6 September 2012

Europarlementariërs hebben hoge verwachtingen van de nieuwe EU-gezant

Onderwerp: Mensenrechten
Publicatiedatum: 4 september 2012

De nieuwe strategie van de EU voor de bevordering van de mensenrechten moet deugdelijk worden geïmplementeerd, nauwkeurig onderzocht en moet passende zichtbaarheid worden gegeven, vertelden Europarlementariërs voor Buitenlandse Zaken en Mensenrechten de speciale EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten, Stavros Lambrinidis, op zijn eerste dag in functie op maandag.

“Ik ben zeer verheugd dat deze nieuwe functie in het leven is geroepen”, zei voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Elmar Brok (EVP, DE). Hij benadrukte dat het strategisch kader voor mensenrechten, in de zomer goedgekeurd door de Raad, de spil moet zijn. Het feit dat de heer Lambrinidis, zelf een voormalig lid van het EP en vice-voorzitter van het Parlement, op zijn eerste dag in functie een ontmoeting had met de leden van het EP, doet hopen op “een demonstratie van rekenschap over ons mensenrechtenbeleid”, voegde hij eraan toe.

Implementatie is van vitaal belang

“Dit is een zeer ambitieus mensenrechten pakket, dat de sterke politieke wil toont van de EU om mensenrechten te bevorderen”, zei Voorzitster van de Subcommissie Mensenrechten, Barbara Lochbihler (GROENEN / EFA, DE). “De uitvoering is van cruciaal belang”, voegde ze eraan toe en verzocht de speciale vertegenwoordiger regelmatig contact te onderhouden met leden van het EP.

De heer Lambrinidis sprak zijn waardering uit voor de “jarenlange aanhoudende roep” van het Europees Parlement voor de creatie van zijn functie. Het Parlement is “een instelling van passie en compassie”, die, samen met ” visie en realisme dit nieuwe raamwerk begeleiden”, vertelde hij de leden van het EP.

Mensenrechten als de “wortel van het probleem of een deel van de oplossing” voor conflicten

“Mensenrechten liggen ofwel aan de wortel van het probleem of zijn een fundamenteel element van de oplossing” van grote conflicten, aldus de heer Lambrinidis en hij voegde eraan toe, dat hij er naar zou streven om de “hoogste, niet de laagste, gemene deler” te bereiken door ervoor te zorgen, dat de EU met één stem spreekt over de mensenrechten.

Vergroten van de zichtbaarheid, samenhang en doeltreffendheid van het EU-optreden

Het mandaat van de nieuwe gezant heeft tot doel de zichtbaarheid, samenhang en doeltreffendheid van het EU-mensenrechtenbeleid te verbeteren. “Effectiviteit is de sleutel”, zei de heer Lambrinidis en benadrukte dat “als we effectief zijn, zichtbaarheid zal volgen.” Ook beloofde hij zich te richten op de behoeften van mensen ter plaatse en op crisissituaties. “Mensenrechten moeten aan de top van mijn agenda staan, ongeacht welk land het betreft”, beloofde hij.

In het debat benadrukten de leden van het EP dat de mensenrechten inspanningen van de EU binnen en buiten de Unie consistent moeten zijn, dubbele standaarden moet vermijden, de vrijheid van meningsuiting en godsdienst moet eerbiedigen, in samenwerking met andere internationale organisaties, zoals de Raad van Europa en de VN .

Achtergrond

De functie van de speciale EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten werd opgericht in antwoord op een al lang bestaand verzoek van het Parlement. De heer Lambrinidis werd op 25 juli formeel benoemd door de EU-chef voor buitenlands beleid, Catherine Ashton. Hij trad op 1 september in dienst met een initiëel mandaat dat loopt tot 30 juni 2014.

De heer Lambrinidis, 50, is advocaat, voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland en voormalig vice-voorzitter van het Europees Parlement.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer