24 January 2018

Europees Parlement neemt urgente resolutie aan met oproep tot onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Tashi Wangchuk en Tibetaanse monnik Choekyi

Brussel – Het Europees Parlement heeft vandaag een nieuwe urgente resolutie over China aangenomen, waarin zij haar diepe bezorgdheid over de gevallen van twee Tibetaanse politieke gevangenen naar voren brengt, de taalactivist Tashi Wangchuk en de monnik Choekyi.
Choekyi

Taalactivist Tashi Wangchuk

De resolutie, die ook betrekking heeft op de gevallen van Chinese mensenrechtenactivisten Wu Gan, Xie Yang en Lee Ming-cheh “geeft uiting aan de diepe bezorgdheid over de arrestatie en de nog steeds voortdurende detentie van Tashi Wangchuk, evenals de inperking van zijn recht op een advocaat, het gebrek aan bewijs tegen hem en de onregelmatigheden in het strafrechtelijk onderzoek. De resolutie roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Tashi Wangchuk”.

“International Campaign for Tibet (ICT) is verheugd over de aanvaarding van deze resolutie, die de cruciale rol van het Europees Parlement in het opkomen voor de slachtoffers van schendingen van de mensenrechten in China en Tibet opnieuw onderstreept”, aldus ICT EU-Policy Director Vincent Metten. “We hopen dat deze sterke-geformuleerde resolutie, samen met de uitingen van bezorgdheid van een aantal Europese regeringen en EU-instellingen over de afgelopen maanden, impact zal hebben op de uitkomst van het proces tegen Tashi Wangchuk en op omstandigheden van Choekyi. Wij juichen ook de oproep voor de hervatting van de dialoog tussen de Chinese regering en de Dalai Lama en zijn vertegenwoordigers toe, de afkeur over de anti-boeddhisme campagnes en over de invoering van de Terrorismebestrijding wet, die kunnen leiden tot de strafbaarstelling van vreedzame uiting van de Tibetaanse cultuur en religie”.
Tashi Wangchuk, een 32-jarige Tibetaanse winkelier, werd op 27 januari 2016 gearresteerd naar aanleiding van zijn optreden in een “A Tibetan’s Journey to Justice”, een door de New York Times in november 2015 gepubliceerde video, die zijn oproep voor Tibetaanse taalonderwijs vastlegt. Wangchuk werd deze maand berecht op beschuldiging van “het aanzetten tot separatisme”. Het vonnis is nog in behandeling, maar dit misdrijf kan leiden tot 15 jaar gevangenisstraf en Tashi Wangchuk blijft ook hoog risico lopen op foltering en mishandeling.
De resolutie van het Europees Parlement komt bij een aantal andere Europese officiële verklaringen, die hun bezorgdheid uiten over detentie Tashi Wangchuk of deze veroordelen. De Europese Unie heeft zo bijvoorbeeld al een duidelijk standpunt ingenomen over Tashi Wangchuk in een verklaring ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten in 2016, in een verklaring bij de VN-Mensenrechtenraad in maart 2017, in een verklaring van de EDEO na de 35ste EU-China dialoog over de mensenrechten in juni 2017 en meest recentelijk via haar delegatie in Peking ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Duitsland heeft het geval Tashi Wangchuk bij verschillende gelegenheden ter sprake gebracht, waaronder op de 35ste en de 36ste zittingen van de Mensenrechtenraad van de VN. In februari 2017 werd een gezamenlijke verklaring over zijn zaak afgegeven door vijf Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties en de Werkgroep inzake Willekeurige Detentie. Daarnaast refereerde de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in zijn openingsverklaring tijdens de 36ste zitting van de Mensenrechtenraad naar zijn zaak. Bovendien hebben de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada en de Europese Unie diplomaten naar Yushu gezonden om proces van Tashi Wangchuk op 4 januari bij te wonen, overigens zonder te worden toegelaten om het verloop van het proces te observeren.
De Tibetaanse taal – het fundament van de Tibetaanse cultuur, religie en identiteit – is onder Chinese overheersing over de afgelopen zes decennia gestaag uitgehold. Chinese autoriteiten richten zich op de dominantie van de Chinese taal ten koste van het Tibetaans en ook wordt de Tibetaanse taal gemarginaliseerd door deze te verwijderen uit het curriculum. Chinees beleid, dat de Tibetaanse taal ondermijnt, is in strijd zijn met bepalingen van China’s eigen wetten, in het bijzonder de Regionale Etnische Autonomie Wet,  evenals de Chinese grondwet zelf, dat in artikel 4 bepaalt dat “alle nationaliteiten de vrijheid hebben om hun eigen gesproken en geschreven taal te te gebruiken en te ontwikkelen.”
In de resolutie doen de leden van het Europees Parlement ook een beroep op de Chinese autoriteiten om “de Tibetaanse monnik Choekyi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten” en dringen er bij “de Chinese regering op aan om zijn familie en de advocaten van zijn keuze toe te staan om hem te bezoeken en in het bijzonder, om hem te voorzien van adequate medische zorg”. De gezondheid van Choekyi verslechterde, nadat hij naar verluidt werd gemarteld en gedwongen om zware arbeid te verrichten in de gevangenis. Hij verkeert nu in een kritieke toestand, aldus de berichten. De Tibetaanse monnik werd in 2015 gearresteerd en veroordeeld tot vier jaar op beschuldiging van ‘separatistische activiteiten’ voor het dragen van een shirt met Tibetaanse tekst ‘Kue-gya-ton-zo’ (ruwweg vertaald als ‘vier de 80ste verjaardag van Zijne Heiligheid’).
Choekyi

De Tibetaanse monnik Choekyi

Sinds 2008 zijn de Chinese autoriteiten uitingen van loyaliteit aan de Dalai Lama streng gaan vervolgen en Choekyi is geen op zich staand geval van Tibetanen, die gevangen gezet worden voor het vieren van zijn verjaardag – in december 2016 kregen negen Tibetanen, waaronder vier Kirti monniken en vijf leken, ook straffen variërend van vijf tot 14 jaar gevangenis voor dezelfde ‘misdaad’ (zie ICT-rapport – Tibetanen veroordeling tot lange gevangenis straffen voor de betrokkenheid bij de Dalai Lama’s 80ste verjaardag).

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer