22 May 2017

Gebruik van “leugendetector” voor testen Communistische Partij leden aanwijzing voor escalatie van controle en toezicht in Tibet

Ambtenaren in een gebied van Oost-Tibet worden gedwongen om een polygraaf test te ondergaan, beter bekend als een ‘leugendetectortest’,[1] met daaraan verbonden een evaluatie van hun politieke trouw aan de CCP. Het nieuws, gepubliceerd in de staatsmedia, is een nieuw bewijs van het verontrustende niveau, waarop inbreuk op het privé-leven en de meningsvrijheid van Tibetanen gemaakt wordt, en is een indicatie voor de sfeer van wantrouwen en paranoia bij gezagsdrager en de onzekerheden van de CCP over de erosie van haar gezag.

Leugendetector Foto: Leugendetector zoals die in de jaren vijftig in de Verenigde staten gebruikt werden.

Een bericht in de staatsmedia van Kardze (Chinees: Ganzi) verklaart dat de leugendetector-test is opgelegd met het oog op het vaststellen van de “werkelijke gevoelens” van Partij Kaderleden in de regio.[2] Hoewel het bericht verklaarde dat het ging om het vaststellen van hun “psychologische stabiliteit”, lijkt de prioriteit van de autoriteiten te liggen bij het garanderen van politieke loyaliteit aan de CCP en de naleving van het CCP beleid.

De introductie van leugendetectoren om zelfs Communistische Partij ambtenaren te testen betekent een escalatie van de inspanningen van de CCP om haar dominantie te verstevigen in een zelf geschapen klimaat van angst en wantrouwen. Het is ook een impliciete erkenning dat onder ambtenaren, evenals in de bredere samenleving, veel Tibetanen trouw blijven aan de Dalai Lama en hun sterke gevoel van Tibetaanse identiteit behouden. 

De Chinese autoriteiten hebben onlangs toegegeven, dat sommige van haar ambtenaren geld doneren aan de Dalai Lama, hetgeen, zoals ze stelden: “de strijd van de partij tegen separatisme ernstig ondermijnt.” (Global Times, 1 mei, 2017). The Global Times, een krant van de Communistische partij, probeert hiermee een routinematige praktijk van Tibetanen, waarbij religieuze offerings gedaan worden aan het kantoor van de Dalai Lama in geval van bijvoorbeeld een ziek familielid of een overlijden, te politiseren. The Global Times verklaarde dat door middel van deze geld donaties “sommige ambtenaren van de Partij belangrijke politieke kwesties en de anti-separatistische strijd van het land hebben veronachtzaamd”, aldus Wang Yongjun, een hoge ambtenaar van de Commissie van Discipline Inspectie van de partij. Hij voegt eraan toe: “Een dergelijk gedrag heeft de samenhang binnen de CPC en haar vermogen om separatisme bevechten beïnvloed.” 

Publicatie over het initiatief van de leugendetectortest lijkt bedoeld om een bredere boodschap, dat Tibetanen straf tegemoet kunnen zien, niet alleen voor hun daden, maar ook voor het denken over de Dalai Lama, kracht bij te zetten. Dit onderstreepte de toenmalige TAR partij secretaris Chen Quanguo, die in 2014 zei: “Degenen, die fantasieën over de 14e Dalai-kliek hebben, degenen die de 14e Dalai-kliek volgen, en die Partijkaderleden, die betrokken zijn bij het ondersteunen van separatistische infiltratie en sabotage-activiteiten zullen streng gedisciplineerd en bestraft worden in overeenstemming met de wet.”[3]

Het bericht in de staatsmedia in Kardze (bestuurd door Sichuan, en een deel van het Tibetaanse gebied Kham) stelt dat sinds 7 april als onderdeel van een ‘progressieve opleiding van kaders’, “kandidaten verplicht zijn om vragen overeenkomstig hun ware gevoelens en ideeën te beantwoorden”, en dat een leugendetector was geïnstalleerd om “de echtheid te verifiëren” van de antwoorden. Tot nu toe hebben dit jaar meer dan 168 Partij Kaderleden aan de evaluatie deelgenomen, vermeldt het artikel, in een bericht over een bezoek van de directeur van het Departement van Partij Organisatie, Liu Jixiang, aan de training.

