28 August 2011

Europa en Tibet

19 augustus 2008

From EU Policy Director, ICT Europe

Sinds september 2007 is het ICT ook vanuit Brussel actief om van daaruit de opstelling van de verschillende Europese instanties ten opzichte van de zaak Tibet in de gaten te houden en te beïnvloeden. Een kort overzicht:

Het Europese parlement is de meest behulpzame instantie in de Tibetaanse kwestie. Op 10 april nam het parlement een krachtige resolutie over Tibet aan: 590 parlementariërs stemden voor. Daarnaast organiseerde het Europese Parlement verschillende hoorzittingen waarin met experts over Tibet werd gesproken.

De Europese Ministerraad heeft drie verklaringen afgegeven over de lopende crisis in Tibet (op 19 en 29 maart en in een gemeenschappelijke verklaring met de VS op 10 juni.) Hoewel het ICT zich realiseert dat het moeilijk is om het eens te worden over een gemeenschappelijke verklaring over de mensenrechtenkwestie in China, moeten we concluderen dat het resultaat teleurstellend is. De ministerraad slaagde er niet in het hardhandige neerslaan van de Tibetaanse protesten duidelijk te veroordelen.

Tijdens de laatste EU-China-dialoog over de mensenrechten, die twee keer per jaar plaats vindt, kwam de Tibetaanse kwestie ook ter sprake. Europese diplomaten stelden vragen over het voortdurende militaire optreden in Tibet en maakten hun zorgen kenbaar aan hun Chinese collega’s. De dialoog verliep volgens de EU-diplomaten teleurstellend. De volgende ronde zal in november in Peking plaatsvinden.

Benadrukt moet worden dat de Europese Commissie een paar positieve initiatieven heeft genomen. De Commissaris voor Externe Betrekkingen, Ferrero Waldner, herhaalde meer dan eens dat de Commissie de dialoog tussen de Chinese en Tibetaanse afgevaardigden steunt. EU-president Barroso heeft Tibet op het hoogste politieke niveau aangekaart tijdens zijn laatste missie in China. En de Europese Commissie blijft vragen stellen over het lot van politieke gevangenen.Helaas zijn de inspanningen van de EU Ministerraad en de Europese Commissie onvoldoende geweest. Ze hebben weinig invloed gehad op de mensenrechtensituatie in Tibet. Er moet veel meer gedaan worden.

Het Franse voorzitterschap van de EU komt op een cruciaal moment. Ik geloof dat Frankrijk, dat hele specifieke en nauwe banden heeft met zowel China als de Tibetbeweging, een constructieve en unieke rol kan vervullen de opstelling van de Europese instanties met betrekking tot de Tibetaanse kwestie. Frankrijk heeft, als medeoprichter van de Europese Unie, het politieke gewicht en de positie om de Europese partners te overtuigen dat de EU Ministerraad een meer actieve, coherente, concrete en verenigde rol moet spelen ten aanzien van Tibet.

De periode na de Olympische Spelen zal een cruciaal moment zijn, dat de aandacht verdient van Europese diplomaten en beleidsmakers. De Europese Unie heeft traditioneel een langdurige en unieke ervaring in crisispreventie en crisismanagement. Veel van haar meest ervaren diplomaten kunnen, zeker als ze daartoe worden ingezet, realistische en creatieve ideeën genereren om de Chinezen en Tibetanen te helpen een vreedzame en duurzame oplossing te vinden voor de Tibetaanse kwestie.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer