18 December 2023

EUROPEES PARLEMENT ROEPT CHINA OP OM GEDWONGEN KOSTSCHOLEN IN TIBET AF TE SCHAFFEN

In een resolutie die op 14 December tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg is aangenomen, heeft het Europees Parlement er bij China op aangedrongen om onmiddellijk een einde te maken aan het gedwongen kostschoolsysteem, dat meer dan 1 miljoen Tibetaanse kinderen heeft geïsoleerd van hun familie, taal en cultuur.

De resolutie, die met 477 stemmen voor en 14 stemmen tegen werd aangenomen, veroordeelt “het repressieve assimilatiebeleid in heel China, in het bijzonder het kostschoolsysteem in Tibet” scherp en roept China op om dit systeem onmiddellijk af te schaffen. Het dringt er ook bij de EU-lidstaten op aan om visa beperkingen in te voeren voor Chinese functionarissen die verbonden zijn aan het internaatsysteem, vergelijkbaar met wat de VS heeft gedaan. De leden van het Europees Parlement herhalen ook hun oproep voor de hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog, die sinds 2010 is gestagneerd.

“De International Campaign for Tibet is verheugd over de krachtige stellingname van het Europees Parlement ten aanzien van het dwang internaatsysteem in Tibet, dat niet alleen een ernstige schending van de rechten van Tibetaanse kinderen en hun families inhoudt, maar ook het voortbestaan van de Tibetaanse culturele identiteit bedreigt”, aldus Vincent Metten, directeur EU-beleid van ICT. “De Europese Unie moet nu krachtige en concrete actie ondernemen om China onder druk te zetten om zijn koers in deze kwestie te wijzigen, bijvoorbeeld door sancties op te leggen aan de Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de uitvoering van dit schadelijke beleid.”

In zijn toespraak tijdens het debat over de resolutie erkende Europees commissaris Janez Lenarčič dat er “goed onderbouwde rapporten” waren, onder andere van onafhankelijke VN-deskundigen, over “Tibetaanse leerlingen die gedwongen worden om naar staatsinternaten te gaan, ver van hun familie en met nauwelijks mogelijkheden om hun thuis te bezoeken” en herinnerde hij eraan dat de EU haar “diepe bezorgdheid” over de situatie in Tibet had herhaald tijdens de EU-China-top die op 7 december in Peking plaatsvond.

Verslag over de betrekkingen tussen de EU en China

In een nieuw verslag over de betrekkingen tussen de EU en China, een dag eerder aangenomen op initiatief van Europees Parlementslid Hilde Vautmans (België, Renew Europe Group), had het Europees Parlement het assimilationistische beleid van de Chinese regering in Tibet al scherp veroordeeld en China opgeroepen om “onmiddellijk een einde te maken” aan het internaatsysteem.

De leden van het Europees Parlement spraken ook hun bezorgdheid uit over de voortdurende beperkingen van de godsdienstvrijheid in China, onder andere via nieuwe wetgeving over administratieve maatregelen voor locaties voor religieuze activiteiten die de controle van de Chinese Communistische Partij over religies, waaronder het Tibetaanse boeddhisme, zal versterken. Ze pleitten ook voor een onderzoeksmissie van de Verenigde Naties naar Tibet en drongen er bij de Chinese autoriteiten op aan informatie te verstrekken over de arrestatie van negen Tibetaanse milieuactivisten die protesteerden tegen illegale mijnbouwactiviteiten. Daarnaast riepen ze de EU en haar lidstaten op om kanalen te sluiten die transnationale onderdrukking door China in de Europese Unie vergemakkelijken.

De aanname van de resolutie en het rapport volgen op het bezoek van de Tibetaanse onderwijsdeskundige Gyal Lo aan Europa afgelopen juni – die EU-functionarissen en leden van het Europees Parlement had gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van China’s koloniale kostschoolsysteem – en soortgelijke zorgen die zijn geuit door onafhankelijke VN-experts en functionarissen en parlementariërs in Tsjechië, Duitsland, de Verenigde Staten en Canada.

LEES DE RESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT OVER KOSTSCHOLEN IN TIBET.

LEES HET VERSLAG VAN HET EUROPEES PARLEMENT OVER DE BETREKKINGEN TUSSEN DE EU EN CHINA.

Wilt u ICT’s werk steunen? Dat kan hier! 

Share this
21 June 2024

Wereldmuziekdag en Gesmoorde Tibetaanse Melodieën

Op 21 juni vieren we World Music Day, ook bekend als Wereldmuziekdag. Het is een dag waarop muziek in al zijn ...

20 June 2024

Amerikaanse Delegatie bezoekt zijne heiligheid de Dalai Lama

Dharamshala - Een delegatie uit de Verenigde Staten heeft gisteren de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) bezocht en ontmoetingen gehad met ...