9 juli 2021

Europees Parlement roept op tot diplomatieke boycot van de Olympische Spelen in Peking e

BRUSSEL- Het Europees Parlement heeft vandaag een resolutie aangenomen waarin de Europese Unie en haar lidstaten worden opgeroepen uitnodigingen voor de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 af te wijzen tenzij “de Chinese regering een controleerbare verbetering laat zien in de mensenrechtensituatie in Hongkong, de regio Xinjiang Uyghur, Tibet, Binnen-Mongolië en elders in China”.

Ook dringt de resolutie er bij de EU ook op aan om “gerichte” sancties op te leggen aan de leiders van Hong Kong (zoals Chief Executive Carrie La). Dit is een reactie op de afbraak van de vrije samenleving in Hongkong en de recente opheffing van de krant Apple Daily.

In juni 2021 werd de nationale veiligheidswet in Hongkong van kracht. Volgens het Europees Parlement is deze wet een schending van de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring (1984) en de basiswet (1990), die beide de autonomie en de onafhankelijkheid van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht van Hongkong waarborgt. Ook is de nationale veiligheidswet een schending van basisrechten en -vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, vergadering, vereniging en pers.

Schendingen van de mensenrechten in Tibet
Tijdens het debat voor de resolutie herinnerden de leden van het Europees Parlement eraan dat het belangrijk is dat de EU de kwestie van de mensenrechtenschendingen in China, met name de zaak van de minderheden in Oost-Turkestan en Tibet aan de orde blijft stellen. Zo kan de EU een krachtige, duidelijke en eensgezinde stem laten horen richting China.

“Het is belangrijk dat we blijven kijken naar deze ernstige schendingen van de mensenrechten door China”, aldus Europees parlementslid Maria Arena, voorzitter van de Subcommissie mensenrechten. “Hongkong is hier een voorbeeld van, maar ook wat er gebeurt met de Oeigoeren, Tibetanen en alle andere schendingen van de mensenrechten op Chinees grondgebied die we absoluut moeten opvolgen.”

Mensenrechtenraad van de VN
Het Europees Parlement heeft voorgesteld om in de VN-Mensenrechtenraad een speciale zitting of een spoeddebat over China te houden, een onafhankelijk VN-onderzoek naar China in te stellen en de benoeming van een speciale VN-gezant voor China te overwegen.

Op 7 juli, tijdens de vierjaarlijkse paneldiscussie over de bevordering van de mensenrechten door middel van sport en het Olympisch ideaal tijdens de lopende 47e zitting van de VN-Mensenrechtenraad, heeft Vincent Metten namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd waarin hij zijn bezorgdheid uitte over de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking in het licht van de wijdverspreide en systematische mensenrechtenschendingen door de Chinese regering.

Vincent Metten vroeg het panel: “Kan het toekennen van de Spelen aan een autoritaire staat als China een negatief effect hebben op jonge atleten en indruisen tegen de uitgesproken verwachtingen van de Algemene Vergadering van de VN en de fundamentele beginselen van het Olympisme?”

Parlementen en NGO’s roepen op tot diplomatieke boycot
De oproepen voor een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen van 2022 zijn de afgelopen weken toegenomen. In februari 2021 drong een coalitie van meer dan 180 maatschappelijke organisaties er bij regeringen op aan zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de spelen. Een aantal parlementsleden over de hele wereld – onder meer in de VS, Duitsland, Tsjechië en het VK – hebben hun regering opgeroepen om uitnodigingen voor de spelen af te wijzen.

Citaten
Vincent Metten, directeur EU-beleid van International Campaign for Tibet:

“ICT juicht de vastberadenheid en de uiting van grote bezorgdheid van het Europees Parlement toe over de mensenrechtensituatie in Hongkong en de achteruitgang van de grondrechten van de bevolking, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting. In het licht van de wijdverspreide en systematische schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering in Hongkong, in Tibet, in Oost-Turkestan en in de rest van het land, verwelkomt en steunt ICT de aanbeveling van het Europees Parlement aan alle EU-functionarissen om geen enkele uitnodiging te aanvaarden om de ceremonies of evenementen van de Olympische Winterspelen bij te wonen.”

Europarlementslid Isabel Santos:

“De sluiting van Apple Daily is een nieuwe stap in de richting van censuur, repressie en het tegen gaan van de basiswet en het internationaal recht. Tibet, Oost-Turkestan en Macau: in al deze gebieden wordt de wet op de nationale veiligheid gebruikt om diegenen te vervolgen en te onderdrukken die Peking niet gehoorzamen en diegenen die proberen hun grondrechten en vrijheden te verdedigen. Het stilleggen van omroepen en journalisten is een manier om het maatschappelijk middenveld te onderdrukken; we moeten duidelijk zijn tegen Peking en sancties opleggen aan diegenen die betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten.”

Europarlementslid Salima Yenbou (Groenen/Vrije Europese Alliantie):

“Ik wil de mensen in Hongkong, Xinjiang, Tibet en Binnen-Mongolië onze steun en solidariteit betuigen. Ik wil tegen onze Europese burgers zeggen dat onze vrijheden kostbaar en kwetsbaar zijn en dat we altijd waakzaam moeten blijven.

Lees hier de hele resolutie.

Foto credits: Sam Balye – Unsplash

Share this
21 september 2023

DALAI LAMA EERT ICT EUROPE OPRICHTER JAN ANDERSSON

Lees meer
24 augustus 2023

Amerikaanse visumbeperkingen voor Tibetaanse kostscholen

Lees meer