Het politieke klimaat in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kardze is bijzonder zwaar geweest en speelt tegen de achtergrond van een geschiedenis van het verzet tegen de Chinese overheersing en de aanhoudend sterke gevoelens van Tibetaanse boeddhistische identiteit en cultuur onder de bevolking. In verschillende officiële rapporten hebben de Chinese autoriteiten aangegeven dat er in Kardze een “zware” strijd” gaande is voor de “handhaving van de openbare orde en de bescherming van de stabiliteit”, een zijdelingse verwijzing naar het grote aantal vreedzame protesten en verzet in de regio, en aanhoudende loyaliteit aan de Dalai Lama.[4]

ICT heeft de intensivering van de militarisering en toezicht in de prefectuur Kardze vastgelegd, met name in het gebied rond het religieuze instituut Larung Gar, sinds de sloop van woningen en uitwijzingen van monniken en nonnen vorig jaar begon. Een ooggetuige in het gebied zegt dat het Public Security Bureau (PSB) en mobiele politie stations in verschillende steden in Sichuan zijn geplaatst: “Deze zijn uitgerust met videocamera’s, speciale geweren en wapens, en digitale borden waarschuwen de bevolking orde en rust te bewaren en de Chinese wetten te respecteren. Eigenaardig genoeg, voertuigen met passagiers mogen niet in de nabijheid van de mobiele stations stoppen. Deze mobiele stations te creëren toenemende spanningen en voeren in het dagelijks leven van de Tibetanen de spanning verder op, vooral ook doordat de meeste Tibetaanse steden in Oost-Tibet (Sichuan en Qinghai), waaronder ook in Serthar, in de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een toegenomen militaire aanwezigheid en de bouw van grote militaire faciliteiten.”[5]

Op hetzelfde moment als de aankondiging van de leugendetectortest, kondigde de officiële pers in Kardze een andere ‘inspectie’ conferentie aan, die de drang naar een ‘verbetering’ in de ‘politieke houding van Partijkaderleden’ onderstreept. [6] Daarmee het politieke belang van deze ontwikkelingen bevestigend, hebben de provinciale overheden van Sichuan zojuist een grootschalige training van Partijkaderleden in de komende twee jaar aangekondigd. Een verordening van 25 april (2017) beschrijft in detail de plannen voor de opleiding van tienduizenden mensen en stelt dat het niet alleen belangrijk is om de partij te dienen, maar ook om “leiderschap te versterken” op een “ideologische en politieke” basis, in het bijzonder in de aanloop naar het 19e partijcongres dit najaar, waarbij Xi Jinping probeert zijn macht te consolideren.[7]

Maatregelen voor ‘ideologische verbetering’ in Tibet

Elders in Tibet, is er met de oprichting van een ‘inspectie’ systeem in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) ook aandacht voor het waarborgen van loyaliteit onder ambtenaren, die werkzaam zijn voor de CCP. Het inspectiesysteem is een door Beijing opgelegd initiatief en is bedoeld om het “toezicht activiteiten binnen de partij” te beheren.[8] aldus een officieel rapport. TAR Partijsecretaris Wu Yingjie zei dat het noodzakelijk was om “toezicht en controle” op “grassroots niveau” uit te breiden met het oog op het garanderen van een doeltreffend beheer door de CCP.

