26 March 2014

Franse en Duitse burgers roepen op om voorrang te geven aan mensenrechten en Tibet bij ontmoeting met Chinese partijsecretaris, aldus nieuw opinieonderzoek

Een overweldigende meerderheid van de Franse en Duitse burgers betuigen hun solidariteit met Tibet en uiten hun verontrusting over het gebrek aan respect voor de mensenrechten en burgerlijke vrijheden van de Tibetanen. Ook hebben ze een gunstig beeld van de Dalai Lama en doen een beroep op de Franse president Hollande en de Duitse kanselier Merkel om de Dalai Lama officieel uit te nodigen in hun hoofdsteden, aldus een nieuw tot stand gekomen opinieonderzoek door het Franse Instituut voor Publieke Opinie (FIOV) in aanloop naar Xi Jinping’s bezoek aan Europa.

In Frankrijk sprak 90 procent en in Duitsland 92 procent van de burgers hun steun uit voor een ontmoeting tussen de Chinese partij-secretaris Xi Jinping en de Dalai Lama om door onderhandeling te zoeken naar oplossing voor de Tibetaanse kwestie.

De opiniepeiling in opdracht van de International Campaign for Tibet wees aan dat burgers in deze twee grote Europese landen het ter sprake brengen van Tibet en mensenrechten bij de Chinese leiders door hun leiders een hogere prioriteit geven, dan het nastreven van commerciële contracten.

“De peilingen geven de duidelijke boodschap dat de prioriteiten van Europese burgers verder gaan dan handel drijven en zaken doen in onze relatie met China“, zei Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet. “Mensen zijn bezorgd over de mensenrechten in Tibet, en willen dat de Europese leiders niet alleen de Dalai Lama ontvangen, maar Xi Jinping aanmoedigen om de Dalai Lama persoonlijk te ontmoeten en met hem door middel van onderhandelingen te zoeken naar een oplossing van de Tibetaanse kwestie. Leiders van de Europese Unie kunnen niet voorbijgaan aan het advies van hun eigen burgers en moeten duidelijk hun steun aan de Nobelprijswinnaar de Dalai Lama uitspreken en de mensenrechten crisis in Tibet tijdens Xi’s bezoek naar voren brengen. Wat op het spel staat in onze relatie met China gaat verder dan een handelsovereenkomst of toegang tot hun markten. Het gaat om onze relatie met een autoritair land in opkomst, die de aard en de toekomst van de wereld waarin we allemaal willen leven zal bepalen

De enquêtes van 10 tot 14 maart brachten het volgende aan het licht:

. Een grote meerderheid van de ondervraagden – 83% in zowel Frankrijk als Duitsland – geeft er de voorkeur aan als hun leiders de Dalai Lama uitnodigen voor een ontmoeting in de respectievelijke hoofdsteden Parijs en Berlijn.
. 80% van Franse en 87% van de Duitse burgers zijn er voorstander van dat hun leiders de mensenrechten in China ter sprake brengen met Xi Jinping tijdens zijn bezoek. Ter vergelijking waren 53% van de mensen in Frankrijk en 48% in Duitsland voor het aanmoedigen van Chinese bedrijven om zwaar te investeren in de Franse / Duitse economie.
. 78% van de Fransen en 83% van de Duitsers wil dat de Franse president Hollande en de Duitse kanselier Merkel hun verontrusting over de situatie in Tibet naar voren brengen, een stijging ten opzichte van een eerder in Frankrijk uitgevoerd onderzoek van april 2013.
. De Chinese leiders scoorden laag in populariteit onder de ondervraagde Franse en Duitse burgers, waarbij slechts 37% in Frankrijk en 31% in Duitsland een ‘gunstige’ mening had over de huidige leiders.
. De mening over de Dalai Lama was overweldigend positief, waarbij 89% in Frankrijk en 88% in Duitsland een ‘gunstige’ mening gaf.
. Er was een hoge bewustzijn omtrent de mensenrechten situatie in Tibet, waarbij 89% in Frankrijk en 88 % in Duitsland aangaf dat deze ‘slecht’ was.’

De volledige resultaten zijn hieronder te downloaden.

China partijsecretaris Xi Jinping is op 24 maart 2014 in Europa aangekomen voor zijn eerste bezoek als China’s hoogste politieke figuur. Na het bijwonen van de Nuclear Security Summit in Den Haag, zal Xi Frankrijk en Duitsland bezoeken en zal hij zijn Europese tournee in België op 31 maart afsluiten met een ontmoeting met de leiders van de Europese Unie en de Belgische autoriteiten.

Opmerkingen: Het onderzoek betrof een steekproef van 1000 mensen in Frankrijk van 18 jaar en ouder, en 1003 mensen in Duitsland van 18 jaar en ouder. Het onderzoek werd uitgevoerd van 10 tot 13 maart 2014 in Frankrijk en tussen 10 en 14 maart 2014, in Duitsland.

Hieronder staan ??een aantal door IFOP opgestelde grafieken, die de resultaten van het onderzoek weergeven.

Chinese president Xi Jinping zal binnenkort in Frankrijk [Duitsland] aankomen om de 50ste verjaardag van de oprichting van bilaterale diplomatieke betrekkingen te herdenken en zal een ontmoeting hebben met president François Hollande [Kanselier Angela Merkel]:
Wilt u dat de Franse president Hollande [bondskanselier Angela Merkel] …?

Chinese president Xi Jinping zal binnenkort in Frankrijk arriveren om de 50ste verjaardag van de oprichting van de bilaterale diplomatieke betrekkingen te herdenken en zal een ontmoeting hebben met president Francois Hollande:

In maart 2014 zal de Chinese president Xi Jinping een officieel bezoek afleggen aan 4 Europese landen (Frankrijk, Duitsland, België en Nederland).
Heeft u persoonlijk een gunstige of ongunstige mening over de Chinese leiders?

Hoe zou u de mensenrechtensituatie in Tibet beoordelen?

Heeft u persoonlijk een gunstige of ongunstige mening over de Dalai Lama, de spirituele leider van het Tibetaanse volk?

Bent u Persoonlijk voor of tegen een uitnodiging door president François Hollande [bondskanselier Angela Merkel] aan de Dalai Lama voor een officieel bezoek aan het Elysee [de Kanselarij] in de nabije toekomst?

De Dalai Lama is sinds 1959 nooit in staat geweest om terug te keren naar zijn vaderland. De Chinese leiders hebben de Dalai Lama niet meer ontmoet sinds hij in ballingschap vluchtte. De Dalai Lama zoekt via onderhandelingen een oplossing voor de kwestie in Tibet.
Persoonlijk bent u voor of tegen een persoonlijke ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en de Dalai Lama?

ENGELS
Download het volledige rapport
Downloadde grafische presentatie

DUITS
Download het volledige rapport
Download de grafische presentatie

FRANS
Download het volledige rapport
Download de grafische presentatie

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer