streng controle en worden in afzondering gehouden, ook al omdat ze hierdoor een zichtbaar afschrikmiddel vormen voor andere Tibetanen, die mogelijk proberen op gelijke wijze hun met de visie van Beijing strijdige standpunten te uiten, of die, net als Khenpo Kartse, actief zijn in de gemeenschap en bredere samenleving.
Hoewel Khenpo Kartse’s Chinese advocaat Tang Tianhao meerdere malen afreisde naar Chamdo, werd het hem slechts twee keer toegestaan om Khenpo Kartse korte tijd te ontmoeten, aldus Radio Free Asia en andere bronnen. Tang Tianhao werd later onder druk van de autoriteiten gedwongen zich terug te trekken uit de zaak. Naar aanleiding van zijn eerste aanhouding werd de advocaat door politie van Chamdo meegedeeld, dat de zaak betrekking had op het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, zo stelt in Beijing gevestigde Tibetaanse schrijfster Tsering Woeser.
De gevangenisstraf van Khenpo Kartse trok aanzienlijke internationale aandacht, evenals uitingen van solidariteit en moedige wakes door Tibetanen in Tibet. Duizenden ICT supporters over de hele wereld voegden hun namen toe aan petities voor zijn vrijlating en zijn zaak werd door verschillende regeringen in hun mensenrechten dialoog met China aangekaart.
Een op 15 juli door Shiwapa Kunkyab Pasang geschreven Facebook-bericht verwelkomde Kartse’s vrijlating en drukte dankbaarheid uit “aan allen, die rechtvaardigheid ondersteunen door zich achter de onderdrukte Tibetanen in Tibet te scharen, met inbegrip van alle politieke gevangenen.” [3]
Het volgende gedicht van Khenpo Kartse verscheen in een ongedateerde post sinds zijn vrijlating, door ICT hieronder uit het Tibetaans naar het Engels vertaald.

Khenpo Kartse gedicht Eerdere afbeeldingen van Khenpo Kartse en zijn hiernaast vertaalde gedicht in het Tibetaans.

Ik ben wederom in de menselijke wereld,
Als gevolg van de onmetelijke zorg, sympathie, steun, en goed-wensen van geliefden,
Ben ik opnieuw in de menselijke wereld
Voor de taken die komen met een sterke gehechtheid,
Voor paden we nog moeten nemen,
Voor het algemeen welzijn van de menselijke wereld, en de individuele goddelijke bestemming,
Gezond in lichaam en met een goede geest, ben ik wederom in de menselijke wereld
Alwetende Drie Juwelen,
Moge het licht van vrijheid in onze wereld schijnen!
Door de degene uit Yushu, ter gelegenheid van zijn eigen verjaardag.
Voetnoten:
[1] ICT-rapport, 22 oktober 2014, Populaire Religieuze Leraar Khenpo Kartse veroordeeld , zie ook Zeldzame wake buiten de gevangenis ter ondersteuning populaire Tibetaanse monnik .
[2] Sommige bronnen zeggen dat hij werd aangehouden op 7 december 2013.
[3] Radio Free Asia rapport, 7 juli 2016, ‘Tibetaanse religieuze leider wordt vrijgelaten na afloop van gevangenisstraf’
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer