21 September 2012

EU moet Tibet aan de orde stellen tijdens de 15de EU-China top

International Campaign for Tibet, 20 september 2012

Het is de laatste keer dat premier Wen Jiabao in zijn huidige hoedanigheid de Volksrepubliek China zal vertegenwoordigen op de 15de EU-China-top in Brussel, een maand voor de leiderschapswisselingen, die in oktober in de loop van het 18de Nationale Congres van de Communistische Partij in Peking verwacht worden.

In aanvulling op de politieke top en een reeks bilaterale bijeenkomsten zal premier Wen, die met een Chinese delegatie op hoog niveau reist, nemen zij ook deel aan de 8ste EU-China Business Summit en het 1ste EU-China Mayors Forum. Europese Commissie-voorzitter Barroso en voorzitter van de Raad van Europa, Van Rompuy, van wie is aangekondigd dat zij zullen deelnemen aan deze gebeurtenissen, hebben verschillende gelegenheden om de kritieke situatie in Tibet bij premier Wen aan de orde te stellen.

De International Campaign for Tibet betreurt dat de mensenrechten en Tibet niet op de agenda van de top vermeld worden. Premier Wen heeft bij verschillende gelegenheden publiekelijk de noodzaak aangekondigd om politieke hervormingen door te voeren in China, onder meer tijdens een persconferentie naar aanleiding van de 5de zitting van het 11de Nationale Volkscongres op 14 maart 2012, waar hij vaststelde dat: “De hervormingen in China nu in een kritieke fase zijn beland, “(..)” zonder succesvolle politieke hervormingen is het voor China onmogelijk om volledige economische hervormingen door te voeren”.

Vincent Metten, EU-beleid Director van International Campaign for Tibet, stelde: “Voorzitter Barroso en president Van Rompuy moeten op directe wijze met de Chinese premier van gedachten wisselen op een manier, die de dringende bezorgdheid overbrengt over het beleid, dat een bedreiging vormt voor de Tibetaanse cultuur, religie en identiteit en aandringen op de noodzaak van het vaststellen en doorvoeren van politieke hervormingen in China. Zij moeten de Chinese leiders ook overhalen om de militaire opbouw te beëindigen, die de gevaren in Tibet heeft vergroot en het risico van meer zelfverbrandingen heeft doen toenemen.”

Sinds 2009 hebben in Tibet meer dan 50 Tibetanen zichzelf in brand gestoken, hetgeen volgens deskundigen wereldwijd een van de grootste golven van zelfverbranding als politiek protest in de afgelopen 60 jaar vormt. De zelfverbrandingen zijn een dramatisch en zichtbaar tegenargument tegen de claim van de Chinese Communistische Partij, dat zij het leven van Tibetanen verbetert. En ze zijn een directe uitdaging voor de legitimiteit van de partij in Tibet en weerspiegelen een fundamentele fout in het beleid, welke moet worden aangepakt.
Er is een directe correlatie tussen de zelfverbrandingen en de intensievere campagne tegen de Dalai Lama in Tibet, samen met de agressieve en systematische uitbreiding van de wettelijke maatregelen, die de staatscontrole over de Tibetaanse religie en cultuur verscherpen. De zelfverbrandingen wijzen vandaag de dag op een diepgaande strijd in Tibet, om het voortbestaan ??van de Tibetaanse culturele en nationale identiteit te waarborgen en een zekere mate van vrijheid om te leven als Tibetanen. Tibetaanse zelfverbranders hebben opgeroepen om de Dalai Lama naar huis kan terug te laten keren.

“De EU heeft de kans om een ??belangrijke rol te spelen om China te betrekken bij Tibet en een beroep te doen op de Chinese regering om het belang van de Dalai Lama voor het Tibetaanse volk te erkennen. De Chinese overheid moet haar cruciale rol in de toekomst van Tibet erkennen en als zaak van dringende noodzaak een bredere en meer inhoudelijke dialoog met zijn vertegenwoordigers starten”, aldus Vincent Metten. “Wil de EU consistent en coherent zijn, dan roepen wij presidenten Barroso en Van Rompuy op om de berichten, die door HV/VV Ashton op 12 juni 2012 in het Europees Parlement naar voren zijn gebracht, te herhalen en te benadrukken.”

International Campaign for Tibet (ICT) roept de Europese leiders op aan te blijven dringen op aantoonbare verbeteringen in de situatie van de mensenrechten in Tibet. ICT heeft een brief gericht aan de nieuwe EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten, de heer Lambrinidis, waarin hem wordt gevraagd om met premier Wen in de zijlijn van de top te ontmoeten en de kritieke situatie in Tibet naar voren te brengen en een verzoek voor te leggen om een ??officieel bezoek te brengen aan de Tibetaanse gebieden, waar de zelfverbrandingen hebben plaatsgevonden.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer