21 July 2020

Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken Borrell is tegen Chinese inmenging in de opvolging van Dalai Lama

Nu de Dalai Lama net 85 is geworden, heeft de chef buitenland beleid van de Europese Unie het standpunt van de EU over zijn opvolging kenbaar gemaakt en verklaard dat het zich verzet tegen elke inmenging in het proces door de Chinese regering.

“De selectie van religieuze leiders moet plaatsvinden zonder enige inmenging van de regering en met respect voor religieuze normen”, zei Josep Borrell op 16 juli, eraan toevoegend: “In het kader van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China heeft de Europese Dienst voor extern optreden herhaaldelijk de positie ingenomen dat China het opvolgingsproces van de Dalai Lama moet te respecteren. ”

Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de dienst voor buitenlandse zaken van de EU, beantwoordde een parlementaire vraag die eerder dit jaar werd gesteld door een groep van vijf leden van het Europees Parlement van vier politieke facties: Francisco Guerreiro (de Verts / ALE-fractie) van Portugal, Petra De Sutter (Verts / ALE) uit België, Petras Auštrevičius (Renew Europe) uit Litouwen, Hannes Heide (S&D) uit Oostenrijk en Aušra Maldeikienė (PPE) uit Litouwen.

“ICT verwelkomt de verklaring van de hoge vertegenwoordiger, die de ondubbelzinnige steun van de EU voor de religieuze vrijheid van Tibetanen aantoont”, aldus Vincent Metten, EU Policy Director van de International  Campaign voor Tibet. “Wat nu nodig is, is een meer formele verklaring namens de 27 EU-lidstaten om de eengemaakte aanpak van de EU op dit cruciale punt te demonstreren.”

In de afgelopen jaren heeft de Chinese regering inderdaad herhaaldelijk gezegd dat wanneer de Dalai Lama komt te overlijden, zij haar eigen Dalai Lama zal aanstellen om hem te vervangen. Het heeft ook een aantal wetten en voorschriften aangenomen om haar inmenging in de kwestie te legitimeren, waaronder herziene verordeningen over religieuze aangelegenheden, die vereisen dat ‘levende Boeddha’s’ door de Chinese regering worden goedgekeurd.

China’s standpunt negeert niet alleen de eeuwenlange geschiedenis van Tibetanen van het selecteren van de Dalai Lama zonder buitenlandse inmenging, maar schendt ook hun fundamentele recht op religieuze vrijheid.

De afgelopen maanden hebben verschillende regeringen het standpunt ingenomen dat China zich niet miet bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama. Minister Blok van Buitenlandse Zaken was de eerste minister die het officiële Nederlandse regering standpunt verwoordde dat en de opvolging een zaak is van de Tibetaanse gemeenschap en de Dalai Lama. In de VS nam het Huis van Afgevaardigden begin dit jaar de Tibetaanse Policy and Support Act  aan, die, wanneer deze door de Senaat wordt aangenomen, het officieel Amerikaans beleid maakt dat alleen Tibetaanse boeddhisten kunnen beslissen over de opvolging van de Dalai Lama. De TPSA zal Chinese functionarissen straffen die in de toekomst proberen hun eigen Dalai Lama te benoemen.

De regeringen van België en Duitsland hebben in navolging van de Nederlandse regering ook officieel verklaard dat het aan de Tibetaan is om de opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen.

 

Hieronder vindt u de volledige tekst van de parlementaire vraag en het antwoord van Josep Borrell.

1 Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002786/20 aan de vice-voorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Francisco Guerreiro (Verts / ALE), Petra De Sutter (Verts / ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Hannes Heide (S&D), AušraMaldeikienė (PPE) (6 mei 2020)

Betreft: Chinese wetgeving die van invloed is op de erfopvolging van de Dalai Lama en Tibetaans-boeddhistische leiders

De EU verwacht dat China de opvolging van de Dalai Lama ‘in overeenstemming met de Tibetaanse boeddhistische normen’ zal respecteren. De Chinese regering heeft verschillende wetten aangenomen die tot doel hebben deze normen te hervormen om haar inmenging in de benoeming van Tibetaans-boeddhistische leiders te legitimeren, waaronder het ‘State Religious Affairs Bureau Order No5’ en de herziene verordeningen over religieuze aangelegenheden. De 14e Dalai Lama heeft verklaard dat als een beslissing wordt genomen om de instelling van de Dalai Lama voort te zetten, de verantwoordelijkheid primair bij de Gaden Phodrang Trust ligt, die door zijn schriftelijke instructies zal worden geïnformeerd.
1. Is de VP / HR van mening dat de twee bovengenoemde wetten de internationale mensenrechtennormen inzake vrijheid van godsdienst of overtuiging respecteren?
2. Is de VP / HR het ermee eens dat de opvolging van de Dalai Lama door de Tibetaans-Boeddhistische religieuze gemeenschap op zijn instructies moet worden beslist, zonder tussenkomst van de regering?
3. Aangezien de EU-richtsnoeren inzake de bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging erkennen dat vrijheid van godsdienst ‘de vrijheid om leiders te selecteren en op te leiden’ omvat, welke maatregelen overweegt de VV / HV te nemen als reactie op de Chinese regering bemoeienis met de opvolging van de Dalai Lama?

Antwoord van hoge vertegenwoordiger / vicevoorzitter Borrell namens de Europese Commissie (16 juli 2020)

Hoge vertegenwoordiger / vicevoorzitter (HRVP) Borrell heeft onlangs zijn bezorgdheid geuit over de situatie in Tibet, tijdens zijn strategische dialoog met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi op 9 juni 2020. Beperkingen op de vrijheid van godsdienst of overtuiging en op de rechten van minderheden in Tibet is al een aantal jaren een actueel onderwerp voor de EU, zoals ook publiekelijk wordt uitgedrukt, ook in multilaterale fora.

De selectie van religieuze leiders moet plaatsvinden zonder enige overheidsinmenging en met respect voor religieuze normen. Bij de implementatie van een wettelijke bepaling moet met deze beginselen rekening worden gehouden.

De Chinese herziene verordeningen inzake religieuze aangelegenheden stellen in dit verband serieuze vragen en het zal daarom belangrijk zijn om toe te zien op de uitvoering ervan.

In het kader van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China heeft de Europese dienst voor extern optreden herhaaldelijk het standpunt uitgesproken dat China het opvolgingsproces van de Dalai Lama dient  te respecteren.

Dit werd ook in herinnering gebracht tijdens de laatste bijeenkomst in Brussel op 1 april 2019. De HVVP zal deze kwestie van nabij blijven volgen en blijft vastbesloten dit standpunt te herhalen als de gebeurtenissen dit vereisen.

Share this
24 April 2024

Jetsun Pema ontvangt Pearl S. Buck Award

Jetsun Pema, het jongere zus van de Tibetaanse spirituele leider de Dalai Lama, heeft de prestigieuze Pearl S. Buck Award ...

18 April 2024

Panchen Lama Protest in Den Haag op 25 april

Op 25 april 1995 vierde Gedhun Choekyi Nyima zijn zesde verjaardag. Nauwelijks een maand later werd hij 's werelds jongste politieke gevangene. ...