In Qinghai begonnen ook tienduizenden in Tibetaanse dorpen gevestigde partij kaderleden hun training in maart, aldus de staatsmedia.[9] De kaderleden zijn de dorpen gevestigd in het kader van de geïntensiveerde controlemaatregelen op grassroot niveau. Het artikel verklaarde dat de kaders voor de training in verschillende groepen naar verschillende Chinese provincies zou reizen, die tegen het einde van juni (2017) afgerond zou zijn. Een van de belangrijkste doelen van de ‘politieke controle’ is om ervoor te zorgen dat alle Partijkaderleden en de Communistische Partij leden verenigd zijn in hun “anti-separatistische” werk en “het behoud van sociale stabiliteit”, politieke termen gericht op het waarborgen naleving van het officiële partij beleid en het elimineren van afwijkende meningen en loyaliteit aan de Dalai Lama.
De bezorgdheid van de Chinese autoriteiten over het waarborgen van de loyaliteit van de volgende generatie werd ook duidelijk in een andere staatsmedia bericht uit Ngaba, dat melding maakte van een systeem van ‘Politie Toezicht op Onderwijs’, waarin de politie in scholen wordt geïnstalleerd om toezicht te houden op politieke vorming en ‘morele management’. In taal die doet denken aan de Culturele Revolutie verklaarde een artikel in de Ngaba (Chinees: Aba) Daily dat het Dzoege (Chinees: Ruo’ergai) Partij Comite en Onderwijs Departement er aan werken om ervoor te zorgen dat “morele en juridische bloemen bloeien op alle [school en universiteit] campussen”.[10] Het artikel verklaarde, dat politieagenten waren aangesteld om met scholen samen te werken aan de uitvoering van de beveiliging om een meer “harmonieuze” politieke omgeving te creëren.

Voetnoten:


[1] Leugendetectie, ook wel een polygraaf test genoemd, maakt gebruik van vragen en ondervragingstechnieken samen met technologie, die de fysiologische functies vastlegt om waarheid en leugens te kunnen bepalen in antwoorden. Het meest gebruikte apparaat om dit te doen is de polygraaf. Hoewel dit niet wordt aangegeven in het staatsmedia artikel, is dit waarschijnlijk de methode moet worden toegepast. Volgens de Amerikaanse National Academy of Sciences, kan een polygraaf onderscheid maken tussen leugens en de waarheid met scores boven toeval, hoewel niet perfect (De polygraaf en leugendetectie. Washington, DC, National Academies Press. 2003. pp. 4–5. ISBN 0-309-08436-9).
[2] Officiële media bericht in het Chinees, 7 april 2017, uittreksels in het Engels vertaald door ICT: http://paper.kbcmw.com/html/2017-04/07/content_92196.htm
[3] Xinhua 5 november 2014 http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2014-11/05/content_579554.htm
[4] Ganzi Daily, 4 januari 2008. Kardze, een van de 18 districten in de prefectuur, is de plaats van geweest van meer politieke detenties van Tibetanen, dan in welk ander gebied buiten de Tibetaanse autonome Regio (TAR) sinds de late jaren 1980.
[5] ICT-rapport, ‘Schaduw van stof over de zon, 13 maart 2017, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/maart-2017/schaduw-van-stof-over-de-zon-hoe-toerisme-gebruikt-wordt-om-de-tibetaanse-culturele-veerkracht-te-breken/
[6] Artikel in de officiële media in het Chinees, 10 april 2017, verwijzend naar een inspectie conferentie uitgevoerd door het partij comité van de prefectuur Kardze op 6 april (2017). http://paper.kbcmw.com/html/2017-04/10/content_92254.htm

[7] Sichuan officiële nieuws website, 2 mei 2017, http://sichuan.scol.com.cn/ggxw/201705/55892794.html,in het Chinees
[8] State media in het Chinees, 16 april 2017, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-04/16/content_762760.htm.Zie ICT-rapport, 28 januari 2015, https://www.savetibet.org/communist-party-officials-punished-for-supporting-dalai-lama/
[9] 18 maart 2017, http://epaper.tibet3.com/qhrb/html/2017-03/18/content_392389.htm
[10] Aba Daily in het Chinees op 14 april (2017),

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer